Wat zegt de Bijbel over opvoeding

0
1180
blog placeholder

De Bijbel zegt dat we onze kinderen in waarheid moeten opvoeden. Wat is dat? Er zijn vier belangrijke aspecten, die steeds terugkomen als de Bjbel het heeft over kinderen en opvoeden.

Onderwijs hen de weg die ze moeten gaan

Allereerst vertelt de Bijbel dat ouders hun kinderen moeten onderwijzen de weg die ze moeten gaan. Met andere woorden, ouders moeten hun kinderen opvoeden naar volwassenheid en hoe ze moeten handelen als ze volwassen zijn. Het doel van de opvoeding mag niet zijn alleen het hier en nu zijn, maar ouders moeten werken aan: hoe zullen onze kinderen zijn als volwassen man of als volwassen vrouw? Dat betekent dat de knderen zullen opgroei en met waarden en normen, die van groot belang zijn als ze volwassen zijn. Door de hele Bijbel heen kunnen we leren wat God belangrijk vindt: integrteit, eerlijkheid, rechtvaargheid, doen wat je hebt beloofd, zorg dragen voor wees en weduwe, hard werken met voldoende rust.
Als je dus wlt dat je kinderen volwassenen worden die zorg dragen voor armen en mensen de het minder goed hebben, opkomen voor rechtelozen, hun geld kunnen delen en hun relaties vasthouden, dan zul je je kinderen van jongs af aan moeten opvoeden met waarden en normen.

Vertel je kinderen we God is

De Bijbel maakt ook dudelijk dat je je kinderen veel over God moet vertellen. Veel goed bedoelende ouders denken dat dat hetzelfde is als je kinderen meenemen naar de kerk, naar de zondagsschool sturen of christelijke boekjes kopen.Ook al zijn dat allemaal belangrijke dingen, maar de Bijbel heeft het over ouders die hun kinderen over Hem moeten vertellen. Niet de pastors of de zondagsschoolleraar. Dit is precies datgene wat dor ouders bijna altijd over het hoofd wordt gezien. Ouders zijn in de unieke gelegenheid om hun kinderen dagelijks over God en hun geloof in Hem te vertellen. Ze kunnen hun kinderen laten zien wat God in hun leven betekent en hoe je met God omgaat. Helaas doen maar weinig ouders enige moeite om aan hun kinderen te vertellen hoe ze het geloof en Gods leiding in hun leven ervaren. Toch is het belangrijk om zulke grote zaken te bespreken.

Discipline

Op veel plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over discipline aan kinderen bijbrengen. Dat betekent dat goed gedrag aangeleerd moet worden en slecht gedrag bestraft moet worden. Straffen in de Bijbel is nooit wraak nemen of je eigen slechte humeur afreageren op je kinderen. Maar een kind leren wat goed is en welke dingen echt niet (meer) kunnen.
Een van de dingen die belangrijk zijn is, dat je als vader je kind niet moedeloos maakt. Dus niet kleineren of treiteren. Als je een duidelijk doel hebt met de opvoeding van je kind, dan stimuleer je ook het goede gedrag en ben je blij met het kind zoals het is. Hoewel de regels duidelijk moeten zijn en ze straf kunnen verwachten bij overtreding, zullen ze binnen de gestelde grenzen met veel plezier moet kunnen leven en zich ontwikkelen

Consequent zijn

Ouders moeten volgens de Bijbel betrouwbaar zijn. Dat betekent ook dat ze consequent zijn. Als de ene dag iets mag en de volgende dag mag het niet en wordt je kind bestraft, dan ben je als ouders niet betrouwbaar. Ook als je iets beloofd hebt moet je je belofte nakomen. In de Bjbel staat: Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Dat betekent: doe wat je zegt.

Ouders hebben de leiding

Ouders hebben het voor het zeggen en bepalen de regels, die duidelijk moeten zijn. Als de regels en afspraken net duidelijk zijn geeft dat onrust. Ook moet je kind weten dat je als ouders altijd op dezelfde manier zal reageren, vooral als hij grenzen aan het uit testen is of niet wil luisteren.

Dt zijn de belangrijkste facetten van het opvoeden zoals de Bijbel er over schrijft. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here