Leven en geloof

0
1405
blog placeholder

Er is geen boek zo aangevallen en gehaat als de Bijbel. Maar ook gevreesd en in verschillende landen verboden of verboden geweest. Tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds landen waar de Bijbel verboden is en men met vervo,lging te maken krijgt als men Bijbels invoert of verkoopt. Ook in Europa wordt het verzet tegen de Bijbel groter. Hoe kan dat? De boodschap van de Bijbel is duidelijk, maar ook ongemakkelijk. Het dwingt je een keuze te maken: negeren of aanvaarden. Wie de boodschap van de Bijbelheeft aanvaardt, weet dat het een boek is van onuitputtelijke hoop en geluk.
Mattheus 24 vers 35: Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

De Bijbel is uniek in haar afkomst, vertaling en boodschap. Geen ander boek is zo helder en in zijn uitspraken als de Bijbel. Wie schreef de Bijbel? De Bijbel is door allerlei mensen geschreven, maar elke keer lees je weer dat de God de auteur achter de mensen is: heel vaak lees je: En God zei of: de Heere sprak. Het centrale thema in de Bijbel is: de Here Jezus Christus.

Is de Bijbelbetrouwbaar?

Veel mensen denken dat door de mondelinge overlevering de Bijbel wel heel onbetrouwbaar geworden zal zijn. Misschien veranderd of vervalsd. Maar de mens kan al heel olang schrijven en er zijn zeer oude manuscripten van Bijbeboeken gevonden. Merkwaardig genoeg wijken die nauwelijks af van veel jongere. De manusripten en stukken tekst die gevonden zijn, zijn door kerkvaders met elkaar vergeleken en onderzocht en men heeft van het grootste deel van de Bijbel zowel oudere als nieuwere manuscripten gevonden. Ze beleken vrijwel identiek.

De Bijbel is een routeplanner

De Bijbel bespreekt op een heldere manier het fundamentele probleem van de mens, namelijk de zonde: een leven zonder God en de gevolgen daarvan. Het boek laat ons zien dat we gescheiden van God leven en hoe we bij Hem kunnen komen. Gods redddingsplan, Jezus Christus, staat duidelijk beschreven.  Als je de Bijbel gaat lezen, merk je al snel dat het persoonlijk gericht is. Hoewel sommige boeken al een paar duizend jaar oud zijn, blijken de boodschap en de menselijke gebeurtenissen tijdloos.

De Bijbel is het Woord van God

De Bijbel moet gelezen worden in de context. Je kunt een tekst niet willekeurig interpreteren. Ook is het zo dat God niet alles op een plek duidelijk maakt, Hij heeft het geleidelijk onthuld. Het Nieuwe Testament spreekt ook van geheimenissen, waar men vroeger niet van wist. Bijvoorbeeld dat niet alleen Joden gered konden worden door het geloof in Jezus, maar ook heidenen en dat ze samen gemeente zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here