Dementie

0
1541
blog placeholder

Dementie is een syndroom tengevolge van een hersenaandoening, meestal chronisch of
progressief van aard, waarbij er een verstoring is van hersenfuncties, zoals
geheugen, denken, oriëntatie, begripsvermogen, rekenen, taal en
beoordelingsvermogen. Er is geen verminderde bewustzijnstoestand. Verlies van
deze verstandelijke functies gaat meestal gepaard met, of in minder mate
voorafgegaan door, een deterioratie van emotionele controle, sociaal gedrag en
motivatie

Soorten dementie

Afhankelijk van de oorzaak zijn verschillende soorten dementie te onderscheiden, nl.:
· De ziekte van Alzheimer
· Vasculaire dementie
· Lewy Body-dementie
· Parkinson dementie
· Overige vormen van dementie

De ziekte van Alzheimer

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. 60-70% van de
dementerende mensen heeft de ziekte van Alzheimer. Deze ziekte is een
aandoening waarbij de cellen in bepaalde delen van de hersenen niet meer
functioneren. Meestal begint de ziekte na het 70e levensjaar. In sommige
gevallen openbaart de ziekte zich al op jongere leeftijd. Bij patiënten die
lijden aan de ziekte van Alzheimer is er sprake van een geleidelijke
achteruitgang. In eerste instantie zijn er alleen denk- en geheugenstoornissen,
na verloop van tijd worden de symptomen echter erger. De ziekte van Alzheimer
is nog niet te genezen.

Vasculaire dementie

De tweede veelvoorkomende vorm van dementie is vasculaire dementie. Deze vorm komt in ongeveer 20% van de gevallen voor. Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door
afsluiting van de bloedvaten in de hersenen. Hierdoor krijgen de hersenen te
weinig zuurstof waardoor ze beschadigd raken. Het begin van vasculaire dementie
is acuut, in tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer die eerder een sluipend
begin kent.
Het plotselinge wegvallen van functies wijst dus op vasculaire dementie. Het
verloop van de ziekte heeft een nogal grillig karakter: telkens als zich weer
een infarctje voordoet, is een stapsgewijze verslechtering te zien. Tussen de verslechteringen door is een zekere mate van stabiliteit te zien. De patiënt blijft een tijdlang op hetzelfde niveau en lijkt soms zelfs wat beter te worden.

Lewy Body-dementie

Lewy Body dementie komt in 15-25% van de gevallen voor. Het is niet
duidelijk wat de oorzaak is van deze vorm van dementie. Het begint, met een
enkele uitzondering, meestal tussen het 50e en 80e levensjaar. Lewy Body
dementie heeft een wisselend beloop en de symptomen zijn geheugenstoornissen,
spraakstoornissen, aandachtstoornissen, vertraging in denken en handelen en
verminderde mentale flexibiliteit. Bij ongeveer de helft van de patienten
vormen psychiatrische symptomen de eerste klachten van de ziekte.( verwardheid,
visuele hallucinaties en verandering van het gedrag). De vastgestelde
stoornissen veroorzaken al in een vroeg stadium een beperking van het sociaal
en beroepsmatig functioneren.

Parkinson dementie

Voor een patient met de ziekte van Parkinson is het risico op het
ontwikkelen van dementie ruim tweemaal zo hoog als bij de gemiddelde mens.
Parkinson dementie wordt gekenmerkt door een opvallende traagheid in denken en
handelen. Patienten hebben moeite met het terughalen van opgeslagen informatie,
hebben vaak stemmingsstoornissen en motorische problemen; het beloop kan heel
wisselend zijn.

Overige vormen van dementie

Tenslotte is het mogelijk dat de verschijnselen van de ziekte veroorzaakt
worden door een andere lichamelijke oorzaak, die niet in de hersenen ligt.
Voorbeelden zijn alcohol-of medicijnvergiftiging, vitaminegebrek, long- en
nieraandoeningen, verwaarloosde suikerziekte en andere. Men schat dat ongeveer
in de helft van deze gevallen genezing mogelijk is.

Andere vormen zijn :

  • Ziekte van pick
  • Ziekte van creutzfeld-jacob
  • Multi-infarctdementie
  • Frontaalkwabdementie
  • Korsakov-syndroom
  • Downsyndroom
  • Pseudodementie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here