De gevolgen van een echtscheiding voor kinderen

0
1500
blog placeholder

Wat betekent een
echtscheiding voor  kinderen?

Een echtscheiding is een
ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind en kan, indien goede
begeleiding ontbreekt, grote gevolgen hebben voor hun verdere leven.           
Die gevolgen kunnen o.a. zijn:

GedragsproblemenSlechte leerprestatiesVerlies van zelfvertrouwenLaag zelfbeeldRelatieproblemenPsychische en emotionele problemenVerlatingsangstProblemen in hun eigen relaties
en in de opvoeding van hun eigen kinderen.

 

Wat gaat er in
kinderen om bij een echtscheiding?

Schuldgevoelens: Is het misschien
mijn schuld? Misschien had ik liever moeten zijn?Boosheid en agressie: Kan
ontstaan doordat alle  alle veilige
zekerheden zijn weggevallenAngst: Als mama/papa ook maar
niet weggaat.Onzekerheid: Wat zal er nu met
mij gebeuren? Waar ga ik wonen? Moet ik van school veranderen?Schaamte: Wat zullen mijn
vriendjes/vriendinnetjes wel niet denken?

 

Hoe een kind zich kan
gedragen tegen zijn gescheiden ouders:

Denkt partij te moeten kiezen voor de zwakste ouder.Toont zijn/haar eigen verdriet niet om een ouder niet nog
zwaarder te belasten.Praat niet over zijn/haar problemen om niet tot extra last
te zijnNeemt de verantwoording en de taken van de vertrokken ouder
over en vertolkt zodoende meer de rol van partner dan van kindTracht een bliksemafleider te zijn door ongewenst gedrag te
vertonen.

 

Wat kunnen ouders bij
een echtscheiding doen om hun kinderen te helpen?

Eerlijk vertellen wat hun plannen
zijn en wat dat zal betekenen voor het kind.

Het kind duidelijk maken dat ze
niet meer met elkaar kunnen leven, maar dat hun kind daaraan absoluut geen
schuld heeft.

Het kind niet opeens overladen
met cadeaus om zodoende het gebrek aan aandacht en liefde te vergoeden. Niets
van materie is waardevoller voor een kind dan de warme liefde van zijn vader en
moeder.

Elkaar niet beschuldigen of zwart
maken in bijzijn van het kind,  zodat het
kind zich niet gedwongen voelt te moeten kiezen.

Proberen begripvol te zijn,
wanneer het kind agressief of opstandig gedrag vertoont.
Wel regels blijven stellen.

Trachten te voorkomen dat het
kind zijn vertrouwen verliest in volwassenen.

De school op de hoogte brengen,
zodat ze daar weten wat te doen als het kind plotseling problematisch gedrag
gaat vertonen.

Tijdig de hulp inroepen van een
specialist, wanneer het de verkeerde kant dreigt op te gaan met het kind.

Zadel je kind niet op met jouw
zorgen.

Van het kind geen speelbal maken
door het om de haverklap van het ene gezin naar het andere te verhuizen. Een
kind kan daar levenslang een gevoel van ontworteling (zich nergens thuis
voelen) aan overhouden!

Gebruik je kind niet als
communicatiemiddel tussen jou en je ex partner.

Zorg voor een goede
omgangsregeling voor beide ouders.

 

Bij een echtscheiding kan een
kind zich grote zorgen maken en het is dus van het grootste belang om een kind
zijn verhaal te laten doen.  
Maak je kind duidelijk dat het van allebei zijn ouders evenveel mag blijven
houden.   
Probeer een veilige en geborgen omgeving te blijven waarborgen voor je kind en
leg uit dat het nergens bang voor hoeft te zijn. 
Het kind heeft er te allen tijde recht op te weten wat er gebeurt en wat de
gevolgen zullen zijn voor het gezin waartoe het behoort.            
‘Scheiden doet lijden’ voor kinderen, maar probeer in elk geval de schade
zoveel mogelijk te beperken.