Inhoud Arbeidsovereenkomst

0
915
blog placeholder

Het verwerken van salarisadministraties is heel divers. Een boeiend vak waarin je met veel regels en wetten te maken hebt.
Soms zijn dit er zoveel dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
Wat mag je onbelast vergoeden? Heeft het verstrekken van geschenken nog consequenties? En wat zijn de gevolgen van een auto van de zaak?
Het zijn allemaal elementen waar vooral de belastingdienst streng op controleert.

Ook de arbeidsovereenkomst moet juridisch goed in elkaar zitten. Wanneer een artikel niet voldoet aan de wettelijke regels,
dan kan het gehele artikel nietig zijn. Dit betekent dat het artikel in strijd is met de wet en dus ongeldig en onuitvoerbaar is.
Een aantal punten met betrekking tot de arbeidsovereenkomst worden hieronder toegelicht.

De Proeftijd:

Een proeftijd moet in ieder geval schriftelijk zijn overeengekomen.

 

De duur van de proeftijd:

 

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan twee jaar mag de proeftijd maximaal één maand bedragen.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan twee jaar mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen.

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt een proeftijd van maximaal twee maanden.

 

Een proeftijd langer dan de wettelijke termijn is nietig. Er is dan in het geheel geen sprake van een proeftijd met alle gevolgen van dien.

Alleen de CAO kan afwijken van de wettelijke termijnen.

 

Het concurrentiebeding:

 

Een concurrentiebeding is een afspraak tussen de werkgever en werknemer dat de werknemer na beëindiging van het dienstverband voor een bepaalde periode niet werkzaam mag zijn in een bepaald gebied of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden.

 

Het beding moet redelijk zijn en alleen gelden na beëindiging dienstverband.

 

Het concurrentiebeding kan alleen worden aangegaan met een werknemer die 18 jaar of ouder is.

 

Ook hier geldt dat het beding schriftelijk moet zijn overeengekomen.

 

Tussentijdse opzegging:

 

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging vaak niet mogelijk.

Zonder de tussentijdse opzegclausule kan een contract voor bepaalde tijd alleen in onderling overleg, dat wil zeggen dat beide partijen akkoord gaan, beëindigd worden. Heeft één van de partijen bezwaar dan kan het contract alleen via de rechter of bij afloop contract beëindigd worden.

Veelal wordt een tussentijdse opzegclausule wel meegenomen in een contract.

 

Onbelaste vergoedingen:

 

Het is raadzaam geen bedragen te melden voor het onbelast vergoeden van diverse kosten. Veelal wijzigen de fiscale regels betreffende deze vergoedingen per jaar.

Het is daarom verstandig om in de arbeidsovereenkomst te vermelden dat er bijvoorbeeld reiskosten worden vergoedt volgens de wettelijke fiscale regels en dat deze jaarlijks worden herzien. Dit voorkomt dat een arbeidsovereenkomst eenzijdig moet worden aangepast.

 

Aantal arbeidsovereenkomsten:

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag maximaal drie maal worden verlengd. De vierde arbeidsovereenkomst is dan automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Echter geldt er ook een jarenmaximum. De keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag niet langer duren dan drie jaar.

 

Voorbeeld: een werknemer krijgt een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor twee jaar. Vervolgens krijgt hij een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Hierna volgt automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat de drie jaren termijn verstreken is, ook al heeft de werknemer nu maar twee arbeidsovereenkomsten gehad.

 

Ook hier geldt dat er bij CAO vanaf geweken kan worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here