Waarom blijft seksueel misbruik zo lang ongemerkt?

0
903
blog placeholder

Hoe is het mogelijk dat het maanden en soms jaren omopgemerkt blijft dat een kind seksueel misbruikt wordt? Waarom merken ouders niets? Waarom zegt een kind niets? Hoe krijgt de dader het voor elkaar om het kind te laten zwijgen en hem steeds weer opnieuw te misbruiken?
De belangrijkste reden dat een kind niets zegt is schuldgevoel, onzekerheid en angst. Hij vetrouwt de volwassene en gelooft de leugen dat de dader alleen maar goede bedoelingen heeft. Bovendien geeft de dader een vertekent beeld van de werkelijkheid. Met de woorden: Jij wilt dit ook, jij bent de schuld, want jij laat mij dit doen. In een normale situatie wordt een kind door een  volwassene beschermd en is het kind afhankelijk. Daarom vertrouwt hij de volwassene meestal zonder meer. Ook leren de meeste kinderen volwassenen te gehoorzamen.

Angst

Hoe  dichter het kind staat bij de dader hoe meer het kind zal zwijgen. Het kind wordt meestal bedreigd en gemanipuleerd: Als je wat zegt zal ik je hond doodmaken, of: Je wilt toch niet dat ik in de gevangenis kom, of: je wilt toch je moeder niet verdrietig maken. Dit wordt gezegd om nhet kind onder controle te houden en hem te laten zwijgen.
In het begin zal het vaak een vriendschapsrelatie zijn, die door de dader meer en meer geseksualiseerd zal worden. Van een leuke vriendschap zal het voor het kind steeds meer onaangenaam worden. Doordat het kind in het begin toegestemd heeft in de vriendschap heeft de dader iets in handen om het kind steeds te laten weten dat het dit toch ook gewild heeft.

Schaamte

Dat er steeds iets gebeurd wat niet goed is en wat niet hoort, dat is wel duidelijk voor het kind, maar hij is dan al te erg in verwarring. Door de bedreiging en de verwarring kan het kind niet goed beoordelen wat er nu eigenlijk gebeurt. Thuis wordt er over deze dingen niet gesproken en hij weet er vaak ook niet de juiste woorden voor om het te vertellen. Bovendien schaamt hij zich voor zichzelf, de dader heeft hem immers bedreigd en gezegd dat hij degene is die begon? Vaak weet niemand hoe slecht het gaat met het kind. Soms ziet hij het misbruik als straf, meestal als iets waar niet meer aan te ontsnappen valt. Vaak heeft het kind al een aantal leuke kadootjes aangenomen en wordt hij ook daarmee gechanteerd. Hij schaamt zich en bedenkt bij zichzelf dat hij wel een slacht kind  moet zijn, dat hem dit overkomt.

Hoe gaat een dader te werk?

Daders kiezen een kind uit dat vaak alleen is of zich eenzaam voelt. Ze stellen zich op als vriend van het kind. Meestal kennen ze het kind al langer, doordat ze naast het kind wonen, familie zijn, leider van de club zijn of pastor van het kind en familie zijn. Hij laat vooral merken dat hij er wil zijn voor het kind. Laat vaak ook snel merken dat hij wel tijd voor hem heeft en de ouders niet. Hij troost het kind, geeft hem meer aandacht dan de andere kinderen en geeft hem kadootjes of geld. Daardoor slaat de balans van macht nog meer door, dan alleen het verschil in leeftijd. Bovendien maakt een dader de relatie al snel tot: Ons Geheimpje. Ook het idee dat niemand hem zal geloven wordt steeds herhaald door de dader. In het geval dat een  vader de dader is, is het voor het kind nog ingewikkelder en verwarrender en zal hij niet goed kunnen begrijpen wat er speelt. Veel daders zeggen ook nog eens alles uit liefde te doen, waardoor het kind zich nog beschaamder zal voelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here