De financiële opvoeding

0
855
blog placeholder

Steeds meer jongeren komen in de financiële problemen. Ze maken schulden en kunnen deze vervolgens niet aflossen. Ouders kunnen hun kinderen al jong leren om met geld om te gaan. Kinderen die hebben geleerd hun geld goed te besteden komen later minder snel in de financiële problemen.

 

Leeftijd

Op het moment dat kinderen de waarde van het geld leren begrijpen en munten van elkaar kunnen onderscheiden kan een begin worden gemaakt met het geven van zakgeld. Dit besef komt rond het zesde jaar. Kinderen leren dan op school ook rekenen met muntgeld en biljetten. Thuis kunt u spelenderwijs het kind vertrouwd maken met geld door bijv. winkeltje te spelen maar ook door het kind te laten betalen in de winkel. (kleine bedragen tot een paar euro)

 

Plannen

Door een kind zakgeld te geven leert het om met een vast bedrag een vooraf bepaalde tijd door te komen. Het kind ontdekt dat het niet zomaar alles kan kopen wat het graag zou willen hebben en moet keuzes maken. Wat is noodzakelijk en hoeveel blijft er dan nog over voor andere dingen? De wensen van het kind zullen moeten worden afgestemd op het besteedbare budget. Dat zal zeker in het begin nog wel eens een teleurstelling veroorzaken. Kinderen worden sterk beïnvloed door de reclame en willen deze producten dan ook graag kopen.

Als ouder kunt u uitleggen dat producten in de reclame mooier en beter zijn dan in de werkelijkheid. Gaat het kind de aangeprezen producten wel gebruiken?

 

Lening

Veel jongeren sluiten een lening af om een scooter of iets dergelijks te kunnen kopen.

Soms is de aanschaf noodzakelijk. (bijv. om op school te kunnen komen) Zet alle kosten samen op een rijtje. Er is niet alleen geld nodig voor de aanschaf maar ook voor het onderhoud, benzine, olie en de verzekering. Daarna kan worden bekeken of de jongere dit van zijn budget kan bekostigen. In het geval van een noodzakelijke aanschaf kan de ouder misschien ook een gedeelte van de kosten op zich nemen of het budget kan verhoogd worden.

Is de aanschaf voor eigen gemak en plezier dan kan de jongere de kosten zelf betalen.

Dat geldt ook voor andere grotere uitgaven zoals de mobiele telefoon met bijbehorende belkosten enz.

Een lening afsluiten is niet altijd verkeerd maar houd er rekening mee dat het aangeschafte product uiteindelijk wel veel duurder wordt dan het was als het was gekocht met opgespaard geld.

 

Hoeveel zakgeld

De hoogte van het zakgeld is onder andere afhankelijk van het besteedbare inkomen van de ouders. Spreek van te voren af welke dingen van het zakgeld betaald moeten worden. Hoe meer kinderen zelf moeten bekostigen hoe hoger het zakgeld kan zijn.

Niet elk kind kan dezelfde verantwoordelijkheid aan dus pas het bedrag en de verantwoordelijkheid per kind aan. Zet inkomsten en uitgaven op een rij zodat het kind overzicht heeft.

 

Sparen

Leer kinderen ook om te sparen. Het geeft voldoening om iets te kunnen kopen waar je voor hebt moeten sparen. Bovendien is het goedkoper dan lenen. Als volwassenen zullen ze dan ook beter in staat zijn om geld opzij te leggen voor grote uitgaven.

 

Ouders betalen te veel

Veel ouders vinden het zielig als hun kind niet uitkan met het zakgeld. Dus betalen ze te veel bij waardoor het kind niet leert om te plannen. Wanneer kinderen volwassen zijn en een inkomen hebben moeten ze daar ook mee uit kunnen. Kinderen moeten leren dat het geld op kan en dat op gewoon op is.

 

Klussen

Geef kinderen geen geld voor gewone huishoudelijke klussen. Deze taken horen bij het gezinsleven en kinderen leren dat iedereen helpt het bij het huishouden. Gewone taken zijn bijv. afwasmachine in of uit pakken, opruimen, container aan de weg zetten enz.

Kinderen kunnen evt. iets bijverdienen met speciale klussen zoals autowassen, onkruid wieden enz.

 

Tijdstip

Geef altijd hetzelfde bedrag op een afgesproken dag of maak het over op een bankrekening.

Het kind kan erop rekenen dat het geld heeft en in zijn planning hier rekening mee houden.

Zakgeld kan per week, maand of kwartaal gegeven worden. Hoe meer tijd er tussen de betalingen zit hoe moeilijker het is om die periode te overbruggen.

Een kind moet dan wel heel ver vooruit kunnen kijken.

 

Fouten maken

Met geld om leren gaan moet worden geleerd en daarom zal het ook wel eens fout gaan. Dat is niet erg, van hun fouten kunnen ze leren en de volgende keer kan het wel goed gaan. Laat kinderen ook zelf beslissen waar ze hun geld aan uit geven.

 

Straf

Een kind moet kunnen rekenen op een vast bedrag. Kort het dus niet op het zakgeld om het te straffen. Het gaat er tenslotte om dat het leert met geld om te gaan en het kan voorkomen dat het als volwassene in de financiële problemen raakt.

 

School

Scholen kunnen gebruik maken van lespakketten over het leren omgaan met geld en kunnen op deze manier ook een steentje bijdragen in de financiële opvoeding.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here