Een vogelvriendelijke tuin

0
1145
blog placeholder

Door bebouwing van het landschap wordt het voor vogels steeds moeilijker om een geschikte nestplaats te vinden. Het voedselaanbod wordt hier ook door beperkt. Een tuin kan vogelvriendelijk gemaakt worden door te zorgen voor water, gevarieerde beplanting en structuur in de tuin, planten die insecten aantrekken, verschillende soorten voer aan te bieden en het ophangen van nestkastjes.

 

De tuin

 

Vogels houden van een natuurlijk ingerichte tuin. Veel tuinen zijn voor vogels te netjes aangelegd met veel bestrating, schuttingen en weinig beplanting.

 

Struiken – Struiken zijn nodig voor vogels om een schuilplaats te bieden als er gevaar dreigt of om er een nest in te kunnen bouwen. Geschikte struiken zijn: lijsterbes, vlierbes, sleedoorn, meidoorn, gelderse roos, vuurdoorn en kardinaalsmuts. Besdragende struiken zorgen ook voor voedsel. Kies voor een haag als afscheiding i.p.v. een schutting. Een bestaande schutting kan worden beplant met klimop. Dit zorgt ook voor nestgelegenheid. Meidoorn is een ideale haag voor vogels. Hij biedt nestgelegenheid, als hij bloeit, trekt hij insecten aan en geeft tot laat in de winter bessen.

 

Variatie

 

Een gevarieerde beplanting van inheemse soorten lokt verschillende diersoorten naar de tuin. Deze beplanting is vaak goedkoper, groeit beter, heeft een langere levensduur, kan tegen dit klimaat en zijn beter bestand tegen ziekten. Bloeiende planten trekken insecten aan en dit betekent voedsel voor de vogels. Dit geldt ook voor besdragende struiken. Veel tuinvogels voeden hun jongen met insecten en larven.

 

Onderhoud

 

In het najaar worden struiken en bomen gesnoeid, bloemen afgeknipt en de tuin wordt opgeruimd. Om de tuin in de winter aantrekkelijk te houden is het beter om niet te veel te snoeien en te knippen. In een rommelige tuin overwinteren insecten en het biedt plaats aan andere dieren. Laat zaaddragende planten staan zoals zonnebloemen.

 

Balkon

 

Ook een balkon kan vogelvriendelijk worden ingericht met kleine struiken in pot, (bieden nestgelegenheid) takkenbossen en vlechtwerken, (bieden beschutting) bloeiende planten, nestkastjes, een waterschaal en een voederplaats. Vogels houden van een rustige plek. Een veelgebruikt balkon trekt minder vogels.

 

Water

 

Een vogel heeft water nodig om van te drinken en in te kunnen badderen. Daarvoor kunnen ze een ondiepe, onbegroeide rand van de vijver of een ondiepe schaal gebruiken. Zet de schaal op een overzichtelijke plek zodat de vogel evt. gevaar kan zien aankomen. Het badderen is belangrijk om de veren schoon te maken en goed te onderhouden. In de winter mogen de vogels tijdens vorst niet badderen omdat ze kunnen bevriezen. Leg er dan wat vergruisde ijsblokjes neer. Vogels kunnen de ijssplinters in hun snavel laten smelten en voorzien in hun vochtbehoefte.

 

Voer

 

Vogels mogen het hele jaar door gevoerd worden omdat:

–         De vogels een grotere kans hebben om te overleven in de wintermaanden.

–         Vogels meer jongen groot kunnen brengen in het voorjaar.

–         Zwakke vogels in het voorjaar kunnen aansterken en broeden

–         De jongen voldoende voedsel krijgen waardoor meer jongen kunnen uitvliegen

–         Vogels in de zomer energie kunnen opbouwen voor de najaarstrek

–         Zwakke vogels in de herfst kunnen overleven

–         Het aantal vogels in de tuin groter wordt

 

Soorten – Zonnebloempitten, pinda’s, voermixen en vetblokken

Voer kan worden aangeboden in voedersilo’s, pindasilo’s, beschermsilo’s, voederkooien, voedertafels en voedertafels.

 

 

Schoonmaken

 

Voederplaatsen moeten geregeld worden schoongemaakt. Verwijder nat geworden zaden en voedsel dat er al geruime tijd ligt. Ververs elke dag het water in de vogeldrinkbak. Maak silo’s en voedertafels ook geregeld schoon.

 

Nestkastjes

 

Nestkastjes mogen niet in de volle zon hangen en er mag ook geen regen in kunnen komen. Meestal is een plek op het noordoosten geschikt. De grootte van de invliegopening is bepalend voor de vogelsoort die gebruik gaat maken van het nestkastje. In het najaar mogen de nestkastjes worden schoongemaakt en gecontroleerd op stevigheid.

 

Nestkastjes moeten:

–         een degelijke constructie hebben

–         goed schoon te maken zijn

–         zo min mogelijk kieren hebben

–         bij voorkeur gemaakt zijn van hout met het FSC – keurmerk

–         het gebruikte hout moet minimaal 15 mm dik zijn om voldoende bescherming te kunnen bieden tegen warmte en kou

–         een neutrale kleur hebben

–         een stevige ophanging hebben

–         voorzien zijn van de juiste invliegopening

 

Om vogels te helpen met het bouwen van een nest kan materiaal worden aangeboden in de vorm van takjes, restjes wol, touw of gras. Vogels willen graag een vrije aanvliegroute zodat ze kunnen zien of de omgeving veilig is.

 

Vijanden van de vogels in de tuin zijn sperwers, katten en ramen. Vogels kunnen zich doodvliegen tegen de ramen. Dit is te voorkomen door speciale raamstickers tegen de ramen te plakken

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here