Levensverzekering

0
1171
blog placeholder

Een levensverzekering is een verzekering die te maken
heeft met leven en dood van de verzekerde. Er zijn verschillende soorten van
levensverzekering.

Levensverzekeringen
die uitkeren bij het overlijden van de verzekerde. Een specifieke vorm hiervan
is de begrafenisverzekering die uitkeert om de uitvaart van de verzekerde te
betalen. Soms keert deze verzekering geen geld uit maar wordt de uitvaart door
de verzekering verzorgd.

Levensverzekeringen die uitkeren als
de verzekerde op een bepaalde datum nog in leven is. Dit zijn vooral
verzekeringen die samen gaan met een hypothecaire lening. De uitkering van de
verzekering wordt dan vaak gebruikt om hypothecaire schuld af
te lossen (kapitaalverzekering).

Een mengvorm van beiden. Deze verzekering keert uit als de verzekerde overlijdt
voor een bepaalde datum of als de verzekerde nog leeft op die datum. Ook dit
zijn vaak verzekeringen die gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening.

Aflossen van hypotheek en andere schulden

Naast het aflossen van een
hypothecaire schuld kan de levensverzekering ook afgesloten worden voor andere
schuldaflossing, verzorging van nabestaanden, een inkomen voor de oude dag
(meestal een pensioenverzekering genoemd) of om te sparen voor toekomstige
lasten (bijvoorbeeld een studieverzekering voor de kinderen).

Levensverzekeringen kunnen
individueel afgesloten worden, maar ook bestaan er volksverzekeringen waar iedereen
onder valt. Een voorbeeld hiervan is de AOW (Algemene Ouderdoms Wet), die een
inkomen verzekerd voor iedereen boven de 65. Deze leeftijdsgrens is nu ter
discussie omdat de meeste mensen steeds ouder worden en eventueel langer kunnen
doorwerken.

Er zijn ook collectieve
verzekeringen waar alle mensen onder vallen die bij een bepaald bedrijf werken
of onder een bepaalde CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) vallen. Voorbeelden
zijn het bedrijfspensioenfonds van Philips of het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds,
waar iedereen onder valt die in dienst is van een overheid of het onderwijs.

Uitkeren ineens of in termijnen

Een levensverzekering kan het verzekerde bedrag ineens uitkeren, maar ook kan er voor worden gekozen om het
bedrag in (maandelijkse) termijnen uit te betalen. Dit wordt ook wel lijfrente
genoemd en is een vorm die vooral gebruikt wordt om bij ouderdom van een
inkomen verzekerd te zijn als men niet onder een of ander pensioenfonds valt.
Hier zijn ook nog diverse vormen van zoals:

ñ Uitgestelde
lijfrenteverzekering; de periodes worden vanaf een bepaalde datum uitgekeerd
als de verzekerde nog in leven is.

ñ Direct
ingaande lijfrenteverzekering. De polis wordt hierbij altijd in één keer
betaald en afgesproken wordt wanneer en hoe lang de verzekering tot uitkering
overgaat.

ñ Erfrenteverzekering;
de verzekering keert periodiek uit aan
de nabestaanden vanaf het moment van overlijden van de verzekerde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here