Zakelijke verstandhouding leidinggevende en medewerker

0
2505
baas en werknemer

Vanuit perspectief medewerker

Begrip over en weer is belangrijk en toch blijkt dat in de praktijk nog wel eens lastig, zeker vanuit perspectief van de medewerker. Als je je als werknemer probeert te
verplaatsen in zijn/haar rol als baas, dan zie je ook dat een leidinggevende in
een organisatie soms als “speelbal” wordt gebruikt. Natuurlijk heeft hij/zij
zelf voor die functie gekozen, maar dat neemt niet weg dat je wel moeite kunt
doen om je in te leven, hoe dit voelt. Immers hij/zij is ook gewoon mens en als
je die kant van de leidinggevende iets beter leert kennen, dan is de kans dat
de verstandhouding versoepelt groter.

Neem verantwoordelijkheid voor hetgeen je doet en stel je niet te afhankelijk van je leidinggevende op. Dat wil zeggen dat je zeer waarschijnlijk een vast takenpakket hebt en als je hierover of over iets anders meer info nodig hebt, ben dan duidelijk en
concreet. Prettig voor jezelf om af te vinken wat voor concrete vragen je nog
open hebt staan en handig voor de leidinggevende, omdat deze niet aanvullende
vragen hoeft te stellen om duidelijk te krijgen waar het om gaat. Je maakt het
zo voor beide partijen een stuk handiger.

Besef wat voor type mens je leidinggevende is. De man of vrouw van de grote lijnen moet je niet bezighouden met detail vraagstukken, de visionair niet met pietluttige dingen
en de micromanager wilt juist op redelijk gedetailleerd niveau volgen wat je
doet. Als je je conversatie afstemt op je leidinggevende zal het gesprek een
stuk soepeler verlopen.

Vanuit perspectief leidinggevende

Geef je medewerkers een eigen plek. Een eigen plek creëer je door deze werkplek zelf in te laten richten. Zijn het flexplekken, voorkom dan dat het heel steriele werkplekken worden. De creativiteit, stabiliteit en motivatie verhogen namelijk aanzienlijk als de
medewerker op een plek zit die hij/zij als “aangenaam” beschouwt.

Ga naar je medewerker uit van vertrouwen en plaats pas wantrouwen als daar reden toe is. De medewerker gedijt namelijk veel beter als deze het vertrouwen van de leidinggevende krijgt. Soms gaat wantrouwen/achterdocht bij de leidinggevende als vanzelf, want macht brengt dit nu eenmaal met zich mee. Dat er een enkele keer iemand tussen zit die je vertrouwen ge- of misbruikt is inherent en moet je incalculeren. Maar je maakt het jezelf en je mensen een stuk gemakkelijker als je het proces omdraait.

Ga uit van het positieve en blijf dit op allerlei manieren toepassen. Iets wat fout is gegaan blijft nu eenmaal langer hangen en des te belangrijker is het om je niet op te blijven
winden over een gemaakte fout. Je mag iemand er wel op aanspreken, maar ga vervolgens
uit van de kwaliteiten van die medewerker. Het positieve gaat gepaard met een
goed humeur, zo nu en dan een compliment en het in laten zien wat een gemaakte
fout tot gevolg heeft in plaats van de medewerker klakkeloos “in een hoek te
zetten”.

Conclusie

Wanneer je het beste in de ander naar boven wil halen, zal je je dus ook moeten verdiepen in deze persoon/personen. Maar het resultaat van die verdieping en het toepassen zal de werksfeer verhogen, de productiviteit en het intermenselijke aspect. Je hoeft geen vriendjes te zijn met elkaar, maar een veilige en positieve werksfeer werkt goed voor de leidinggevende als ook de medewerker … en is dus goed voor de onderneming.