De zwemvijver

0
1153
blog placeholder

De zwemvijver

Een zwemvijver is een combinatie van een zwembad en een vijver. Er zijn twee soorten zwemvijvers, de mechanisch gefilterde en de ecologische zwemvijver. Een combinatie van deze twee is ook mogelijk. De ecologische zwemvijver past in de natuurlijke tuin en bevordert de biodiversiteit. De aanwezige planten en bacteriën reinigen het water op een natuurlijke manier. Bacteriën produceren moleculen die door de planten worden verbruikt. Er hoeven geen chemische middelen meer te worden gebruikt.

In een ecologische zwemvijver kunnen wel vissen, kikkers en andere waterdieren voorbij komen zwemmen. Dit kan wel gedeeltelijk worden voorkomen door de beplanting zoveel mogelijk aan één kant te planten zodat de dieren daar heen trekken. Door de natuurlijke uitstraling is de vijver in harmonie met de omgeving. De zwemvijver is in alle seizoenen aantrekkelijk voor zowel mens als dier. Er zijn verschillende opties om de vijver aantrekkelijk te maken zoals:
– Het plaatsen van onderwater lichten.
– Verwarming van het water met zonnewarmteplaten
– Het plaatsen van vlonders.

Het onderhoud van de vijver

Een zwemvijver is onderhoudsvriendelijk. Als er veel bomen in de buurt van de vijver staan kan er een net over de vijver worden gespannen om te voorkomen dat het blad de vijver vervuild.
Mechanisch gefilterde zwemvijver – Het filter moet wekelijks gespoeld worden als de drukmeter oploopt. Deze drukmeter is op het filter gemonteerd. Het spoelen neemt enkele minuten in beslag. Een nadeel is wel dat de meter vaak gecontroleerd moet worden maar door er een computergestuurd spoelmechanisme op te bevestigen kan dit worden opgelost. Het filter moet in het voorjaar goed worden gereinigd.

Ecologische zwemvijver – De hardheid van het water wordt op peil gehouden door periodiek een natuurlijk mineralenpoeder toe te voegen. Waterplanten en nuttige bacteriën groeien hierdoor en algengroei wordt geremd. Elk jaar kunnen de bovengrondse delen van de moerasplanten, die flink zijn gegroeid in de zomer, voor de winter worden kortgeknipt. Het afval moet na het knippen worden opgeruimd.

De aanleg van een zwemvijver

Begin met het uitgraven van de vijver – Het zwemgedeelte van de vijver kan tot 140 cm worden uitgegraven. Dit is diep genoeg om in te zwemmen maar kan zo ook nog door de zon worden verwarmd. Daarnaast is er nog een filtergedeelte. Dit is een afgesloten gedeelte. Dit deel wordt tot 90 cm diep uitgegraven. In dit gedeelte kunnen de zuurstofplanten met een sterke wortelstructuur worden geplant. Met deze wortels nemen de planten nitraten en fosfaten op uit het water. Het water wordt door een pomp in het filtergedeelte gepompt en schoon teruggepompt in de vijver.

Werk de bodem netjes af en verwijder scherpe voorwerpen zoals steentjes.

Leg folie in de vijver – Dicht naden met waterbestendige kit. Span de folie over de randen van de vijver en graaf het ongeveer 30 cm diep uit.

Strooi bodemsubstraat uit over de bodem voordat de vijver wordt gevuld met water. Gebruik voor het vullen gewoon leidingwater. Vervuild slootwater belemmert de groei van de waterplanten. Door de waterdruk wordt de folie strak getrokken.

Na een week kan de vijver worden ingericht. zorg voor een evenwichtige beplanting. Zuurstofplanten zoals waterranonkel en fonteinkruid zijn noodzakelijk. Zet de beplanting in speciale vijvergrond omdat gewone potgrond te veel voedingsstoffen bevat. Dit veroorzaakt overmatige algengroei. Er zijn verschillende soorten beplanting. Dit zijn de onderwaterplanten, deze komen in het midden van de vijver. Er zijn drijfplanten, deze drijven op het water bijv. lelie’s. Ze houden fel zonlicht tegen. Maximaal éénderde van de vijver mag met blad worden bedekt anders komt er te weinig zonlicht voor de zuurstofplanten en er zijn oeverplanten, dit is de decoratieve beplanting.

Na een maand kunnen er vissen in de vijver worden uitgezet. Voeg eerst een paar emmers water uit een gezonde sloot toe. Ga uit van twee vissen per vierkante meter. Te veel vissen vervuilen het water en verstoren het biologisch evenwicht. Voer de vissen de eerste tijd, na een paar seizoenen halen ze voeding uit het water.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here