De aanleg van een gazon

0
1303
blog placeholder

Een gazon is een belangrijk onderdeel van een tuin. Het wordt vaak gebruikt om de ruimte in de tuin op te vullen. Er zijn verschillende grasmengsels verkrijgbaar bijv. siergras, speelgras of gras voor schaduwrijke plekken. Een gazon geeft een tuin een rustige, ruimtelijke uitstraling. Bovendien zet gras CO2 om in zuurstof en dat is weer goed voor ons. Er zijn dus genoeg redenen om ook een gazon aan te gaan leggen.

 

Het voorbereiden van de grond

 

Een goed resultaat hangt onder andere af van een goede voorbereiding. Een gazon kan bij voorkeur beter in het voorjaar of in het najaar aangelegd worden. Het regent dan regelmatig en de temperatuur is goed waardoor het gras beter groeit. In het voorjaar kan dit vanaf half april (temperatuur boven de 10 graden) tot eind mei. In het najaar kan dit vanaf half augustus tot eind oktober.

 

–         De grondsoort is belangrijk. Gras heeft een voorkeur voor goed doorlatende grond die niet te voedzaam is. Een te voedzame grond kan worden vermengd met arme grond. Arme grond kan worden vermengd met bemeste tuinaarde. Zware grond (klei) kan te lang nat blijven. Verhoogde perken waarin groenten en planten worden geplant kunnen dit probleem oplossen. Vermeng gruis en organisch materiaal door de grond om hem losser te maken. Als de grond toch te nat blijft kan er een drainagesysteem worden aangelegd. Het overtollige water wordt via een buizensysteem afgevoerd. Te lichte grond houdt geen water vast. Een oplossing is vermenging met grof organisch materiaal zodat vocht beter wordt vastgehouden.

 

–         Verwijder onkruid en stenen en maak grote kluiten zand fijn.

 

–         De grond moet egaal zijn anders kan het gras niet goed gemaaid worden. De grond kan met een hark egaal gemaakt worden.

 

–         Voordat er gezaaid kan worden moet de grond eerst weer worden aangelopen.

 

–         Nu moet de grond weer egaal geharkt worden.

 

–         De voorbereiding is klaar

 

Zaaien of zoden leggen

 

Gras zaaien is goedkoper dan het leggen van graszoden daarom is dit voor grotere oppervlakken een betere keuze. In een kleine tuin kunnen goed graszoden worden gelegd omdat het meteen resultaat geeft en de kosten zijn beperkt. Slechte plekken in het gazon kunnen opnieuw worden ingezaaid maar is het een grotere plek dan zijn graszoden een betere oplossing

 

Zowel bij zaad als bij graszoden kan gekozen worden uit verschillende grasmengsels.

Dit zijn:

 

Speelgras – Dit is stevig gras waarop gelopen en gespeeld kan worden. Het gras stelt geen hoge eisen aan de verzorging.

Schaduwgras – Dit gras is geschikt voor plekken in de schaduw met een geringe belasting. Het is fijn gras en het stelt geen hoge eisen aan de verzorging.

 

Siergras – Dit is gras dat wordt gebruikt voor een gazon dat er representatief uit moet zien. Het gazon kan niet worden belopen. Het is heel fijn gras en het kan geen belasting aan. Het gazon stelt hoge eisen aan de verzorging.

 

Het zaaien

 

Let in de eerste plaats op de kwaliteit van het graszaad.

Het inzaaien van het gazon is een heel precies werkje. Het zaad moet gelijkmatig verdeeld worden om kale plekken te voorkomen. Grote stukken kunnen met een strooiwagen worden ingezaaid, kleine stukken met de hand.

 

–         Verdeel de grond in vierkanten die even groot zijn. Verdeel het grasmengsel voor de vierkanten. Voor elk deel evenveel zaad en houd daarbij de door de leverancier voorgeschreven hoeveelheid aan.

–         Zaai met de hand op kniehoogte. Zaai de helft van het zaad in één richting de rest dwars er over heen.

–         Ga er nu voorzichtig met de hark overheen.

–         Water geven is belangrijk. Doe dit regelmatig.

–         Als het gras ongeveer 5cm hoog is kan het worden gemaaid.

–         Maai het niet te kort. De voedselvoorraad verdwijnt en het veroorzaakt lelijke plekken in het gazon.

 

Het leggen van graszoden

 

–         Let op de kwaliteit en de conditie van de graszoden.

–         Rol de graszoden na de aanschaf zo snel mogelijk uit. Liggen de zoden langer dan een paar dagen opgerold dan wordt het gras door lichtgebrek geel.

–         Span een draad en leg de eerste zoden daarlangs zodat het gras in een mooie rechte lijn komt te liggen. Begin hierbij in een hoek.

–         De banen moeten verspringend ten opzichte van elkaar komen te liggen en dwars op de kijkrichting. De naden zullen dan minder opvallen.

–         Leg de randen strak tegen elkaar.

–         Strooi na het leggen compost tussen de naden. Het voorkomt uitdroging van de randen en de naden groeien sneller aan elkaar.

–         Geef voldoende water.

 

Verzorging

 

–         In het voorjaar mag het gras worden bemest met fosfaat bevattende mest. Het fosfaat bevordert de ontwikkeling van de wortels. Het gazon moet worden geverticuleert.( Dit is het prikken van gaatjes in de grasmat zodat zuurstof bij de wortels kan komen)

–         In de zomer moet het gazon elke week gemaaid worden om het mooi te houden. Geef regelmatig water en bemest het gazon met langdurig werkende meststof.

–         In de herfst mag het gazon worden bemest met kalium bevattende meststof. Dit versterkt het weefsel van het gras waardoor het beter bestand is tegen bijv. schimmel. Maai het gras voor de laatste keer kort en maak de messen van de grasmaaier schoon. Berg de grasmaaier op.

–         In de winter is het gras in rust.

 

Om het gazon een beetje kleur te geven kunnen bloembollen onder de grasmat worden geplant. Laat het loof na de bloei rustig afsterven zodat de bol genoeg voeding kan verzamelen om het jaar erop weer te gaan bloeien

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here