Boekbespreking: Ontsnapt, Carolyn Jessop

0
1231
blog placeholder

In dit boek beschrijft Carolyn Jessop haar jeugd in de besloten wereld van de sekte van de fundamentalistische Kerk van Jezus Christus van de heiligen der Laatste Dagen (FHLD). Hoewel haar verhaal niet uniek is, laat ze wel op de bijzondere manier zien hoe het leven was binnen zo’n sekte. Voor mensen die niet weten hoe het leven binnen zo’n sekte is, lijkt dit verhaal bizar.
Omdat ze in de sekte wordt geboren en opgroeit weet ze niet beter, ook kent ze de wereld buiten de sekte niet. De sekte gelooft heilig in polygamie, het huwelijk van 1 man met meerdere vrouwen. Dit wordt als goed gezien voor dit tijdelijke, aardse bestaan. Binnen deze gesloten leefgemeenschap worden meisjes uigehuwelijkt aan soms veel oudere mannen. Mocht het meisje al verliefd zijn of liever willen trouwen met een jongen van haar leeftijd, dan is dat van geen belang; de ouders, familie of de sekteleider bepaalt wie en met wie trouwt en noemt dat dan de wil van God.

Hersenspoeling

De sekte werkt manipulerend en dwingt de gelovigen hun kinderen in de leer op te voeden onder dreiging van verloren gaan of straf van God. Ook al zijn er verschillende jonge meisjes, maar ook getrouwde vrouwen, die op een gegeven moment de moed hebben verzameld om te ontsnappen, het lukt de meeste niet om weg te blijven en een nieuw leven op te bouwen. Vaak omdat ze gezocht en gevonden worden en met dreiging weer terug gaan, maar soms ook omdat ze de kinderen hebben moeten achterlaten om te ontsnappen. Ze gaan dan toch weer terug. Carolyn Jessop beschrijft op een heldere manier hoe de hersenspoeling van de sekte werkt.
Zij gaat zichzelf vragen stellen over geloof en leiderschap en ontwaakt uit deze geestdodende dreiging en weet te ontsnappen aan de sekte. Binnen deze geloofsgemeenschap worden vrouwen van jongs af aan gehersenspoeld om slaaf van de man te zijn. Ze leren dit te aanvaarden en hen wordt voorgehouden dat polygamie het hoogste goed is en het heel normaal is dat je wordt uitgehuwelijkd aan de man die je ouders voor je uitkiezen, ook al is deze 30 – 50 jaar ouder.

Carolyns huwelijk met Merril Jessop

Als Carolyn 18 jaar oud is wordt ze uitgehuwelijkt aan de 50 – jarige Merril Jessop. Ze is dan zijn 4e vrouw. Ze krijgt 8 kinderen en heeft vreselijk te lijden onder deze man, zijn andere vrouwen. Ook worden haar kinderen stelselmatig mishandeld. Het wordt de vrouwen van jongs af aan geleerd om lief en gehoorzaam aan hun man te zijn. Je doet altijd wat je man je zegt. Je vraagt niet waarom en de man is je geen verantwoording schuldig. Hij kan in feite doen wat hij wil. Ze dient alleen gehoorzaam te zijn. Deze manier van macht en controle is iets wat Carolyn eerst gaat zien en in zichzelf moet zien als iets dat moet veranderen.

Als Carolyn weet te ontsnappen met haar 8 kinderen gaat ze de vele leugens die haar geleerd zijn zien. De mensen buiten de kerk (heidenen) zijn niet zo slecht als men haar geleerd heeft. Ze wordt aan alle kanten geholpen. Ze heeft een ernstige vorm van PSST: post traumatische stress stoornis, omdat ze al die jaren in angst heeft geleefd.
Ze leert dat vrouwen met respect behandeld moeten worden.
Ze leert een man kennen die van haar gaat houden. Iets wat binnen de sekte niet van belang was. Trouwen doet men om kinderen te krijgen.

Dit waargebeurde verhaal is spannend en mooi beschreven. Op een heldere manier leer je hoe het leven van een kind, tiener en getrouwde vrouw is binnen een sekte, waar je als vrouw niets in te brengen hebt. Ook de mishandeling en seksueel  misbruik van vrouwen en kinderen wordt duidelijk beschreven. Het is een persoonlijk verhaal wat grote indruk op me heeft gemaakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here