Deurwaarder in functie

0
864
blog placeholder

Aanmaningen deurwaarder

Als u een gerechtsdeurwaarder inschakelt dan loopt het contact met uw schuldenaar, per dan via die gerechtsdeurwaarder. Op de aanmaningen die de gerechtsdeurwaarder stuurt staat het hoofdsom wat verschuldigd is en de incassokosten, ook buitengerechtelijke leges genoemd, omdat die kosten worden gemaakt voor een eventuele incassoprocedure via de rechter. De gerechtsdeurwaarder zal de kwestie bij de rechter bij het kantongerecht aanbieden.
Uw schuldenaar krijgt dan een dagvaarding van de deurwaarder waarin staat vermeld de bepaling van de rechter en de termijn als de debiteur voor de rechter dient te komen.

Deurwaarder inschakelen

Het eerste traject is doorgaans een incassobureau inzetten als uw cliënt of schuldenaar zijn of haar rekening niet op tijd of niet compleet heeft betaald. Het incassobureau stuurt uw schuldenaar dan volgens een incassoprocedure verschillende sommaties en aanmaningen. Als uw cliënt of schuldenaar geen gevolg geeft aan het incassobureau dan kan het incassobureau of uzelf een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Een gerechtsdeurwaarder kan een gerechtelijke geding bij de rechter opstarten, zodra de gerechtsdeurwaarder over een uitspraak jegens uw schuldenaar beschikt kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op de eigendommen zoals inkomen, banktegoed of zelfs spullen.

Deurwaarder in actie

Een rechtzaak begint aanvankelijk niet eerder dan nadat een dagvaarding is uitgebracht. Het dagvaarden van een gedaagde wordt door een gerechtsdeurwaarder gepleegd. De gerechtsdeurwaarder zal de daging uitreiken door middel van een exploot. Hiermee wordt de gedaagde geacht notie te hebben genomen van het geding die jegens hem gestart is. Naast de procedure die begint met een dagvaarding bestaat in Nederland tevens de verzoekschrift-procedure, waarbij een gerechtelijke procedure wordt ingeleid door het indienen van een aanvraag bij de bedoelde gerechtelijke afdeling. De oproep staat echter ter discussie. Tot nu toe wordt het belang van het uitbrengen van de dagvaarding op zijn nut geschat, omdat de gerechtsdeurwaarder doorgaans persoonlijk contact heeft met de aangeklaagde. De gerechtsdeurwaarder kan bij dat contact de aangeklaagde desgevraagd berichten over de gang van zaken bij de rechter en de methode waarop de beklaagde verweerschrift kan voeren als de gedaagde het met de vordering niet eens is. Toegevoegd voordeel van de aanmaning door een gerechtsdeurwaarder is het feit dat de gerechtsdeurwaarder steeds individueel het adres van een gedaagde bezoekt en daar vanzelfsprekend kennis kan nemen van de feitelijke omstandigheden. Zo kan onder andere worden voorkomen worden dat de dagvaarding op het postadres van de gedaagde wordt gelaten als ter plaatse blijkt dat het pand onder andere leeg en te koop staat. Dit geeft daarom meer rechtszekerheid dan een oproeping die wordt bezorgd door de postbode.

Gerechtsdeurwaarders worden door de Koningin benoemd

Om tot gerechtsdeurwaarder benoemd te mogen worden moet men:

minstens 25 jaar oud zijneen diploma van doctor of master in de rechten hebbeneen getuigschrift kunnen voorleggen van goed zedelijk gedrag, uitgereikt door het stadsbestuur van de woonplaatsin één of meerdere gerechtsdeurwaarderskantoren een effectieve gehomologeerde leertijd hebben doorgemaakt van twee volle jaren zonder onderbreking
Door het beëindigen van de accreditering bij een gerecht, is overigens de historische functie van de gerechtsdeurwaarder om de discipline gedurende de zittingen van het gerecht te behouden komen te vervallen. Deze taak wordt vanaf de invoering van de Gerechtsdeurwaarders -wet uitgeoefend door gerechtsbodes of overig personeel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here