Help, welk onderwijs kies ik voor mijn kind?

0
814
blog placeholder

Wanneer je oudste kind drie jaar is, komt er een moment dat je een belangrijke keuze moet maken. Namelijk deze: naar welke school gaat mijn kind straks? De meeste mensen gaan bij deze keuze niet over één nacht ijs, en terecht. Maar waar moet je allemaal op letten? Onderstaande tips kunnen een houvast bieden om uiteindelijk tot een weloverwogen keuze te komen.

Wat voor grondslag heeft de school?
Het klinkt zo logisch, maar de grondslag van een school is iets wat veel ouders over het hoofd zien. En toch is dit iets wat wel in allerlei schoolvakken en schoolactiviteiten doorsijpelt. Wil je bijvoorbeeld een christelijke school, dan kan je vaak al kiezen uit een gereformeerde school, een katholieke school of een protestants christelijke school. Ben je meer antroposfisch ingesteld, dan past een vrije school wellicht beter bij je kind. Of ga je voor daltononderwijs, waar het kind gedeeltelijk zelf zijn lesuren invuld omdat je eigen keuzes belangrijk vind? Zorg dat de school waar je kind heen gaat een grondslag heeft die aansluit bij jullie opvoeding.

Hoe biedt de school het onderwijs aan?
Er zijn scholen die adaptief werken. Kort door de bocht wil dit zeggen dat kinderen ook van elkaar leren en dat het onderwijs aansluit bij de interesses die leven bij de leerling. Vaak wordt er op deze scholen gebruik gemaakt van dag- of weektaken voor de leerling. Dit komt ook veel voor bij Dalton-onderwijs, waar de week op donderdag begint. Vrije scholen hebben relatief gezien meer aandacht voor expressieve vakken, zoals handvaardigheid en muziek.

Hoe zijn de uitstroomcijfers?
Bij iedere school zijn schoolgidsen op te vragen. Daarin schetst de school een beeld van zichzelf, maar staat ook altijd een schema met uitstroompercentages. Oftewel: hoeveel procent van de schoolverlaters er naar VWO, HAVO enz. uitstroomt. Wellicht goed om te weten hoe het niveau over het algemeen is.

Wat zegt de schoolinspectie?
Iedere school wordt van tijd tot tijd bezocht door een onafhankelijke schoolinspecteur. Deze maakt een rapport op waarin de sterke en zwakke kanten van een school duidelijk en onbevooroordeeld naar voren komen. Deze rapporten zijn op internet in te zien.

Wat vinden je buren?
Het is niet raar om mensen met schoolgaande kinderen naar hun ervaringen te vragen. Zij weten hoe er door ouders tegen een school wordt aangekeken, en hoe de meeste leerlingen de school ervaren. Vaak weten ouders wel of er veel gepest wordt op een school, om maar een voorbeeld te noemen. Dit soort inside-informatie lees je niet terug in een schoolgids of een onderwijskundig rapport maar is wel van belang om mee te nemen in je overweging.

Ga eens langs bij een school!
Een aantal basisscholen organiseert in februari of maart een informatie-avond voor nieuwe ouders. Vaak zit daar een rondleiding door het gebouw bij in. Maar heb je zo’n avond gemist of wordt zo’n avond niet georganiseerd bij de school van jouw keuze, bel dan eens op voor een afspraak. Dit is niet raar en je ziet de school dan ook eens van binnen. Bovendien maak je alvast kennis met een gedeelte van het personeel en kan je kijken of dat ook klikt.

Er komt dus heel wat kijken bij het kiezen van de juiste school. Neem daar ook de tijd voor! Het is een belangrijke stap in het leven van je kind.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here