Onkruid en ongedierte bestrijden terwijl je je tuin bemest

0
3173
blog placeholder

Calciumcyanamide of
kalkstikstof is een kalkmeststof die een bijkomende werking heeft tegen
ongedierte, onkruiden en schadelijke schimmels. Het is dus niet alleen een
meststof, maar ook een plantenbeschermingsmiddel. Door op de juiste manier en
met de juiste dosering deze meststof te gebruiken, sla je dus verschillende
vliegen in één klap, want je bemest je tuin terwijl je tegelijk ongedierte als
mollen en slakken, maar ook onkruiden en schimmels uit je tuin weert.

Werking

Na het strooien zet de
kalkstikstof zich onder invloed van de bodemvochtigheid in verschillende
stappen om in bodemverbeterende kalk en voor de planten opneembare stikstof.

Stikstofwerking:
Pas na de omzetting
van de kalkstikstof in de bodem onstaat ammonium (NH4) dat rechtstreeks door de
planten kan worden opgenomen. De verdere omzetting van ammonium in
nitraatstikstof is vertraagd bij kalkstikstof. Dit betekent, dat na het
uitstrooien slechts weinig nitraatstikstof beschikbaar is, de vorming ervan in
de loop der tijd toeneemt en de nitraattoelevering zodoende overeen komt met de
natuurlijke behoeften van de cultuurplanten tijdens het verloop van hun groei.
Gelijktijdig geschiedt een ammoniumbeklemtoonde stikstofvoeding wat voor veel
culturen plantfysiologisch een voordeel is.

Kalkwerking:
Kalk is noodzakelijk voor het
instandhouden van een optimale pH-waarde ,voor de bevordering van de micro-organismen,
voor de positieve beïnvloeding van de kruimstabiliteit, voor het sturen van de
op- en afbouwprocessen en voor de plantenvoeding.

Werking tegen onkruiden:
Een bemesting met
kalkcyanamide brengt de volgende voordelen met zich:

– De eerste golf van kiemende en uitlopende onkruiden
wordt gereduceerd.
– Onder bepaalde voorwaarden kan men afstand doen van een
verdere inzet van herbiciden (schadeprincipe).
– De kosten voor verzorging zijn kleiner.
– Ongewenste bodemvreemde afbraakproducten worden niet
gevormd, daar vrije cyanamide volledig in ammonium (NH4) wordt
omgezet.

Werking tegen schimmels:
Kalkstikstof beschermt planten tegen schimmelziekten:
– De plantengroei en de weerstand van de planten worden,
op grond van de gelijkmatige stikstofwerking en de verbeterde kalkverzorging,
positief beïnvloed.
– Natuurlijke antagonisten zoals bvb. de
Penicillium-soorten worden bevorderd.
– Overlevende sporen van schimmels in de bodem worden
vernietigd en/of het kiemen ervan wordt verhinderd.
– Beïnvloeding van de ziekteverwekkers d.w.z. hun ontwikkeling
nadat de planten reeds geïnfecteerd zijn.
Kalkcyanamide reduceert de ziektedruk dikwijls tot onder de schadegrens, zodat een verdere
inzet van fungiciden overbodig is. Bij enkele ziekteverwekkers, die zich
chemisch slechts moeilijk laten bestrijden, behaalt men met kalkcyanamide goede
resultaten. Tot nu toe is geen vorming van resistentie bekend alhoewel
kalkcyanamide reeds meer dan 100 jaar gebruikt wordt.

Werking tegen schadelijke dieren:
Slakken:
Kalkstikstof toont een opmerkelijke slak bestrijdende bijwerking. Het voordeel van
kalkstiksto tov de mollusciciden is, dat naast de slakken ook hun
slakkeneieren vernietigd worden.

Ritnaalden:
Tegenover ritnaalden heeft kalkstikstof deels een vernietigende werking deels een
verdrijvende werking, maar ondertussen zijn de cultuurplanten zo krachtig
ontwikkeld, dat de ritnaalden  hier nauwelijks nog  schade kunnen veroorzaken.

Larven:
De larven van de langpootmug, rouwvlieg en de straalmug kunnen
aanzienlijke schade aan de gazon veroorzaken. Een doelgerichte en
regelmatige bemesting van weiden en grasland met kalkstikstof verhindert het
voorkomen van de larven ook zonder de inzet van insecticiden. (opgepast voor
overbemesting bij gazons, max 20gr/m²)

Mollen:
Deze worden niet gedood, maar graven niet op plaatsen waar er
regelmatig met kalkstikstof wordt bemest.

Werking tegen weideparasieten:
De tijdens de omzetting gevormde vrije cyanamide doodt de eieren en larven van vele
weideparasieten en vernietigt de tussengastheerslak van de leverbot, deze slak
is een levensnoodzakelijke tussengastheer zonder deze kan de leverbot zich niet
ontwikkelen.

Bodemvruchtbaarheid:
Een regelmatige toepassing van kalkstikstof leidt tot een aanzienlijke stijging van de enzymenactiviteiten
in de bodem. Deze activiteiten gelden als maatstaf voor de biologische
activiteit van de bodem.

Versnelde compostering:
Door het toevoegen van kalkstikstof bereikt men de ideale temperatuurwaarde en de noodzakelijke
werkingstijd in de composthoop, om onkruidzaden en ook ziekteverwekkers zoals
bvb. Salmonella te doden. De herbicide en fungicide eigenschappen werken
bovendien nog de beschimmeling van de compost en de verspreiding van onkruiden
en schimmelziekten tegen. Ook vervelende geuren en vliegjes zullen grotendeels
verdwijnen rond uw compost of in je GFT-container.

Toepassing

Kalkstikstof is veel meer dan een gewone stikstofmeststof. Zijn speciale werkingswijze vraagt een
verhoogde aandacht bij het gebruik!
Om zijn nevenwerkingen volledig te kunnen benutten, zonder de cultuurplanten te benadelen, moet men
volgende richtlijnen in acht nemen:

Wachttijd:
Wordt kalkstikstof
vóór het zaaien of planten uitgestrooid, dan moet met het zaaien of planten
gewacht worden, tot de werkstof vrije cyanamide in ureum of ammonium is
omgezet. De omzetting vindt alleen onder vochtige omstandigheden plaats.
Oppervlakkige inwerking in de bodemkruim zal de omzetting versnellen. Vuistregel voor de wachttijd: 2 – 3 dagen bij
10gr/m², 4 à 6 dagen bij 20gr/m² enz…

Kopbemesting:
Bij bepaalde culturen is ook een over- of kopbemesting mogelijk. Volg gegevens op verpakking strikt!!!

Veiligheidsafstand:
Let er op dat naburige culturen, die zich in een gevoelig ontwikkelingsstadium bevinden, bij
het uitstrooien niet benadeeld worden.

Algemene veiligheid:
Bij het strooien en behandelen van de kalkstikstof draag je best een stofmasker en handschoenen.
Was je handen nadat je met de kalkstikstof werkte. Zoals bij elke kunstmeststof
alle veiligheidsregels volgen.

Dosering:
Zeer nauwkeurig de dosering per cultuur/ gewas opvolgen. Nooit grotere doseringen gebruiken dan
voorgeschreven om beschadigingen aan gewassen te voorkomen. Overbemesten is uit
den boze!!! Ook gelijkmatig strooien over bvb uw gazon. Indien je op bepaalde
plaatsen te veel strooit, gaat je gazon verbranden door de overbemesting.
Strooi altijd met een strooikarretje om de dosering mooi te verdelen…

Kortom, door het juiste gebruik van kalkstikstof in je tuin ga je veel minder last hebben van
ongedierte, onkruid en schimmels en dat terwijl je je tuin ondertussen bemest. Win
win win situatie vind ik zelf. Ik hoop voor de lezers van dit artikel
hetzelfde.