Psychotherapie, psychotherapeut en coaching

0
855
blog placeholder

Dikwijls is daar een gemakkelijk antwoord op te geven, in de vorm van een goede raad. Een beginnende depressie, neerslachtigheid of angstaanval kan vlug verdwijnen. Soms verrassend genoeg met een paar goede tips. Ik herinner me een jongen met concentratieproblemen die zo vlug genezen was. Super.

 

Coachen in plaats van psychotherapie?

Bovenstaande tips zijn geen (analytische) psychotherapie. Psychotherapie is nodig als men niet verlost geraakt van de psychologische problemen met dit soort coachen.

Iedereen komt natuurlijk met deze vraag naar de psychologenpraktijk “Zeg me wat te doen om van mijn eetstoornis, postnatale depressie, overspannenheid… kwijt te geraken”.

Een goede tip zou voldoende kunnen zijn hier, de mensen tevreden stellen… voor even. Korte tijd later verschijnt hetzelfde probleem of een ander terug. En zoekt men een nieuwe psychotherapeut, of een ander pilletje.

Psychotherapie is in een aantal gevallen echt aangewezen, en werkt. Wetenschappelijk onderzoek en mijn dagelijkse ervaring bewijst dit.  Een psychotherapeut helpt de psychische problemen verminderen. Mensen voelen zich daarna beter. aar coachen, goede raad, tekort schiet.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een wetenschappelijke methode om op zoek naar zichzelf te gaan.  Voornamelijk door alles uit te spreken wat in de gedachten komt. Om dit ‘vrij’ spreken toe te laten zijn er bij psychotherapie duidelijke regels.

Na enige tijd verschijnen er in dit spreken terugkerende patronen. Waardoor men zichzelf beter begrijpt. En men meer controle verkrijgt over zichzelf. Men voelt zich na verloop van tijd beter en men krijgt via de psychotherapie meer greep op zichzelf en op zijn omgeving.

Dit is een essentiële opdracht voor de psychotherapeut. Ze bestaat erin om dit proces van vrij spreken mogelijk te maken, bijvoorbeeld door niet te coachen. Maar door de patiënt zelf zijn antwoorden te laten vinden.

 

Psychotherapie en psychotherapeut

In de psychologenpraktijk leert men  eigen antwoorden te zoeken. Nieuwe aspecten van zichzelf komen te voorschijn. Men wordt zijn eigen psychotherapeut. De eerste vraag aan de psychotherapeut is: zeg me wat ik moet doen.

Een ander antwoord vindt men in psychotherapie zelf: de eigen vrijheid van keuze om zich anders te gedragen, te voelen, te verlangen en te willen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here