Het Pensioen

0
879
blog placeholder

Er wordt heel wat over ‘het pensioen’ gediscussieerd. De pensioengerechtigde leeftijd omhoog, het bevriezen van de pensioenuitkering, het verhogen van de pensioenpremies en ga zo maar door. Wat brengt het ons in de toekomst? Het is allemaal koffie dik kijken, want niets is meer zeker in deze tijd. Toch doe je er wel verstandig aan iets van pensioen of geld te reserveren voor later.

 

Iedere werknemer kan pensioen opbouwen, dit is een aanvulling op het basispensioen de AOW. Het is afhankelijk van de bedrijfstak waaronder de werkgever met zijn bedrijf valt. Is er geen CAO aanwezig dan kan de werkgever ervoor kiezen een pensioenregeling af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Deze regeling moet open staan voor alle werknemers en niet voor een gedeelte van het personeel bijvoorbeeld alleen voor de vaste contracten. Anders is er sprake van discriminatie. Een werknemer die niet wil deelnemen, kan een afstandsverklaring aanvragen en ondertekenen. Valt het bedrijf onder een bepaalde CAO dan is afstand vaak niet mogelijk en ga je automatisch deelnemen.

 

Het pensioen wordt meestal berekend over het pensioengevend salaris. Dit is over het algemeen het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld. In sommige branches kan het ook voorkomen dat er pensioen wordt opgebouwd over het overwerk of een eventuele vastgestelde eindejaarsuitkering. Ga dit na in je eigen branche.

De werkgever betaalt meestal het grootste deel van de premie. Het werknemersdeel wordt op het brutoloon ingehouden. Omdat je later ook AOW gaat ontvangen, bouw je geen pensioen op over het hele salaris, maar over een gedeelte. Er wordt namelijk een bedrag afgetrokken, de zogenaamde franchise ofwel het vrijstellingsgedeelte waarover geen premie verschuldigd is. Hoe hoger de franchise, hoe lager de pensioenopbouw.

 

Zo zijn er verschillende soorten pensioenregelingen. Ten eerste het ouderdomspensioen, deze keert uit vanaf de pensioendatum. Dan is er nog het partnerpensioen, deze keert uit aan je partner tot 65 jaar wanneer je zelf komt te overlijden. Het wezenpensioen keert uit aan je kinderen na overlijden tot een bepaalde leeftijd. En het arbeidsongeschiktheidspensioen keert uit als je arbeidsongeschikt raakt tot uiterlijk je 65e jaar.

 

Ieder jaar dien je een overzicht te ontvangen van de pensioen verzekeraar  waarop staat welke regeling voor jou van toepassing is en wat je al hebt opgebouwd aan pensioen.

Er zijn ook werkgevers die geen pensioenregeling aanbieden en ook niet onder een CAO en bedrijfstak vallen. Dan zul je zelf iets moeten regelen als je naast je AOW maandelijks nog iets extra’s wilt ontvangen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here