Bedrijf: Waarom investeren in een zonnestroom loont

0
2225
zonnepanelen zakelijk

Zonnepaneel systemen zijn niet alleen de moeite waard voor huiseigenaren. Ook bedrijven en eigenaren van commercieel vastgoed profiteren financieel van de klimaatvriendelijke energietechnologie, waardoor hun elektriciteitskosten op lange termijn worden veiliggesteld en hun bedrijfsimago wordt verbeterd.

Dit jaar is de installatie van zonnemodules op het dak van het bedrijf nog rendabeler geworden. Terwijl het feed-in tarief stabiel bleef, zijn de kosten voor zonnemodules de afgelopen 12 maanden verder gedaald. De volledige toevoer van de zonne-energie naar het net resulteert al in een opbrengst van ongeveer 6 procent. Als handel en industrie profiteren van de goedkope elektriciteit uit het dak zelf, neemt de winstgevendheid aanzienlijk toe.

Bedrijven beschikken over grote oppervlakten voor zonnepanelen installaties

De dakoppervlakken van de vele bedrijven bieden een groot potentieel: in Nederland zijn er veel grote bedrijfsgebouwen(zie https://www.geobasisregistraties.nl/ voor meer informatie). Naast de overwegend grote oppervlakten op het dak zijn er talloze open ruimten in industrie- en bedrijfsruimten die als ombouw zones zijn aangewezen.

Er zijn dit jaar twee belangrijke redenen om groene stroom financieel nog aantrekkelijker te maken: “Bedrijven profiteren van lagere prijzen”, melden meerdere bronnen. “Commercieel verkrijgbare zonne-energiesystemen zijn de afgelopen 12 maanden 3 tot 5 procent goedkoper geworden”. Bovendien is de vaste vergoeding voor de zonnestroom die via de Wet op de hernieuwbare energiebronnen aan het elektriciteitsnet wordt geleverd, voor alle systeemgroottes gelijk gebleven.

De cijfers spreken voor zich: voor een commercieel daksysteem is momenteel, afhankelijk van de grootte, tussen 850 en 1.000 euro per kilowatt geïnstalleerd vermogen nodig. De zonne-energie die door de zonnecentrales op het dak wordt opgewekt, kost dan tussen de zes en zeven cent per kilowattuur voor gebruik gedurende 20 jaar. Deze kosten omvatten de kosten van onderhoud en eventuele reparaties. Met 100 procent externe financiering stijgen de kosten voor zonne-energie met ongeveer 0,5 cent per kilowattuur. Als het systeem 5 jaar langer – dat wil zeggen 25 jaar – wordt gebruikt, dalen de elektriciteitskosten in verhouding tot de totale bedrijfstijd met ongeveer 1 cent per kilowattuur, zelfs als de extra onderhouds- en servicekosten worden meegerekend.

Modulekosten dalen, terugleveringstarief stabiel

De vergoeding voor nieuwe zonne-energiesystemen is al maandenlang stabiel. Voor daksystemen met een geïnstalleerd vermogen van 40 tot 100 kilowatt ontvangt de exploitant bijvoorbeeld 12,2 cent per kilowattuur dat aan het net wordt toegevoerd voor het aandeel van maximaal 10 kilowatt, 11,87 cent voor het aandeel van 10 tot 40 kilowatt en 10,61 cent voor het aandeel van 40 tot 100 kilowatt. Voor een installatie met een geïnstalleerd vermogen van 100 kilowatt bedraagt de totale vergoeding dus 11,15 cent per kilowattuur dat aan het net wordt toegevoerd. Bij een geïnstalleerd vermogen van 100 tot 750 kilowatt moet de elektriciteit door het bedrijf zelf worden verbruikt of rechtstreeks via een energiehandelaar op de markt worden gebracht (“market premium model”). Hier geldt de “te investeren waarde”, die 0,4 cent hoger is dan de vaste vergoeding om de marketingkosten te dekken. Dit betekent dat een netbeheerder met een daksysteem met een geïnstalleerd vermogen van 150 kilowatt gemiddeld 11,37 cent per kilowattuur ontvangt en met 750 kilowatt nog steeds gemiddeld 11,08 cent per kilowattuur.

Zodra bedrijven hun systemen hebben geïnstalleerd, kunnen ze rekenen op de vergoeding. Dit creëert berekening zekerheid voor de inkomsten. “De installatie van een zonnepanelen systeem is een redelijk veilige investering”. “Met een volledige feed-in kan zonder grote inspanningen een rendement op de investering worden behaald dat aanzienlijk hoger is dan het huidige niveau van de financiële investeringen.

Als bedrijven nu een deel van de zonne-energie zelf gebruiken, stijgt de jaarlijkse opbrengst van 6 tot 10 procent. In tegenstelling tot particuliere huishoudens hebben bedrijven door het gebruik van productiemachines, airconditioning, verlichting en computers vaak een constante stroom behoefte gedurende de dag. Dit is hetzelfde als zonne-energie, die voornamelijk tussen 8 uur ’s morgens en 18 uur ’s avonds wordt opgewekt. Bedrijven kunnen dus hun eigen elektriciteit verbruiken.