Wat is een bipolaire stoornis?

0
1088

Pas geleden kregen we nog met de term bipolaire stoornis te maken: Kanye West deed de wenkbrauwen van de wereld fronsen toen hij zijn schoonmoeder met Kim Jong-Un vergeleek en elke barende vrouw een miljoen dollar beloofde. Zijn echtgenote Kim Kardashian vroeg diezelfde wereld direct daarna om begrip voor de bipolaire stoornis van haar echtgenoot. Die diagnose klinkt je wellicht bekend in de oren, maar weten we eigenlijk wel wat het is? Artikeltjes.com zette de belangrijkste kenmerken op een rijtje.

Manische en depressieve periodes

Een bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door afwisselende manische en depressieve periodes. Tussen deze periodes door is iemand stabiel. De heftige stemmingswisselingen komen doorgaans voor het eerst op jongvolwassen leeftijd tot uiting. In een manische periode ben je enorm druk en vrolijk. Toen Kanye West een gooi naar het presidentschap deed en de meest merkwaardige tweets de wijde wereld in stuurde, bevond hij zich in een manische periode. Een manische episode heeft meestal geen aanleiding. Hetzelfde geldt voor een depressieve periode. De somberheid kan iemand zomaar overvallen.

Bipolaire stoornis: de kenmerken van een manische periode

Doorgaans is iemand in een manische periode dusdanig actief en vrolijk, dat je zou denken dat die persoon de gedragsverandering ook wel opmerkt. Het tegenovergestelde is juist waar. Iemand met een manie heeft dit helemaal niet door. Niet alleen kan iemand erg rusteloos zijn en veel energie en wilskracht hebben, ook zelfoverschatting en zelfs grootheidsideeën komen voor. Vaak moet iemand die in een heftige manische periode zit dan ook worden opgenomen. Ook minder sterke ‘hypomane’ periodes kunnen voorkomen.

Bipolaire stoornis: de kenmerken van een depressieve periode

Tijdens een depressieve periode presenteert iemand zich met een geheel tegengesteld beeld: men is veel minder actief en behoorlijk somber. Wie in een manische periode zit, kan eigenlijk niet of nauwelijks nog genieten van het leven. De depressieve periodes binnen een bipolaire stoornis zien er hetzelfde uit als bij een ‘gewone’ depressie. Zo kan iemand slaapproblemen ervaren, een veranderde eetlust en een gebrek aan energie hebben, maar ook een erg negatief zelfbeeld hebben en zich schuldig en waardeloos voelen.

In ernstige depressieve periodes is er sprake van suïcidegedachten en pogingen tot zelfmoord. Sommige mensen uiten dit door verbaal aan te geven dat ze er een eind aan willen maken, of ‘dat het leven voor hen niet meer hoeft’. Maar niet iedereen is hier even duidelijk in. Wees als omstander dus altijd alert op gedragsveranderingen.

Hoe moet je omgaan met iemand die een bipolaire stoornis heeft?

Heeft iemand in je omgeving een bipolaire stoornis, dan heb je ook ongetwijfeld al ervaren hoeveel impact dit op jullie relatie kan hebben. Manische periodes kunnen voor de omgeving erg vermoeiend zijn. Je kunt het beste proberen iemand zoveel mogelijk rust te geven. In een depressieve periode is steun belangrijk: laat zien dat je er voor iemand bent. Neem niet de rol van de therapeut aan, maar stuur er wel op aan dat iemand professionele hulp zoekt als hij of zij dat nog niet heeft gedaan.