Belastingparadijs Luxemburg

0
2114
blog placeholder

Luxemburg telt 480 222 inwoners en heeft een bbp van 38,79 miljard dollar (bij koopkrachtpariteit). Luxemburg heeft het hoogste bbp per inwoner ter wereld, namelijk 80 800 dollar. Luxemburg heeft de richtlijn over spaarfiscaliteit geratificeerd terwijl het bankgeheim bewaard blijft (het land past een bronheffing toe), net zoals België en Oostenrijk. Er geldt een vrijstelling van de meerwaarden op beursactiva die men meer dan 6 maanden in zijn bezit heeft. Levensverzekeringen zijn vrijgesteld van belastingen. Er wordt geen vermogensbelasting geheven. Er geldt een bevrijdende en anonieme inhouding aan de bron van 10 procent op de meeste intresten. De belasting op beroepsinkomsten is een van de laagste in Europa. Effecten aan toonder bestaan er nog steeds.

Troef: de SPF

Hoewel Luxemburg geen fiscaal paradijs is in de betekenis die de OESO daaraan geeft, blijft het toch een geprivilegieerd toevluchtsoord oor veel vermogens (van niet-ingezetenen). Het Groothertogdom heeft een grote knowhow in vermogensengineering. Maar niet-ingezetenen worden vooral aangetrokken door de erg soepele en reactieve wetgeving op het gebied van vermogensbeheer, via FIS (gespecialiseerde beleggingsfondsen) en Soparfi’s. Nog een recent voorbeeld is de SPF, de Société de Gestion de Patrimoine Familiale voor gemiddelde vermogens. Die vervangt sinds kort de Holding 1929 die niet verenigbaar was met de Europese wetten. De SPF is een vennootschap die het privévermogen van natuurlijke personen beheert in lijn met vermogens- en successieplanning.

Kenmerken en functies van de SPF

De SPF is vrijgesteld van inkomsten-, gemeente- en vermogensbelasting.
Ze is niet onderworpen aan de controle van de adminstratie van de directe belastingen. Het is dus weinig waarschijnlijk dat er informatie wordt doorgegeven aan de buitenlandse administratie. De SPF wordt wel gecontroleerd door het bestuur van de registratie.
Enige kosten: 0,5 procent registratierechten en jaarlijkse  abonnementstaks van 0,25 procent op het kapitaal vermeerderd met de uitgiftepremies.
De SPF is vrij in haar beleggingspolitiek. In haar vermogensbeheer mag ze echter geen leningen verstrekken.
Discreet beheer van het privévermogen.
Successieplanning.

Goed om te weten “De eerste adviezen over de SPF zijn gunstig maar de Europese autoriteiten hebben nog geen effectief groen licht gegeven aan die Luxemburgse vennootschap.” De kans dat er een probleem opduikt en dat de tekst niet geratificeerd wordt, is klein maar toch bestaat daar grote onzekerheid over. Dit onderwerp is momenteel delicaat in Luxemburg…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here