Wat is Youth for Christ

0
1389
blog placeholder

Youth for Christ is ontstaan in Amerika. Midden in de jaren ’40 zagen een groot aantal leiders van diverse kerken, dat de jeugd van de kerk niet meer werd aangesproken door de kerk zelf. Ook werd er weinig aan gedaan om jongeren buiten de kerk in aanraking te laten komen met het christelijke geloof. Een aantal jonge en dynamische leiders kwamen tot spectaculaire methodes om de aandacht van de jongeren te vangen. Er werden massa-bijeenkomsten georganiseerd, waarin het evangelie gebracht werd en dat sprak aan en al snel kwam er een grote behoefte aan organisatietalenten en goede leiders. In 1944 werd de eerste pastor, Torrey Johnson, tot directeur gekozen en de eerste full-time medewerker werd Billy Graham.
In de jaren ’40 en ’50 werden er vooral veel bijbelstudie- en gespreksgroepen voor jongeren georganiseerd. Deze werden voornamelijk op de zaterdagavond gehouden. Jongeren kwamen dan bij elkaar, zongen christelijke liederen en bestudeerden met elkaar een deel uit de bijbel. Voor de meeste jongeren was dit veel belangrijker dan de zondagse samenkomsten van de kerk. In deze periode isYouth for Christ uitgegroeid tot een internationale beweging. Overal werden bijbelclubs opgericht en kwamen jongeren bij elkaar. In 1968 kwamen vertegenwoordigers van de beweging uit 16 landen bij elkaar en richtten de Internationale Raad van Youth for Christ op met een eerste intenatonale president, dr. Sam Welgemuth. Dit is een belangrijke fase in de groei van de beweging geweest. Sindsdien is Youth for Christ van 16 landen uitgegroeid naar meer dan 100 landen.

Er zijn allerlei modellen gemaakt om allerlei jongeren te kunnen bereiken: de zaterdagavondclubs, waar veel jongeren uit de kerken kwamen. Er werden mentors aangesteld om teinermoeders op te vangen en hen te begeleiden met de opvoeding van hun baby. Maar ook het idee, om als jong christen andere jongeren te bereiken werd uitgevoerd. Er werden tienergroepen samengesteld en als evangelisatiegroep door Amerika uitgezonden, maar ook naar Europa. Vandaag zijn er meer dan 4500 full-time en part-time medewerkers en 26.000 vrijwillige wedewerkers aktief binnen Youth for Christ om met moderne methoden, het evangelie onder  jongeren te vertellen.
De boodschap van het evangelie zal niet veranderen en YfC blijft op een creatieve manier de boodschap van geloof, hoop en liefde brengen binnen de context van verschillende culturele instellingen en jongerenwerk.
In de de jaren ’90 verschuift YfC haar werkterrein van de kerk, naar school en naar de straat om jongeren te kunnen bereiken.

Jongerenwerk in de Amsterdamse Baarsjes

In de van Speykstraat in Amsterdam staat het gebouw van Youth for Christ. Sinds anderhalf jaar is al het jongerenwerk in de Amsterdamse Baarsjes  in handen van YfC. Er was in die tijd helemaal geen jongerenwerk meer en verveelde jongeren hingen op straat en gingen verhaal halen bij het stadsdeelkantoor. Het dagelijks bestuur start een procedure om het jongerenwerk uit te besteden aan een organisatie. Men komt tot de overtuiging, dat YfC het beste aanbod heeft. In oktober 2007 tekenen YfC en de commissie een contract ter waarde van 2 miljoen Euro. De komende 4 jaar zal al het jeugdwerk in handen zijn van de christelijke organisatie. In Rotterdam was dit al een jaar eerder gebeurd: Toen opende Youth for Christ’s The Mall in de Millinxbuurt, een achterstandswijk in Rotterdam. De jeugdwerkers willen jongeren een plek bieden en naar hen luisteren. Het concept sloeg aan en inmiddels hebben al zo’n 20 plaatsen een Mall, o.a. Arnhem, Alkmaar en Roosendaal. Er wordt weleens vreemd gekeken door ambtenaren en kamervragen gesteld door partijen over de christelijke identeteit, maar als het jongerenwerk eenmaal draait, blijkt er niets meer aan de hand te zijn. Youth for Christ hanteert twee duidelijke regels: 1. iedere jongere wordt ondersteund, ongeacht afkomst en overtuiging en 2. geen geëvangeliseer met overheidsgeld. En het jongerenwerk heeft een goede naam: vraaggericht, betrokken en effectief.
Veel jongeren weten niet eens, dat YfC een christelijke beweging is. Vanzelfsprekend wordt er wel antwoord gegeven als men aan de medewerkers vraagt waarom ze dit doen. Dan worden wer wel gesprekken rond de identiteit gevoerd.
Natuurlijk levert het werk van deze christelijke organisatie in dienst van de overheid weleens spanningen op, zoals de advertentie, waarin YfC om een medewerker vroeg, met als doel jongeren in aanraking te brengen met het evangelie. Er werden vragen gesteld in de deelraad en eigenlijk wilde men wel van YfC af, maar het werk wat ze doen wordt door veel mensen bijzonder gewaardeerd en is goed van de grond gekomen. De Mall heeft nu een tienerinloop op twee avonden en een middag in de week. Uiteindelijk wil men komen tot een programma, dat 6 dagen in de week draait, inclusief huiswerkbegeleiding, koken en allerlei andere activiteiten. De medewerkers van Youth for Christ zijn niet van plan om onder de politieke druk te bezwijken of weg te gaan. Men wil er iets goeds van maken. Met goed resultaat, zodat de kritiek verdwijnt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here