Incest en seksueel misbruik

0
2739
blog placeholder

Geschiedenis

In het begin van de jaren 80 begonnen vrouwen te praten over wat ze als kind hadden meegemaakt. Seksueel misbruik in hun kindertijd. Tevens werd duidelijk dat dit geen incidentele gebeurtenissen waren, maar dat dit voor veel kinderen een realiteit was, dagelijks misbruikt te worden door een volwassen persoon  Een pijnlijk en verwarrend onderdeel van hun dagelijks leven. Ook werd langzamerhand duidelijk, dat seksueel misbruik binnen het gezin niet zeer zelden gebeurde, zoals dat over het algemeen werd geloofd, maar vaak voorkomt en meestal een zorgvuldig bewaakt familiegeheim is. Het kwam dus veel vaker voor dan men dacht. Ook werd bekend, dat het op grote schaal gebeurde en vaak generaties lang binnen bepaalde families. Hoewel, 30 jaar latere en er veel onderzoeken verder, roept het horen en lezen hierover nog steeds reacties van ongeloof op. Men kan gewoonweg zoiets niet geloven en reageert met afschuw, walging en onbegrip. Meestal probeert men zover mogelijk afstand te nemen van dit probleem. En zo kan het gebeuren, dat er nu nog steeds zoveel kinderen in nood er alleen voor staan met hun probleem van misbruikt worden. Wat deze kinderen het meest nodig hebben zijn volwassenen, die gaan herkennen wat er speelt, hen geloven en bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken, zodat het misbruik stopt en er weer vertrouwen kan groeien.

Definitie seksueel misbruik

Om kinderen en jong-volwassenen te beschermen tegen seksueel misbruik, is het nodig dat volwassenen, zoals leerkrachten, opvoeders, begeleiders in de sport en verenigingen, voorgangers en jeugdleiders, kennis krijgen van seksueel misbruik en op zoek gaan naar kennis om signalen te gaan herkennen en te weten wat er mee te doen.

Seksueel misbruik is wanneer een volwassene een kind of jongere onder druk, gedwongen of verleidt wordt, tot  seksuele activiteit met hem. Hieronder vallen kussen, het aanraken en strelen van geslachtsdelen of borsten, geslachtsgemeenschap, orale of anale sex.

Mensen die kinderen seksueel misbruiken, komen uit alle soorten achtergronden, hoog- en laagopgeleid, niet gelovend, maar ook religieus, alle rassen, mannen en vrouwen. Ze zijn niet altijd volwassen, kinderen worden ook wel door tieners misbruikt. Meestal is de dader een familielid of een goede bekende van het gezin, zoals buurman, oom of pastor.

Mensen die kinderen misbruiken, doen dat soms georganiseerd in een groep, maar meestal alleen. De ene dader houdt het binnen het gezin, wat incest genoemd wordt. De andere dader geeft de voorkeur aan bepaalde leeftijd of geslacht. Na het misbruik zullen ze het kind onder grote druk zetten het aan niemand te vertellen. Ze zullen grote moeite doen het vertrouwen van het kind te winnen en te houden en hem te isoleren van anderen.

Meestal zijn het mannen die kinderen seksueel misbruiken. Over het misbruik door vrouwen is nog weinig onderzoek gedaan.  Hoewel er ook vrouwen zijn die kinderen misbruiken of meedoen met het misbruik door mannen, weten we nog weinig over de omvang ervan en de psychische gevolgen voor de slachtoffers. Het is nu een erkend gegeven, dat de meeste gevallen van misbruik gedaan wordt door een gezinslid of een persoon die dicht bij de familie staat. Seksueel misbruik van kinderen door een wildvreemde is eerder een uitzondering dan regel.

Voor zover bekend start het misbruik meestal tussen 6 en 10 jaar.  Bij 25% van de kinderen zelfs tussen 2 en 5 jaar.

Hoe groter mijn kennis over seksueel misbruik en de gevolgen, hoe gevoeliger ik er voor geworden ben. Het wordt ook steeds duidelijker dat er zoveel verschillende facetten zijn rondom deze kwestie.

Seksueel misbruik (incest) in het gezin

Seksueel misbruik in het gezin is bijna nooit een eenmalige gebeurtenis. Het is een gezinsprobleem, dat iedereen op zijn eigen manier beïnvloed. Over het algemeen is incest een jarenlang probleem met spanning en ruzie, maar bovenal geheimhouding. Naar buiten toe lijken deze gezinnen normaal te functioneren. Op sociaal, religieus en maatschappelijk gebied zijn ze niet echt anders dan gezinnen waar geen incest voorkomt.

Wel is het anders gesteld met de gezinsstructuur. Hier wordt over de persoonlijke en seksuele grenzen van kinderen en jongeren gegaan door een of meerdere volwassenen. Vaak is er vervaging van grenzen, als kinderen zich niet

mogen terugtrekken of hun privacy niet wordt gerespecteerd. Als er al grenzen aangegeven worden, dan is dat de grens met de “boze buitenwereld” waartegen de gezinsleden zich samen moeten verweren. Uit dit gezinssysteem breken, is verboden en ook onmogelijk voor een kind. Sommige van deze gezinnen zijn als een bewaakt kasteel met een hoge mate van opgelegde onderlinge loyaliteit. Het enige kontakt met kinderen uit de buitenwereld is op school. Maar ook daar wordt een misbruikt kind achtervolgd door de gedachte, wat gaat er straks gebeuren als ik thuis kom? Er is een voortdurende angst en een voortdurende onrust, omdat het kind nooit weet wat er gaat gebeuren en wanneer.

In sommige gezinnen heeft bijvoorbeeld de oudste dochter niet alleen de rol van seksuele partner van vader, maar moet ze ook eten koken, boodschappen doen, het huishouden en heeft ze de zorg over jongere broertjes en zusjes. Het misbruikte kind ziet het als taak om moeder te beschermen tegen de woedeaanvallen van vader en de jongere kinderen tegen zijn seksuele avances. Ondanks alle inspanning zal het kind niet worden gewaardeerd en zal ze de gewenste erkenning niet  krijgen van haar ouders. Ze zal alleen een structurele afhankelijkheid en diepe eenzaamheid ervaren. Zonder hulp van buitenaf zal ze gevangen blijven in de web van misbruik.

Het is heel zwaar om als kind een gezin draaiende te houden. Eigen behoeften en wensen moeten worden weggestopt ten dienste van de dader en het gezin. Bovendien is het een zware last om te moeten zwijgen, wetende dat het gezin uit elkaar zal vallen als er gepraat wordt. Ouders zijn vaak onvolwassen volwassenen, die hun verantwoordelijkheid niet nemen voor zichzelf en hun kinderen. Zo gebruiken ze om hun emotionele behoefte te bevredigen hun eigen kinderen.

Op alle manieren lijkt het misbruikte kind te proberen het uiteenvallen van het gezin te willen voorkomen. Het seksueel misbruik, de noodzaak om alles geheim te houden, heeft ook de functie om het gezin bij elkaar te houden.

Het seksueel misbruik van een of meerdere kinderen uit het gezin begint in sommige gevallen bij tijdelijke of langdurige afwezigheid van de moeder, bijvoorbeeld bij werk van de moeder of opname in het ziekenhuis. Vaders in deze situatie proberen vaak met seksuele handelingen en bedreigingen hun eigen gevoelens van verlatenheid of

angst te onderdrukken. Het kind is zeker niet in staat om zich tegen dergelijke acties te verweren. Hulp zoeken is al helemaal niet aan de orde, omdat vader de persoon is die je als kind het meest zou moeten kunnen vertrouwen. Pas wanneer men seksueel misbruik ziet in het kader van een ontwricht gezin, is het begrijpelijk dat een kind haarfijn aanvoelt dat openbaar maken van dit geheim veel meer gevolgen zal hebben dan het stoppen van het misbruik.

Zowel misbruikte jongens als meisjes, vertonen naast hun gevoelens van schaamte, schuld, woede en teleurstelling ook grote loyaliteit naar de misbruikende ouder(s). De kinderen willen dan ook dat het misbruik stopt, maar ze willen hun vader en moeder houden. Binnen het gezin is de misbruikrelatie meestal de intenste relatie, zo niet de enige emotionele. Als het seksueel misbruik naar buiten is gekomen of is ontdekt, dan blijken de ambivalente gevoelens van het misbruikte kind. Ze willen bescherming aan de ene kant, maar aan de andere kant willen ze graag een goede relatie met hun ouders en het contact niet verbreken.

Jarenlang misbruik heeft verstrekkende gevolgen. Misbruikte kinderen zijn zeer kwetsbaar in alle situaties van het leven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here