Een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid? Schakel een gedegen arbodienst in

0
1451
bedrijfsarts

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bent u als werkgever verplicht om een basiscontract met een arbodienst te hebben. Deze wetgeving is de basis voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid. Door aan alle verplichtingen van de Arbowet te voldoen, voorkomt u boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast houdt u uw onderneming gezond. Tot de kerntaken van een arbodienst behoort het ondersteunen van werknemers en werkgevers bij het opstellen van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Hierbij zijn diverse professionals betrokken, zoals een bedrijfsarts, een arbeid- en organisatiedeskundige, een veiligheidskundige en een arbeidshygiënist.

Wat zijn de taken van de arbodienst en de bedrijfsarts:

  • Advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;
  • Het voeren van overleg met de preventiemedewerker van het bedrijf;
  • Preventiecheck: onderzoek gericht op het verkorten van het verzuim;
  • Verzuimbegeleiding met de focus op duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie;
  • Periodiek medisch onderzoek (PMO) naar de gezondheidsrisico’s van individuele medewerkers;
  • Het houden van een open spreekuur voor werknemers;
  • Werknemers verantwoord en zo snel mogelijk weer aan het werk helpen.

Plan van aanpak re-integratie

De meeste mensen denken bij het fenomeen arbodienst in eerste instantie aan verzuimbegeleiding. Dat komt waarschijnlijk doordat de Wet verbetering poortwachter de werkgever verplicht om samen met de werknemer en de arbodienst te zorgen dat de zieke werknemer zo spoedig mogelijk de werkzaamheden weer kan hervatten. Als werkgever bent u verplicht om voor een zieke werknemer een bedrijfsarts in te schakelen. Deze arts dient volgens de wet binnen zes weken een probleemanalyse en advies op te stellen. Aan de hand daarvan kunt u samen met uw zieke werknemer een plan van aanpak voor de re-integratie opstellen.

Open spreekuur

Iedere medewerker heeft het recht een om een bedrijfsarts te consulteren over persoonsgerichte gezondheidsvragen, die in relatie tot het werk staan. Als werkgever hoort u uw werknemer actief te wijzen op het ‘open spreekuur’ dat hier speciaal voor in het leven is geroepen. De bedrijfsarts is er dus voor zowel de werknemer als werkgever, brengt onafhankelijk advies uit, is specialist op het gebied van werk en gezondheid en heeft medisch beroepsgeheim.