Pak stress, burn-out, vermoeidheid & negativiteit aan

0
1063
blog placeholder

In deze moeilijke en onzekere economische tijden hebben heel wat mensen met stress te kampen. Sommigen verliezen de houvast in hun leven omdat ze geen zekerheden meer hebben wat hun job betreft of zich de vraag stellen: zal ik mijn kinderen nog de gewenste opvoeding kunnen geven? Wat met mijn lening als één van onze lonen wegvalt enz? Ook hebben vele mensen een steeds drukkere en complexere agenda. Combinatie werk en privé wordt steeds moeilijker. Het risico op burn-out, bore-out of in het slechtste geval zelfs depressie loert in dergelijke gevallen om de hoek. Aangezien de kans groot is dat deze mensen uit het werkcircuit vallen, voor meerdere weken of zelfs maanden, kan dit een financiële ramp betekenen en dan spreken we nog niet van de mentale gevolgen dat dit met zich meebrengt.

U kent welicht mensen in uw directe omgeving die zich in een dergelijke situatie bevinden. Daarom heeft Life Coach For You programma’s ontwikkeld zodat we er samen kunnen voor zorgen dat u beter gewapend bent tegen dit vreselijke  monster onder het motto «Pak stress, burn-out en bore-out aan voor het jou ‘aanpakt’.» Het gaat niet om theoretische lessen die u achteraf zelf moeten zien in de praktijk om te zetten maar om praktisch gerichte en gepersonaliseerde coachingsessies waar samen met de persoon in kwestie wordt bekeken hoe negatieve gedachtegangen kunnen omgebogen worden naar positieve denkpatronen. Ongetwijfeld resulteert dit in een beter gevoel, in meer zelfvertrouwen en een kwaliteitsvoller leven.

Mijn levensverhaal en missie

Ik, Stefaan, ben geboren op 14/09/1972. Reeds als baby had ik veel last van darminfecties. Hierdoor kreeg ik heel veel antibiotica toegediend. Zonder het te beseffen heb ik hierdoor mijn darmen nog meer beschadigd. Het resultaat was dat ik als kleuter, tiener, jongvolwassenen lekkere dingen als koekjes, ijsjes, frieten, spaghetti e.d. niet kon verdragen. Bij elke inname van voorgaande voedingsproducten werden de klachten erger. Het werd zelfs zo erg dat ik leuke dingen niet meer ging doen uit schrik dat ik niet tijdig op een toilet zou geraken als het nodig was!

Wanneer ik naar het eerste middelbaar ging, gingen mijn ouders uit elkaar wat toen een grote impact heeft gehad op mijn jeugd! In die tijd was het eerder een uitzondering dan een regel dat moeder en vader gescheiden gingen leven. Dit was een grote klap voor mij, maar toch wist ik mij staande te houden.

Op 01/11/2003 werd ik ’s nachts plots heel ziek. Ik dacht dat het een griepaanval was en dat het snel weer beter zou gaan maar dat werd het niet. In tegendeel! Ik geraakte steeds meer vermoeid. Sommige dagen waren zeer zwaar en ik moest mij meermaals door de dag heen sleuren. Ik begon 80% te werken en in het weekend sliep ik bij om vervolgens terug zo goed mogelijk de nieuwe week door te geraken. Ik liep van de ene dokter naar de andere.

Ik liet tal van onderzoeken doen, volgde tal van therapieën maar niets hielp! Ik kreeg het etiket CVS opgeplakt.
Toch wou ik mij hier niet bij neerleggen. Ik zou niet in een bed belanden waar ik niet meer uit zou komen. Ik zocht verder tot ik op een gegeven moment een flyer zag met reclame voor een cursus van Louise Hay “Je kan je leven helen!” Na enige twijfel besloot ik deze cursus te volgen en haalde er op het moment zelf zeer veel voldoening uit maar stilaan werd de voldoening weer kleiner en kleiner en kreeg de vermoeidheid en het slecht voelen weer de bovenhand.

Stilaan werd het me duidelijk dat enkel het volgen van een therapie niet voldoende was maar dat ik tevens op zoek moest naar iemand die me zou leren het negatief denken en de stress die ik had om te buigen naar een positieve levensvisie. Ik begon mij te verdiepen in coaching (NLP) en kwam op deze manier bij de Life Acadeny terecht. Langzaamaan kwam ik dankzij de begeleiding van mijn coach tot nieuwe inzichten, liet mijn verleden stilletjes aan los en schreef voor mezelf een stappenplan voor de toekomst uit.

Mijn motto werd

“Als je in iets gelooft en het echt wilt, kan je het ook waarmaken” wat anderen ook zeggen of beweren. Let wel, indien er lichamelijke klachten zijn kan coaching een ondersteuning bieden maar zal het de gevolgde therapie niet vervangen!
Intussen weet ik dat mijn levensmissie mensen helpen is! Daarom wil ik vanaf nu een luisterend oor en een coach zijn voor mensen die een nieuw leven willen opbouwen net als ik.

Wat is coaching?

De term Coaching is overgewaaid vanuit Amerika en er wordt in België meer en meer beroep gedaan op een coach, zowel door particulieren als door de bedrijfswereld.
Een Coach leert anderen hoe ze zichzelf kunnen ontplooien en hoe ze hogere doelen kunnen bereiken. Een Coach helpt mensen die op privé gebied, in een relationele, professionele of financiële dip zitten er weer bovenop door de cliënt te begeleiden naar de doelen die hij of zij zichzelf stelt. Aangezien ook stress (burn-out/ bore-out) en vermoeidheid steeds meer voorkomende fenomenen zijn, leert Life Coach For You hoe om te gaan met negatieve stress of vermoeidheid en dit om te zetten in een positief gegeven zodat de cliënt zich weer beter voelt en leert hoe hij/zij met deze emoties moet omgaan.

Een Coach begeleidt mensen die op een dood spoor zitten binnen hun carrière, relatie of privé en leert hen de juiste richting te vinden.

De Coach leert met andere woorden meer uit de cliënt zijn/haar leven te halen. De Coach doet dit door actief te luisteren zonder te oordelen of te veroordelen en de juiste vragen te stellen om zo tot het gewenste resultaat te komen. Een coach werkt vooral op een positieve ingesteldheid en een geloof in ons eigen kunnen. Mensen die positief denken en die geloven in zichzelf, bereiken doorgaans meer dan mensen die geen geloof stellen in wat ze kunnen of waar ze voor staan. Hij helpt je onder andere met meer of terug structuur te brengen in je leven.

Wanneer coaching?

Coaching is voor iedereen die voelt dat hij of zij er klaar voor is. Voor mensen die zelf geen uitweg of oplossing zien voor datgene waar zij mee geconfronteerd worden. Het is voor mensen die aan zichzelf willen werken, om zo te groeien in het leven en samen met de coach te bouwen aan dat leven waarvan zij altijd al hebben gedroomd. Coaching kan dan ook in heel wat verschillende “levens”gebieden ingezet worden.

Hieronder worden enkele voorbeelden opgesomd van vragen waar mensen mee terecht kunnen bij hun coach. Uiteraard zijn dit niet de enige vragen die een coach kan behandelen maar beperken we ons in dit artikel tot deze die misschien op dit moment het meest courant zijn.

– Wens je stress (burn-out/ bore-out) of vermoeidheid aan te pakken?

– Wens jij beter te kunnen relativeren?

– Vraag jij je wel eens af, hoe kan ik negatieve gedachten, gevoelens, emoties omzetten in iets positiefs?

– Heb jij plannen maar weet je niet hoe ze te realiseren?

– Zit je op een dood spoor in je leven en weet je niet hoe dit aan te pakken?

– Vraag je je wel eens af, hoe moet het nu verder (privé, relationeel of professioneel?)

– Ben je uitgekeken op jouw job of wil je productiever zijn?…

Hoe gaat Life Coach For You te werk?

Eerst is er altijd een intake- of kennismakingsgesprek. Dit eerste gesprek is momenteel gratis. Hierin leert de coach de coachee beter kennen. Er worden vragen gesteld zodat de coach een goed beeld heeft van de coachee zijn of haar verleden, wat deze persoon momenteel doet qua werk maar ook hoe deze zijn of haar privésituatie eruit ziet. In het intakegesprek proberen we ook te achterhalen waar de coachee mee zit of waar deze wil aan werken. Waar hij of zij wil in groeien.

Indien beide op dezelfde golflengte zitten en blijkt dat er coaching mogelijk is zal er een traject afgesproken worden. Een traject bestaat uit een reeks van sessies van 60 tot 90 minuten waarin we dan dieper op het gestelde probleem ingaan. De inhoud alsook de frequentie van de coachings worden steeds in samenspraak bepaald met de cliënt. Het aantal sessies hangt af van waar de coachee zich op dat moment reeds bevindt (qua levensvisie en levenskennis), van de aard van het probleem, waar de coachee naartoe wil alsook van nog een aantal andere factoren.

Life coach for you schenkt dan ook veel belang aan volgende waarden

Aangezien het een weg is die de coach samen aflegt met de coachee en waarbij er samen veel tijd zal doorgebracht worden, is het van groot belang dat er wederzijds respect is. Dat er geluisterd wordt zonder te oordelen of te veroordelen. Dat alles in alle openheid kan verteld worden zonder dat iemand bang hoeft te zijn dat dingen verder verteld zullen worden en dat jij als mens centraal staat. Dit wil zeggen dat op het moment dat de coaching plaats vindt, alle aandacht naar de coachee gaat.

Herken jij jezelf hierin en ben jij klaar om gecoacht te worden op welk levensgebied dan ook, neem dan contact op met een Life Coach For You om samen te bouwen aan de weg van jouw dromen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here