Assertiviteit training

0
974
blog placeholder

Wat houdt assertiviteit eigenlijk in ?

Assertiviteit – Het evenwicht tussen uw eigen wil, en de wil van overige personen.4Agressiviteit – Dit wil zeggen dat u teveel rekening houdt met uzelf, en te weinig met anderen.Subassertiviteit – Dit wil zeggen dat u teveel rekening houdt met anderen, en minder met uzelf.
Hoe kan ik assertief worden ?

Het lijkt heel eenvoudig om dit te realiseren, echter in de werkelijk hebben de meeste personen er toch nog wel wat werk aan. U kunt bijvoorbeeld duidelijk maken aan anderen wat u denkt, echter dikwijls is dit in de realiteit nogal ingewikkeld wanneer u een persoon niet wilt kwetsen, of ook nog bozer wilt maken dan diegene al is.

Ondanks dit geheel zijn er toch nog diverse methodes om assertief te worden, u zou bijvoorbeeld een assertiviteit workout kunnen bijwonen. Als u op deze workout assertief kunt zijn wordt het in het dagelijks leven een stuk eenvoudiger doordat u daar leert hoe u het moet toepassen.

Benader een persoon positief.

Als u een persoon duidelijk wilt maken dat hij / zij zijn of haar prullenbak moet leeg maken zeg dan niet ” je moet je prullenbak leegmaken want het stinkt een uur in de wind ! “, dit komt negatief over op de persoon waar u het tegen zegt ( hij / zij denkt waarschijnlijk iets fout te doen door de manier waarop u het zegt ). In plaats van het voorbeeld kunt u het voornaamste de persoon positief benaderen door dit te zeggen ” ik vindt die prullenbak een beetje stinken, zou je hem misschien leeg kunnen maken ?” Door “ik” te gebruiken geeft u uw mening op een positieve manier waardoor diegene waartegen u het zegt eerder begrip zal hebben voor hetgeen dat u vraagt.

Uw mening herhalen.

Als een persoon blijft proberen om u over de streep te trekken, om iets te uitvoeren tegen uw wil in. Blijf dan zeker standvast en zorg ervoor dat u nooit of te nimmer in twijfel word gebracht. Blijf altijd vriendelijk, en toch alert. Laat u zeker nooit ompraten, maar kom elke keer weer terug op de reden waarom u het niet wilt.

Blijf altijd uzelf

Als u zich niet anders voordoet dan u bent en als u uzelf blijft, dan zullen anderen dit merken en evenzo ook doen. Als u zich anders gedraagt dan anders, dan voelen personen dit aan. Als u uzelf blijft zullen anderen u zelfs veel leuker vinden in de omgang. Accepteer altijd wie u bent, anderen zullen dit dan ook doen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here