Emotionele kindermishandeling en verwaarlozing

0
858
blog placeholder

Wat is emotionele mishandeling

Emotionele mishandeling doet zich voor op allerlei manieren, zowel in woorden als in daden.

Woorden. Een kind met woorden vernederen, voor gek zetten, scheldnamen gebruiken of constant een kind vertellen hoe waardeloos hij is, niet goed genoeg of maar een ongelukje was kunnen een kind diep verwonden.
Al krijgt een kind genoeg te eten of heeft hij mooie kleding, een tekort aan genegenheid en liefde kan verwoestende gevolgen hebben. Ook het negeren of afwijzen van een kind is schadelijk.
Een ander aspect van mishandeling is een kind blootstellen aan schadelijke situaties of gedrag van volwassenen: het getuige zijn van huiselijk geweld of sexuele handelingen. Dit geeft het kind het gevoel van hulpeloosheid en eenzaamheid.

Wat is emotionel verwaarlozing

Een pasgeboren baby is totaal afhankelijk van zijn ouders. Het is heel belangrijk hoe de ouders voor hem zorgen. Wordt er door de ouders goed ingegaan op de behoeften van het kind? Hoe beter er op ingegaan wordt, hoe beter de band groeit tussen ouders en kind. Een baby kand niet vertellen wat er scheelt of wat hij nodig heeft, maar hij voelt wel dagelijk, hoe de ouders met hem omgaan, of ze blij zijn met hem of dat ze laten merken, dat het ze allemaal teveel wordt en hem maar laten liggen in zijn bedje. Hij raakt aan hen gewend, ze praten met hem, ze knuffelen hem, verschonen hem en voeden hem. En ze reageren op zijn huilen en zijn lachen. Deze wisselwerking tussen ouders en kind is heel belangrijk voor het onstaan van de emotionele band tussen hen. Dit heet hechting. Hij merkt ook, de aanmoediging van hen om dingen te pakken of later zelfstandig iets te ondernemen. Zo krijgt het kind vertrouwen in zichzelf en in zijn ouders, de eerste volwassenen in zijn leven.

Gebeurt dit alles niet en laat men de baby aan zijn lot over, gaat men niet in op zijn basisbehoeften of is de ouder dorr eigen problemen niet beschikbaar, danmist hij die interactie en bijbehorende positieve gevoelens. Er ontbreekt hem aan allerlei aspecten van het menszijn. Het kind gaat zich wel lichamelijk verder ontwikkelen, maar gevoelsmatig (emotioneel) gebeurt er weinig goeds. Het vertrouwen in volwassenen ontwikkelt zich niet, maar ook krijgt hij geen vertrouwen in zichzelf: hij huilt en moeder komt niet. Hij lacht en niemand lacht terug. Wat is hij nog waard? Het huilen helpt niet en al snel ontwikkelt dit kind zich anders dan andere kinderen. Of uit angst voor de wereld om hem heen stopt hij met ontwikkelen. Meestal doet een verwaarloosd kind nog wel iets om aandacht te vragen, zoals jammeren, zeuren,  overal hulp bij vragen en verspilt op deze manier zijn energie, die andere kinderen gebruiken om de wereld te ontdekken. Maar de wereld is chaotisch en beangstigend en dat kan leiden tot stilstand in de ontwikkeling. Angst werkt verlammend.

Samenvatting

Het is goed als ouders weten, dat het belangrijk is voor hun kind, dat zij vanaf het begin ingaan op de basisbehoeften van hun kind: verzorging, aandacht en voeding. Dit zijn de eerste ervaringen van het kind met volwassenen en de wereld om hem heen. De basis van waaruit hij zich zal gaan ontwikkelen. Zoals zijn ouders met hem omgaan zo leert hij denken en omgaan over zichzelf en over andere mensen. Als er geen basis gelegd wordt. hoe kan een kind zich dan ontwikkelen en worden wie hij in aanleg is?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here