Wat is beeldende kunst?

0
9965
blog placeholder

Onder beeldende kunst worden die vormen van kunst verstaan die visueel zijn, dat wil zeggen dat het gaat om kunstwerken die je kunt zien. Het gaat om een afbeelding, op het platte vlak zoals een schilderij of een foto, of om iets ruimtelijks zoals een standbeeld of mooie schaal. Maar altijd is het resultaat zichtbaar. In België werd beeldende kunst heel lang “plastische kunst” genoemd, waarmee werd aangegeven dat je het kunstwerk kunt aanraken. Dat was een zinnig onderscheid, omdat je naar dans ook kunt kijken, maar die kunstvorm valt nu juist weer niet onder de beeldende kunst. Omdat er nieuwe vormen van beeldende kunst zijn ontstaan zoals videokunst is het woord “plastisch” echter niet altijd meer van toepassing.
 
Bij kunst in het algemeen, en ook bij beeldende kunst heeft het object geen gebruiksfunctie, behalve om naar te kijken en ervan te genieten. Dat is overigens niet altijd zo geweest. De traditionele kunstgeschiedenis begint met de grotten van Lascaux, waarin prehistorisch mensen een jachttafereel op de muur hebben geschilderd. Maar het is de vraag of deze mensen dat deden om de muur te versieren of dat deze tekening een bepaalde functie had, zoals de god van de jacht gunstig stemmen om veel dieren te kunnen vangen. Ook de oude Egyptenaren en Grieken schilderden en beeldhouwden meestal niet zomaar voor hun plezier want kunstwerken zoals afbeeldingen en standbeelden van goden hadden een religieuze functie. Er waren daarom maar heel zelden individuele kunstenaars want het vervaardigen van kunstwerken was geen kunst maar een ambacht. Die situatie heeft tot in de Middeleeuwen geduurd, waarbij de gilden zorgden dat er altijd voldoende mensen waren die in staat waren om bepaalde kunstwerken te maken. De kunst in die tijd was nog steeds heel vaak bedoeld om kerken mee te versieren, bijvoorbeeld met religieuze schilderijen, standbeelden en ook plafond- en muurschilderingen.
 
In de Renaissance begon men de wereld heel anders bekijken, meer vanuit het individu en het leven op aarde in plaats van de nadruk op collectiviteit, waarin het dienen van God en het leven na de dood veel belangrijker waren. Ook de kunstuitingen werden daarmee veel individueler. De eerste kunstacademie werd in de 16e eeuw opgericht in Florence in Italie. Deze bestaat nog steeds en in de loop der eeuwen hebben ook andere landen dit voorbeeld gevolgd en academies en hoge scholen gesticht waar je opgeleid wordt tot beeldend kunstenaar

De eerste eeuwen kon je op zo´n school worden opgeleid tot schilder, beeldhouwer of tekenkunst in de vorm van etsen, gravures en litho’s. Aanvankelijk werd altijd gestreefd naar het werk zo goed mogelijk te laten lijken op bestaande dingen, maar vanaf het begin van de 20ste eeuw ontstond  abstract werk wat tegenwoordig als het toppunt van de eigenheid en creativiteit van de kunstenaar wordt gezien. Mensen of dingen levensecht weergeven is natuurlijk heel knap, maar dat kan tegenwoordig ook met fotografie.

Beeldende kunst telt verschillende disciplines. Om te beginnen natuurlijk schilderen, waarbij er olieverf of acryl kan worden gebruikt, maar ook inkt, aquarelverf of krijt. Gebruik je potlood of houtskool, dan heet het tekenen.

In de grafiek, het drukken van prenten of affiches, vallen bijvoorbeeld zeefdruk, gravures, etsen en steendruk. Een beeldhouwer kan op verschillende manieren te werk gaan. Het beeld kan uit een stuk steen worden gehakt, uit hout worden gesneden, het kan gemodelleerd worden uit klei, het kan gegoten worden uit een mal of het kan samengesteld worden uit verschillende onderdelen.

Behalve de vrije monumentale kunst zijn er ook vormen van toegepaste kunst, zoals architectuur, grafisch en industrieel ontwerp. Er is textiele kunst met weefsel, zoals tapijten knopen en kunstzinnige hoeden en kostuums maken. En dan is er nog fotografie, videokunst en installaties. Sommige installaties zijn zo groot dat het een hele omgeving is waar je er in kan staan om ze te beleven, bijvoorbeeld landschapskunst. Sommige beeldende kunst is nieuw en grensverleggend, zoals ooit fotografie en videokunst dat waren. Momenteel vechten onder andere body art tatoeages en piercings, stripboeken en virtuele werelden om een plaatsje onder de noemer beeldende kunst.

Beroemde beeldende kunstenaars zijn bijvoorbeeld Salvador Dali, Pablo Picasso, Andy Warhol, Jackson Pollock, Joseph Beuys, maar natuurlijk ook Nederlanders als Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh en Herman Brood. Als je naar beeldende kunst wilt gaan kijken dan kun je het best naar een museum of een tentoonstelling. Iedere grote stad heeft wel een of meerdere musea voor kunst, waarbij soms het onderscheid wordt gemaakt tussen historische kunst en moderne. Om beeldende kunst te kopen moet je in een galerie zijn en de meeste steden hebben ook een artotheek waar je kunst kunt lenen. Je kunt dit vergelijken met een bibliotheek, maar je mag de kunstwerken langer houden zodat ze een tijd bij je aan de muur kunnen hangen. Als je er erg aan gehecht raakt, is er soms ook de mogelijkheid om het lenen om te zetten in aankoop.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here