Wat is emotionele mishandeling

0
1966
blog placeholder

Emotionele mishandeling kan zich uiten in de volgende vormen:

1. Afwijzen. Iemand afwijzen in de vorm van ontkennen van de persoon als waardevol. De ander nutteloos of niet de moeite waard vinden en dit op een duidelijke manier verbaal en non-verbaal laten merken.

2. Vernederen. Beledigen, belachelijk maken, scheldnamen gebruiken, intimideren en alles wat afdoet aan de eigenwaarde van de persoon. Als voorbeeld noem ik schelden, publiekelijk vernederen, het etiket dom geven, nadoen van iemands handicap of een ouder iemand behandelen alsof hij zelf geen beslissingen kan nemen.

3. Terroriseren. Het gebruik van terreur geeft een enorme angst bij het slachtoffer. Bijvoorbeeld het dwingen van een kind om een ander gezinslid pijn te doen, dreigen om het kind te verlaten en het dreigen met de dood van een huisdier of familielid. Of de dreiging de eigendommen van de ander te vernielen. Ook stalking valt onder terreur.

4. Isoleren. Iemand letterlijk opsluiten of verbieden het huis te verlaten of beperken in zijn persoonlijke vrijheid. Ook een kind opsluiten in een kast of kamer, de deur op slot doen en alleen achter te laten is emotionele mishandeling. Oudere mensen, die door toedoen van hun eigen kinderen niet meer de beschikking hebben over hun bankpasje en andere geldzaken en als onmondig kind worden behandeld.

5. Exploitatie. Misbruik maken van een kind of volwassenen en hem ideeën opdringen en handelingen laten verrichten, die bij de wet verboden zijn of die in het belang van de dader zijn en niet het belang van de ander dienen. Voorbeelden: seksueel misbruik van kinderen, kinderen alcohol en drugs leten gebruiken om hen zover te krijgen iets te doen, wat ze niet willen.

6. Verwaarlozen. Een kind heeft recht op een verzorging met liefde en aandacht. De ouders horen in te gaan op de behoeften van het kind. Negeren ze de behoeften van het kind en zorgen ze niet op een liefdevolle manier voor hem, maar tonen ze geen affectie, negeren ze hem dan komt het kind emotioneel ernstig tekort.
Ook oudere mensen kunnen emotioneel mishandeld worden als men hen als onmondige kinderen behandeld.

Emotionele mishandeling gaat vaak samen met andere vormen van misbruik of mishandeling. Maar het kan ook alleen voorkomen. Alle vormen van mishandeling hebben ernstieg psychische gevolgen. Dus alle vormen van misbruik en mishandeling bevatten ook emotionele mishandeling.
Emotionele mishandeling bestaat vaak uit een patroon, dat zich herhaald en langdurig is. Het is eigenlijk nooit iets eenmaligs. Het is wel iets, dat in de loop van de tijd erger wordt en zeker niet beter.
Net als alle andere vormen van geweld in relaties zijn de slachtoffers degene met de minste kracht en/of macht. Meestal vrouwen of kinderen. Het brengt schade aan de eigenwaarde en emoties van de slachtoffers. Kinderen, die emotioneel worden mishandeld zullen schade ondervinden in alle facetten van hun ontwikkeling: waaronder de eigenwaarde, emotionele problemen, gedragsmatige problemen, leermoeilijkheden of-achterstanden en geheugenproblemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here