Waarom heeft mijn kind logopedie nodig?

0
1503

Wanneer een kind door de huisarts doorgestuurd wordt naar een logopedist, voelen de ouders zich soms schuldig. Ze denken dat ze misschien iets fout hebben gedaan in de opvoeding, of te weinig gestimuleerd hebben. Maar dat is lang niet altijd het geval.

Een kind leert automatisch taal

In principe hoeft een ouder eigenlijk heel weinig te doen met het kind om het taal te leren, behalve simpelweg met het kind praten. Een kind zuigt die taal in zich op en zal automatisch beginnen met praten, beetje bij beetje. Maar bij sommige kinderen gaat dit niet zo automatisch. Hier volgen een paar mogelijke redenen.

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Een TOS is een veelvoorkomende taalontwikkelingsstoornis. Sommige kinderen hebben, ondanks inspanningen van ouders en leraren, moeite lezen door dyslexie. Op dezelfde manier hebben andere kinderen, ondanks taalaanbod van ouders en omgeving, moeite met taal. Dat kunnen spraakproblemen zijn, zoals het verwisselen van bepaalde klanken. Maar ook taalproblemen, bijvoorbeeld moeite met werkwoorden, met het structureren van een zin, of woordenschat. Een TOS is niemands schuld, het is simpelweg een aangeboren probleem. Wel kan een kind zijn taal en spraak heel veel verbeteren als het op jonge leeftijd logopedie krijgt.

Gehoorproblemen

Wanneer een kind op jonge leeftijd gehoorproblemen heeft, kan het de klanken en woorden niet goed horen. Dit zorgt ervoor dat hij moeite gaat krijgen met het praten, wat misschien voor een TOS aangezien kan worden. Maar het probleem ligt veel eenvoudiger: het kind hoort/hoorde gewoon niet goed! Om deze reden zullen veel huisartsen kinderen met taal- en spraakproblematiek vaak doorsturen naar een audioloog voor een gehooronderzoek. Soms kan het kind gehoorontstekingen hebben gehad, zonder dat de ouders het misschien doorhadden, wat het gehoor heeft aangetast. Als een kind (veelvuldig) oorontsteking heeft op jonge leeftijd, kan dit, ondanks dat de ontsteking voorbij is, de taalontwikkeling flink verstoord hebben.

Een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

ASS heeft veel met taal te maken. Bij zwaardere vormen van ASS ontwikkelen de kinderen soms uit zichzelf bijna geen gesproken taal. Andere kinderen met lichtere vormen hebben moeite met woordenschat, zinsconstructie, verhalen vertellen of gezegden. Ook het herkennen van emoties en de woorden daarbij kan soms moeilijk gevonden worden. Allemaal redenen dus waardoor kinderen met ASS vaak bij een logopedist belanden. Er zijn geen enkele bewijzen dat ASS door de opvoeding van ouders zou komen. Het kan wel erfelijk zijn.

Overig

Soms blijft de reden achter de spraak- en taalproblemen van het kind een raadsel. Als je twijfels hebt over de taal- of spraakontwikkeling van je kind, kun je het beste bij je huisarts langsgaan. Ook kun je rechtstreeks contact opnemen bij een logopediepraktijk in de buurt of via de school of peuterspeelzaal van je kind. Bij een bezoekje aan de logopedist, zal deze vragen stellen over de ontwikkeling van het kind en taaltesten afnemen bij het kind. Vervolgens zal de logopedist vaststellen of behandeling nodig is of eventueel verder onderzoek. Hoe jonger een kind kan beginnen aan logopedie, hoe meer profijt hij ervan zal hebben. Schaam je dus niet om vroeg aan de bel te trekken.