Krediet op internet in opmars

0
2371
blog placeholder

Lenen zonder BKR toetsing

Privépersonen kunnen op het internet geld lenen en uitlenen bij verschillende krediet-markten. Kredietbeurzen als Smava, Elolly, SOS Money of Aux Money brengen particuliere geldschieters en krediet-zoekers met elkaar in kontakt. Private Lending (private kredietverlening), zo heet dat concept, heeft reeds gevestigde voorbeelden in Engeland, de Verenigde Staten en Duitsland.

Smava de standaard voor particulier geld lenen

Het Duitse Smava biedt als bekendste internet-kredietbeurs aan private geldgevers bescherming als een kredietnemer plotseling niet meer betaalt. Als dat gebeurt, dan wordt de betrokken kredietverstrekker door alle andere kredietgevers financiëel gesteund. Wil het systeem van internet-kredietmarkten werken, dan moeten natuurlijk veel mensen als kredietverstrekker meedoen.

Voor de diensten van Smava hoeven alleen de kredietnemers te betalen, en alleen dán als het daadwerkelijk tot een lening komt. In dat geval is als vergoeding een bepaald percentage van de leensom verschuldigd. Vindt de kredietzoekende niemand die hem een lening wil verstrekken, dan hoeft hij ook niets te betalen.

Particulier geld lenen kent slechte reputatie

Andere internet-krediet-portalen zoals Elolly of Aux Money beloven, tegen vooruitbetaling, aan kredietzoekenden alleen om potentiële geldschieters en kredietzoekers bij elkaar te brengen. Met leningen zélf of de afdekking van mogelijke risico’s daarbij, willen ze daarentegen niets van doen hebben. Bij deze internetbemiddelaars is zelfs niet duidelijk of ze daadwerkelijk actief proberen om kredietpartijen bij elkaar te brengen of dat ze alleen maar het voorschot incasseren.

Smava: met SCHUFA lenen zonder BKR toetsing

Bij geen enkele internet-krediet-markt is het momenteel zo moeilijk om een lening te verkrijgen als bij Smava. Smava werkt daarvoor samen met de Duitse Bank für Investments und Wertpapiere AG (BIW). Deze instelling onderzoekt identiteit en kredietwaardigheid van leningzoekenden voordat deze zich met hun lening-aanvraag op de Smava-site mogen presenteren.

Alleen als aan de financiële randvoorwaarden voldaan is en ook in Schufa (tegenhanger van ons BKR) niets negatiefs is geregistreerd, wordt de leningzoeker toegelaten tot het platform. Zo hebben potentiële kredietgevers ten minste de zekerheid dat de kredietzoekers financieel in staat zijn om het leningbedrag en de rente terug te betalen.

Heeft toetsing door de bank niets negatiefs opgeleverd, dan is het mogelijk om bij Smava particuliere leningen van minimaal € 500 en maximaal € 10.000 aan te gaan. De minimale looptijd van die leningen is 36 maanden. Maar kredietnemers hebben de mogelijkheid om de lening vervroegd en zonder verdere kosten terug te betalen. Geldschieters hebben in dit geval het nakijken omdat hen dan een deel van de beoogde rentewinst ontgaat.

Kredietafwikkeling bij Smava

De feitelijke kredietafhandeling verloopt bij Smava altijd via BIW Bank. Heeft de kredietzoeker voldoende kredietverstrekkers gevonden voor zijn project, dan krijgt hij van de bank (en niet rechtstreeks van de kredietverstrekkers) de gewenste som als lening. Aan de bank betaalt hij vervolgens de maandelijkse termijnen en rente.

De geldschieters op hun beurt sluiten met de bank een contract voor aankoop van die kortlopende lening. In de praktijk betekent dat alleen maar dat zij van de bank de maandelijkse termijnen en rente gespreid over 36 maanden terugontvangen, uiteraard mits de kredietnemer daadwerkelijk betaalt.

Kredietverstrekkers vormen stroppenpot

Valt een individueel krediet uit, dan dragen bij online kredietbeurs Smava alle andere schuldeisers het verlies mee. Wie bij Smava als geldschieter meedoet, moet dus beseffen dat hij niet altijd de verwachte rente-opbrengst realiseert, ook al betaalt zijn debiteur altijd keurig op tijd . In een noodsituatie moet hij van de door hem ontvangen gelden iets afstaan zodat iemand anders met groot verlies niet in de kou staat.

Een dergelijk systeem werkt natuurlijk alleen wanneer veel kredietverstrekkers actief zijn. Zijn het er maar enkele, dan trekt zelfs één mislukt krediet de andere geldschieters mee in de verlieszone.

Blijft af te wachten of de internet-krediet-portalen voor kredietnemers een bruikbaar alternatief zijn voor de gevestigde banken.

Kredietvergelijking via Internet

Overigens is het vergelijken van leningen op het Internet al bij kleine bedragen winstgevend. Op elk krediet moet immers rente worden betaald. En wie die rente laag houdt, kan flink wat geld besparen, met name bij langere looptijden. Een online kredietvergelijking is daarom erg voordelig want het internet staat bol van de interessante kredietaanbiedingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here