Kind en spelen

0
1067
blog placeholder

Om te kunnen begrijpen hoe de wereld in elkaar zit is het nodig, dat een kind dat ontdekt door te spelen. Op die manier leert het kind zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden kennen, het leert hoe andere mensen en kinderen op hem reageren, het leert regels, oorzaak en gevolg, hoe dingen in elkaar zitten, maar ook hoe bepaalde dingen niet kunnen. Niet overal wordt het belang van spelen erkend. Er zijn mensen, die zien spelen als het tegenovergestelde van werken: spelen betekent niets, heeft geen nut. Het is maar spel, totaal onbelangrijk. Ik wil laten zien, hoe belangrijk spelen is voor een kind. Spelen is leren voor een kind en het is belangrijk, dat de volwassenen om hem heen hem daarin steunen en de gelegenheid bieden.

Wat is spelen?

Er is niet speciaal een definitie van spelen, meer een omschrijving. Dat is ook niet verwonderlijk, als je ziet, dat het spelen van een kind in iedere fase in de ontwikkeling van een kind anders is. Toch zijn er een paar begrippen, die je steeds tegenkomt: spelen is een positieve beïnvloedt het kind positief, een kind is actief betrokken bij het spelen, is er met zijn hele wezen mee bezig, de manier waarop een kind bezig is, is zonder regels, hij doet en ontdekt en de aandacht is gericht op het proces (het doen) en niet op het eindproduct.

Dat het spelen veel plezier geeft, merk je al door intensieve manier, waarop een kind er mee bezig is. En als iets hem lukt, geeft dat een blij gevoel. Ze kunnen volledig ingaan op het spel, laten zich meestal niet afleiden, ze willen vaak niet stoppen met spelen.

Spelen is leren.

Een spelend kind leert veel over zichzelf en over de wereld om hem heen. Door steeds weer opnieuw te proberen op de bank te klimmen neemt het kind actief deel aan de wereld en leert door vallen en opstaan, hoe hij er het beste op kan klimmen en wanneer hij er dreigt af te vallen. Hij krijgt beheersing over zijn lichaam, dat leidt tot gevoelens van: Ik kan het! Dit leidt tot een positief zelfbeeld en geeft hem ook controle over stuaties. Het leert een kind wie hij is en wat hij kan. Een kind verschuift de activiteiten voortdurend om optimaal plezier te hebben: de ene keer is het klimmen op de bank heel belangrijk en wordt dit steeds herhaald een andere keer laat hij zich er steeds afvallen. En heeft ook daar plezier in. En al weet een kind dat niet, hij heeft wel de wet van de zwaartekracht ontdekt. Verder ontdekken ze aan spel, wat ze leuk vinden of juist minder leuk, wat ze blij of gefrustreerd maakt.

Spelen en gevoelens

Door spelen leert het kind ook zijn gevoelens uiten. Daar is op dat moment vrijwel geen taal voor nodig. Je ziet het al aan de manier van spelen, dat een kind plezier heeft of dat, als het niet lukt, een kind leert met zijn frustratie om te gaan. Gewoon nog een keer proberen! Hij ontwikkelt uithoudingsvermogen door het steed opnieuw te proberen. Spelen is ook belangrijk voor de sociale ontwikkeling: door te spelen met of naast andere kinderen, wordt het kind zich bewust van het gedrag van andere kinderen, maar ook wat een ander kind niet leuk vindt of juist wel. Er is door spel interactie tussen kinderen, ze leren vaardigheden door te zien wat de ander al kan en het ook te gaan proberen.

Conclusie

Door te spelen ontdekt het kind de wereld om hem heen. het leert te reageren op gebeurtenissen en het leert zich te concenteren, handelingen te onthouden en vaardigheden, die nodig zijn om onafhankelijk nieuwe situaties aan te gaan. Alles wat hij ook nodig zal hebben op school.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here