De Vrijwillige Brandweer

0
1635
blog placeholder

Inhoud:

Vrijwillige- en beroepsbrandweerlieden
Aannameprocedure
Opleiding tot brandweerman- of vrouw
Taken als brandweerman
Rangen/bevelstructuur
Specialisaties bij de brandweer
Vergoeding

 

Vrijwillige- en beroepsbrandweerlieden

Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord: de Vrijwillige Brandweer. Maar welk verschil is er dan met de beroepsbrandweerlieden? Vrijwilligers, zijn dat dan amateurs, of ook professionals?

 

Er bestaan veel misverstanden over de brandweerorganisatie in Nederland. Om bij het begin te beginnen: de brandweer is onderverdeeld in drie organisatievormen:

De Beroepsbrandweer
De Vrijwillige Brandweer
De Gezamenlijke Brandweer

De meest bekende vorm is de beroepsbrandweer. Beroepsbrandweerlieden zijn veelal terug te vinden in de grote steden. Heeft een post anno 2010 meer dan 600 uitrukken op jaarbasis, dan is er een verplichting tot een 24-uurs bezetting. Beroepslui eten, sporten en slapen gezamenlijk op de kazerne. Veel beroepslieden zitten daarnaast in hun vrije tijd tevens aangesloten bij de Vrijwillige Brandweer.

 

Naast de beroepsbrandweer is er ook de Vrijwillige Brandweer. Dit brandweeronderdeel vormt het overgrote deel brandweermensen in Nederland. Zo’n 80% van alle brandweerlieden in ons land is vrijwilliger. Vrijwilligers hebben een pieper op zak en zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar om opgepiept te worden als zij thuis of in de buurt van de kazerne zijn.

 

De gezamenlijke brandweer zijn posten met 24-uurs bezettingen voor beroepsbrandweerlieden die bij grotere incidenten aangevuld worden door vrijwilligers.

 

In ieder geval: vrijwilligers zijn beslist géén amateurs. Elke brandweerman- of vrouw in Nederland heeft een beroepsopleiding gevolgd. Tevens wordt er overal elke week getraind en moeten zowel de beroeps als vrijwilligers aan dezelfde conditie-eisen voldoen. Het is een tweede baan naast iemands gewone baan en dit kan daarom soms een flinke belasting zijn op het dagelijks leven.

 

Aannameprocedure

De meeste brandweerlieden volgen hun gevoel: het is een roeping. Elke persoon in Nederland kan zich hiervoor opgeven, met als voorwaarde dat je aan alle eisen kunt voldoen.
De aannameprocedure verschilt op dit moment nog per regio, de eisen voor de brandwachtopleiding zijn overal hetzelfde.

 

Wanneer iemand zich opgeeft als vrijwilliger, krijgt diegene eerst fysieke en psychologische tests die hij of zij allemaal positief moet doorlopen. Deze tests zijn over het algemeen niet mals!

 

Een aantal voorbeelden van tests die je kunt krijgen na je aanmelding:

–         Conditietesten (coopertest);

–         hoogtevreestesten (30 meter op een ladder);

–         engtetesten (kruipruimtes in);

–         krachttesten en behendigheidtesten (zoals de hijs- en klimtesten);

–         oriëntatietesten (weg terugvinden door de rook, geblindeerd ladders af);

–         zwemtesten (20 meter onder water, sterke schoolslag, ringen opduiken);

–         psychologische testen (computertesten en gesprekken met psychologen).

 

Tijdens de testen wordt natuurlijk wel gedacht aan veiligheid. Wanneer iemand deze testen allemaal positief doorloopt, volgt toegang tot de opleiding. Deze worden door brandweerorganisatie vergoed.

 

Opleiding tot brandweerman- of vrouw

Wanneer de aannameprocedure is afgerond volgt de opleiding tot brandwacht. Deze opleiding kan op verschillende manieren gevolgd worden in overleg met de plaatselijke kazernecommandant, zodat dit ook naast studie of werk kan.

 

Wat je zoal tegen komt binnen de opleiding tot brandwacht:

–         Volledig beeld brandweerorganisatie Nederland;

–         brandbestrijding algemeen (o.a. gebouwbranden, voertuigenbranden);

–         basis BHV;

–         ademlucht dragen;

–         aflegsystemen lagedruk/hogedruk;

–         Chemicaliënpakkendrager;

–         taken van elke manschap tijdens een uitruk;

–         redden van slachtoffers d.m.v. levensreddende handelingen;

–         hittetraining (flash-over container);

–         leren inschatten van verschillende gevaarlijke situaties;

–         EHBO-cursus incl. behalen AED-diploma.

 

Natuurlijk heeft de brandweer veel meer taken dan alleen bovengenoemde. Na de afronding van de opleiding tot brandwacht en één jaar als manschap mee uitgerukt te hebben op de tankautospuit, kun je de opleiding tot brandwacht 1e klas volgen.

 

Tijdens deze opleiding komen de volgende taken aan bod:

–         Hulpverlening dieren (dieren te water, kat in de boom, ongelukken met dieren, dieren redden bij branden);

–         personen bevrijden uit liften;

–         stabiliseren en knippen van voertuigen voor bevrijding slachtoffers;

–         hulp bij wateroverlast d.m.v. wegpompen water;

–         hulp voor mensen bij buitensluiting;

–         hulpverlening na storm: zagen van bomen en gevaarlijke situaties verhelpen.

 

Zoals duidelijk wordt bestaat de opleiding tot brandwacht vooral uit EHBO en brandbestrijding en de opleiding brandwacht 1e klas uit hulpverlening.

 

Taken als brandweerman- of vrouw

Zoals uit de leerzaamheden van de brandwachtopleiding blijkt: een brandweerman- of vrouw heeft veel  verschillende taken.

 

De taken op een rij:

–         Beschermen van mens, dier, have en goed;

–         brandbestrijding in allerlei situaties;

–         toepassen basis BHV;

–         EHBO, reanimatie incl. AED-ervaring;

–         bevrijden personen uit liften;

–         duiken door duikploeg bij waterongevallen;

–         onderzoek en redding bij ongevallen met chemicaliën

–         constateren gaslekkages (gaspakkendragers)

–         stabiliseren en knippen bij ongelukken met voertuigen;

–         hulpverlening dieren in allerlei situaties;

–         hulpverlening na storm;

–         hulpverlening bij buitensluiting;

–         assistentie ambulancebroeders- en zusters;

–         Overige onverwachte taken waarbij de kennis en ervaring van de brandweer goed van pas komt.

 

Rangen/bevelstructuur

De brandweerorganisatie kent, evenals het leger, een bevelsstructuur. Vroeger was de brandweer een legeronderdeel, wat goed terug te zien is aan deze bevelsstructuur en de uniformen.

 

De rangen bij brandweer Nederland zijn onderverdeeld in vier categorieën:

Manschappen
Onderofficieren
Officieren
Hoofdofficieren

 

Van de laagste tot de hoogste rang:

Manschap:                 aspirant brandwacht, brandwacht, brandwacht 1e klas, hoofdbrandwacht

Onderofficier:            onderbrandmeester, brandmeester

Officier:                      adjunct hoofdbrandmeester, adjunct hoofdbrandmeester 1e klas, hoofdbrandmeester, hoofdbrandmeester 1e klas

Hoofdofficier:            commandeur, commandeur 1e klas, adjunct hoofdcommandeur, adjunct hoofdcommandeur 1e klas, hoofdcommandeur, hoofdcommandeur 1e klas.

 

Vanzelfsprekend gaan rangen gepaard met ervaring en opleiding.

 

Specialisaties bij de brandweer

Naast de basisopleiding en training kent de brandweer kent ook een aantal specialisaties. Iedereen binnen de brandweer kan ervoor kiezen zich naast de basistaken van een brandweerman- of vrouw te specialiseren in een bepaald onderdeel, afhankelijk van het korps waarbij hij/zij zit en welke plaatsen daarvoor beschikbaar zijn.

 

Een aantal specialisaties op een rij:

–         Brandweerduiker;

–         gaspakkendrager;

–         Adviseur Gevaarlijke Stoffen;

–         brandweerinstructeur;

–         brandweerchauffeur/pompbediende.

 

Vanzelfsprekend zijn er meerdere combinaties mogelijk en vergt elke specialisatie weer een aparte opleiding. Informeer hiernaar bij het plaatselijke brandweerkorps.

 

Vergoeding

Tot slot vraagt men zich vaak af of vrijwilligers van de brandweer wel een financiële vergoeding krijgen voor alle moeite die zij doen. Dit klopt. Brandweervrijwilligers krijgen een vergoeding, daar zij gewoon een dienstverband hebben.

 

Deze vergoeding is absoluut niet voldoende om van te leven, maar wel een leuke bijverdienste. In ieder geval: het continue paraat staan, het dag en nacht gepiept kunnen worden en alle opleiding en training naast het gewone dagelijks leven behoren tot een ware roeping.

 

Werken bij de brandweer ook iets voor U? Informeer bij het plaatselijke brandweerkorps.

 

 

Jef de Bruijn

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here