Wat is een Autisme Spectrum Stoornis?

0
1618

Eerder werden de termen ‘autisme’, ‘PDD-NOS’ en Asperger vaak gebruikt. Maar tegenwoordig wordt alleen nog maar gesproken over een Stoornis binnen het Autisme Spectrum (ASS). Vanwaar die verandering? En wat houdt een ASS eigenlijk in?

Autisme is een breed begrip

Doordat iedereen uniek is, heeft bestaan er oneindig veel vormen van ASS. Eerder werd geprobeerd om het op te delen in verschillende vakjes, maar in de praktijk was dit erg lastig om te doen, en onhandig bovendien. PDD-NOS bijvoorbeeld was zo’n ruim begrip dat ontzettend verschillende personen daaronder vielen, terwijl hun gedrag en denkpatroon niet eens overeenkwam. Uiteindelijk is besloten dat deze verschillende termen meer voor verwarring dan voor verheldering zorgen, en dat beter een overkoepelende term gebruikt kan worden. Zo werd de term ASS ingevoerd in 2013, een stoornis binnen het autismespectrum. Het woord spectrum laat zien dat het om een breed gebied gaat.

Kenmerken ASS

Ongeveer 3% van de Nederlandse ouders geeft aan dat hun kind ASS heeft. Ondanks dat ASS een breed begrip is, zijn er een paar hoofdkenmerken die iemand in meer of mindere mate moet hebben voordat hij deze diagnose krijgt. Deze kenmerken zijn onder andere beperkingen in interactie en sociale communicatie plus gedrag wat repetitief is. Een ASS wordt vaak als eerst opgemerkt door problemen binnen de taal, de kinderen ontwikkelen vaak langzamer taal dan hun leeftijdsgenootjes.

Taalontwikkeling

De problemen die kinderen met ASS in hun taalontwikkeling hebben, kunnen erg verschillen. Sommige kinderen praten niet, of weinig. Andere kinderen praten wel, maar hebben moeite met het begrijpen van taal of het uiten ervan. Ze vinden het misschien moeilijk om de juiste woorden te vinden om uit te leggen wat er gebeurd is. Vaak hebben kinderen met ASS moeite met de pragmatische kant van taal. Dat betekent dat ze de sociale kant ervan moeilijk vinden: wat zeg je in welke context, wat is beleefd en hoe wordt dit opgevat. Ze begrijpen misschien de letterlijke betekenis van het woord wel, maar vinden het lastig om in te zien hoe dit in een bepaalde setting wordt opgevat.

Repetitief gedrag

Een bekend kenmerk van ASS is de drang naar herhaling. Dit valt vaak al gauw op in het spel: bijvoorbeeld het constant stuiteren van een bal of constant rondjes draaien (van een object). Veel kinderen met ASS spelen heel anders dan hun leeftijdgenootjes. Ze hebben vaak een obsessie met een bepaald speelgoed of spel wat ze keer op keer willen herhalen.

Repetitief gedrag zien we ook terug in de routines. Kinderen met ASS hebben meestal een enorme drang naar routine. Als iets anders gaat dan normaal, kunnen ze erg van streek zijn als ze hier niet mentaal op voorbereid waren.

Als je kind kenmerken van ASS laat zien en je wilt meer informatie, kun je langsgaan bij je huisarts. Deze kan je eventueel doorverwijzen naar een specialist die het kind kan onderzoeken.