Persoonlijke lening

0
1462
blog placeholder

Men kan bij de bank ook een lening
krijgen waarvoor geen onderpand hoeft te worden gegeven. De bank gaat dan
alleen na of de betreffende persoon in staat geacht mag worden de lening terug
te betalen. Hierbij gaat het vaak om minder grote bedragen dan bij een lening
met onderpand (maximaal 50.000,-). Ook de looptijd is minder lang (maximaal 10
jaar). De hoogte van de rente staat voor deze looptijd vast en is hoger dan bij andere leningen. De hoogte van
de rente hangt ook samen met de looptijd van de lening. Hoe langer de lening
loopt, hoe hoger de rente. De leningnemer krijgt het volledige bedrag van de
lening in één keer uitbetaald en kan daar mee doen wat hij wil. Bij een
hypothecaire lening moet de lening gebruikt worden voor de aanschaf of de
verbetering van een huis.

De lening wordt in maandelijkse
termijnen terugbetaald, waarbij het bedrag van elk termijn even groot is. Dit
bedrag bestaat uit een gedeelte aflossing van de lening en een gedeelte rente.
De aflossing is in het begin in verhouding tot de rente klein en aan het ende
van de looptijd is de aflossing juist groot t.o.v. de rente. Tegenwoordig is
het vaak mogelijk om tegelijk met de lening een verzekering af te sluiten. Bij
onverwachte gebeurtenissen zoals, arbeidsongeschiktheid, ziekte of overlijden
kan de lening dan gedeeltelijk of geheel door de verzekering worden afgelost.

Rente persoonlijke lening niet aftrekbaar

In Nederland was tot voor een aantal
jaar geleden de rente van een persoonlijke lening aftrekbaar van de
belastingen, zodat een dergelijke lening erg populair was. Die
belastingvrijstelling is nu afgeschaft, waardoor er minder wordt geleend.

Persoonlijke lening en BKR

Bij het afsluiten van een lening is
de bank verplicht om bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) na te gaan hoe
het afbetalingsgedrag in het verleden van de betreffende persoon is geweest.
Dit beschermt de bank tegen mensen die geneigd zijn teveel te lenen en dit
vervolgens niet kunnen afbetalen, maar ook beschermt het de lener die teveel
dreigt te lenen en daar failliet aan kan gaan.

De persoonlijke lening valt in de meeste gevallen onder het consumptief krediet.

Persoonlijke lening vervroegd aflossen

Meestal is het de lener toegestaan
om tussendoor voortijdig af te lossen, waardoor de looptijd van de lening
uiteraard kleiner wordt.

De BKR in België

In België wordt de leenhistorie van de aanvrager nagegaan bij het CKP. Hier
wordt de aanvrager ook nog beschermt doordat de rentevoet van de persoonlijke lening, die hier overigens lening op
afbetaling wordt genoemd, door de overheid wordt vastgesteld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here