Het perfecte CV schrijven

0
1089
blog placeholder

Bent u op zoek
naar een nieuwe baan? Een overzichtelijk en duidelijk Curriculum Vitae (CV) is
hierbij onmisbaar en kan het verschil zijn tussen net wel of net niet die
prachtige baan bemachtigen. In dit artikel gaan we alle aspecten van het
perfecte CV bekijken.

Inleiding

Een CV geeft in
grote lijnen weer wie u bent en wat u zoal in uw leven heeft gedaan. Een CV is
dus niet statisch, want steeds wordt het uitgebreid met nieuw opgedane
ervaringen en bovendien past u het CV enigszins aan, naar de functie waarop u
solliciteert. Over de lengte van een CV bestaat nog wel eens discussie. Sommigen
menen, dat bij een lange carrière het aantal pagina’s best 4 of meer kan
bedragen. Maar het is ook goed om te weten dat de aandacht van de lezer van het
CV al flink is afgenomen

bij pagina 2 . Met name personeelsmanagers die een
groot aantal CV’s per week krijgen toegestuurd, beoordelen uw profiel in
slechts 1 tot 2 minuten. Dus is het zaak uw CV zo kort en bondig mogelijk te
maken en desondanks toch te laten opvallen.

De taal waarin u
het CV opstelt, is afhankelijk van de functie.

Spelfouten en
grammaticale fouten zijn absoluut uit den boze. Zorg dus dat u het CV ook door
een ander persoon heeft laten controleren.

Zorg voor een
duidelijke en nette bladspiegel in een goed leesbaar type dat niet te klein of
te groot is. Maak duidelijke indelingen en maak gebruik van lijsten. Plaats
waar nodig een scheidingslijn.

Stap 1
Persoonsgegevens

Hier vermeldt u uw
volledige naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. U
kunt dit aanvullen met de burgerlijke status, geslacht en nationaliteit.

Stap 2
Opleidingen

Hier vermeldt u de
relevante opleidingen, te beginnen met de meest recente opleiding. Vermeld ook
het jaar en de maand van aanvang en beëindiging en of u een diploma heeft
behaald. Door ook de maanden te noemen, geeft u direct een compleet beeld voor
de werkgever wat u van maand tot maand heeft gedaan. Een werkgever is namelijk
vaak geïnteresseerd in “gaten” in uw verleden. Dit is met name van belang, als
u carrière nog maar van korte duur is. Het mag voor zichzelf spreken dat na 20
jaar werkervaring het totaal niet meer van belang is, of u nu in januari of
juli 1990 klaar was met een opleiding.

Hetzelfde geldt
voor een vooropleiding. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt een vooropleiding
steeds minder relevant.

Daarom is het aan
te raden, bij een langere carrière, uw CV te beginnen met de werkervaringen
i.p.v. opleidingen en cursussen.

Stap 3 Cursussen

Alle voor de
vacature relevante cursussen kunt u hier vermelden met jaartal en eventueel het
instituut waar u de cursus heeft gevolgd. Zorg ervoor dat u geen gedateerde
cursussen vermeldt, zoals bijvoorbeeld verouderde software. Maak er ook geen
lange lijst van maar beperk het uitsluitend tot de relevante cursussen.

Stap 4
Werkervaringen

Hier vermeldt u
opgedane werkervaring per bedrijf en per periode van maand tot maand
nauwkeurig. Ook hier begint u met de meest recente werkervaring en indien die
nog lopende is, geeft u dit aan met “tot heden”. U geeft per werkervaring een
korte beschrijving van uw werkzaamheden, verantwoordelijkheden en eventueel
gebruikte technieken. Houdt het overzichtelijk!

Ook stages kunt u
hier vermelden maar geef duidelijk aan dat het een stage betreft. Heeft u nog
geen werkervaring opgedaan, dan zijn de stages uw eerste werkervaringen.

In de loop der
jaren kunt u natuurlijk heel veel verschillende werkervaringen opdoen. In dat
geval vermeldt u bijvoorbeeld de laatste 3 en vat u de periodes ervoor
enigszins samen. Een werkervaring van bijvoorbeeld 15 jaar geleden is nu
eenmaal minder relevant. Zorg ervoor dat u de 2 A4 pagina’s niet overschrijdt.
In het geval van bijvoorbeeld publicaties, kunt u hiervan een aparte lijst
aanleggen en die los aanhechten, indien men hieraan belang hecht.

Stap 5 Overige
werkervaringen

Hier vermeldt u
andere werkervaringen, die niet direct van toepassing zijn op de vacature. Het
kan hier gaan om bijbanen maar ook om nevenfuncties zoals bestuurlijke en
vrijwillige functies. Maar als u bijvoorbeeld tijdens uw studie een
vakantiebaan in het vakgebied heeft gedaan, kunt u die wel aanmerken als
relevante werkervaring.

Stap 6 Overige
gegevens

Hier vermeldt u
zaken als taalvaardigheden, computervaardigheden, hobby’s en andere
nevenactiviteiten maar wees voorzichtig met het vermelden van hobby’s die
anders of verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd. Ook andere zaken die van
belang kunnen zijn zoals het hebben van een rijbewijs, kunt u hier noteren.

Stap 7
Referenties

Indien u
positieve referenties kan overleggen kunt u die hier noteren. Wees hierin wel
terughoudend omdat het voor kan komen dat een bedrijf direct één van de
referenten kan bellen om al een indruk van u te krijgen. Dan moet u er zeker
van zijn, dat de referent op de hoogte is en dat is niet altijd het geval wanneer
bijvoorbeeld een referent uw huidig werkgever is. Daarom kunt u ook vermelden
dat referenten op aanvraag beschikbaar zijn en zo houdt u de controle.

In minder dan 2
pagina’s heeft u zich nu dan gepresenteerd!

Afhankelijk van de vacature en uw
carrière, past u het CV steeds een beetje aan. Bekijk uw CV kritisch en probeer
in te denken, hoe een personeelsmanager uw CV zal lezen en wat u kunt doen om de
aandacht vast te houden en de focus op de meest belangrijke zaken te leggen.
Laat bijvoorbeeld bij de ene vacature iets weg of voeg bij een andere vacature juist
iets toe of maak sommige stukken vetgedrukt om de aandacht erop te vestigen,
zonder natuurlijk hierin te overdrijven.

Verdraai zaken
niet en probeer ook niet te overdrijven. Natuurlijk kunt u sommige
werkervaringen een beetje oppoetsen maar wanneer u echt liegt, kan dat in een
sollicitatiegesprek worden ontdekt, onhandige situaties opleveren en zijn uw
kansen op die baan waarschijnlijk verkeken.

Na het versturen
van uw CV, eventueel begeleid met een brief, is het wachten op een reactie van
de werkgever en hopelijk is die positief en wordt u uitgenodigd voor een
gesprek. Hoe dat verder in zijn werk gaat, leest u hier….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here