Banksparen

0
1052
blog placeholder

Banksparen

Sinds 1 januari
2008 is in Nederland het banksparen ingevoerd. In dit artikel gaan we bekijken
wat banksparen inhoudt en welke voordelen het voor u heeft.

Achtergrond

De naam
banksparen is enigszins bevreemdend, omdat immers al sinds lange tijd bij een
bank geld kan worden gespaard, ook wel spaarbankboekje genoemd.

De term
banksparen doelt echter op fiscaal aantrekkelijk geld sparen op een
geblokkeerde bankrekening met een doel waar voorheen enkel producten met een gekoppelde
verzekering voor in aanmerking kwamen. In het geval van banksparen komt de
verzekering dus te vervallen en hierdoor is dit product buitengewoon
overzichtelijk.

Toepassingen

Aanvankelijk was
het banksparen enkel bedoeld om een woningschuld te kunnen aflossen. In plaats
van bijvoorbeeld de traditionele spaarpolis gekoppeld aan een hypotheek ofwel
kapitaalverzekering, kan hiervoor in de plaats sinds 2008 een bankspaarregeling
worden afgesloten. Hieraan zijn wel enkele, aanvullende eisen gesteld zoals:

De
hoogste inleg is niet hoger dan 10 maal de laatste inleg;

Minimaal
15 jaar inleggen;

Het
gespaarde bedrag heeft als doel een woningschuld af te lossen.

Met banksparen
heeft u een grotere flexibiliteit doordat als u besluit te verhuizen, u
eenvoudig een bankspaarrekening aan een nieuwe hypotheek kunt koppelen.

Uw pensioen kan ook
met banksparen fiscaal aantrekkelijk worden aangevuld. Dit is weliswaar enkel
mogelijk indien een pensioentekort kan worden aangetoond, maar een pensioengat is
zodanig gauw opgelopen, dat mogelijkheden voor een aanvulling zich zeker aandienen.
Banksparen voor pensioen kan hiermee dus ook zeer interessant zijn voor mensen
die nooit of slechts gedeeltelijk pensioen hebben opgebouwd.

Het banksparen
voor pensioen verloopt in de basis eender aan een traditionele
lijfrenteverzekering. Het opbouwen van vermogen verloopt in fase 1, terwijl
fase 2 de uitkeringsfase betreft. De ingelegde bedragen in de opbouwfase zijn
over het algemeen fiscaal aftrekbaar terwijl de uitkeringen worden belast in
box 1.

Een belangrijk
voordeel van banksparen ten opzichte van een lijfrenteverzekering is dat bij
vroegtijdig overlijden het gespaarde bedrag (in delen) aan de nabestaanden
wordt uitgekeerd.

En sinds 2010 kan
ook worden gespaard voor ontslagvergoedingen (gouden handdruk) en
uitvaartverzekeringen.

Voordelen

De voordelen van
banksparen zijn evident. Waar verzekeringsproducten vaak een zeer
onoverzichtelijke kostenstructuur kennen, is er bij banksparen maximale
transparantie door het ontbreken van een polis en daardoor is de rentestand het
voornaamste selectiecriterium. De toegekende rente ligt aanmerkelijk hoger dan
bij reguliere, vrije spaarrekeningen. Dit heeft te maken met het feit dat het
geld op een bankspaarrekening voor langere tijd vaststaat en niet vrij
opneembaar of vrij besteedbaar is.

Bovendien zijn de
gelden op een bankspaarrekening, net als bij een aantal kapitaalverzekeringen
vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing (1,2%). Dit betreft het fiscaal
aantrekkelijke aspect.

In vergelijking
met een verzekeringspolis (met gemiddelde kosten) bouwt u met een
bankspaarrekening uiteindelijk meer vermogen op en dat is altijd in uw
voordeel.

Tot slot kent
banksparen geen leeftijdsbeperking bij afsluiten, wat vaak wel het geval is bij
verzekeringen.

Nadelen

Natuurlijk kleven
ook aan banksparen enkele nadelen.

In het geval van
een hypotheek is geen overlijdensrisicoverzekering inbegrepen bij een
bankspaarrekening. Het betreft immers geen polis met verzekering. Dat is echter
geen probleem, omdat u altijd een verzekering apart kunt afsluiten. Soms wordt
door de hypotheekverstrekker geëist dat u een overlijdensrisicoverzekering
afsluit.

Een
bankspaarrekening kent geen gegarandeerde opbrengst terwijl dit voor een
verzekeringspolis wel mogelijk is.

In het geval van
aanvullende pensioenopbouw is de uitkering gemaximaliseerd naar de hoogte van
het bedrag op uw bankspaarrekening. Met andere woorden: als het geld op is,
stopt ook de uitkering. Een lijfrente keert wel levenslang uit.

Banksparen kan in het algemeen iets voordeliger zijn voor jongere mensen dan mensen aan het einde van hun loopbaan.

Tot slot

Banksparen kent
veel voordelen en het best kunt u, eventueel met behulp van een financieel
adviseur, bekijken of deze voordelen ook voor uw situatie van toepassing zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here