aspecten van mode

0
3535
elegante jurk

Mode was vroeger om op te vallen, om mooi te zijn. Mode nu is om je op je gemak te voelen, je gevoelens te uiten, om te horen bij een groep, om uiting te geven aan een beroep. In de loop van tijd heeft mode niet alleen een fysische verandering ondergaan, maar een psychische stempel gedrukt op het leven. Mode is dynamiek en verandert constant vooral in westerse landen, waar de cultuur geen grote invloed heeft en eenbelemmerende factor vormt.

Vroeger was mode cultuurgebonden, nu is het trendgebonden. In landen waar de cultuur een grote invloed heeft op het dagelijks leven, zijn de klederdrachten ook in het dagelijks leven te zien. Zo is de saree al eeuwen een straatbeeld in India. De kimono in Japan is ook een traditionele klederdracht, net zoals de sarong van Indonesie, de burkha van de Moslims of de kilt van Schotland. Alhoewel in vooral Aziatische landen de cultuur grote invloed uitoefent, zijn de veranderingen vooral op modegebied in de grote steden merkbaar. De modetrend dankzij de TV media dringt door in de huiskamers en uit zich in de aanpassing aan de nieuwe look.

Mode waaronder begrepen, kleding, haardracht, schoeisel en make up is een middel om success te hebben bij sollicitaties. Bij bepaalde beroepen geeft het uiting van hygiene zoals bij chirurgen. In de marketing bevordert het de verkoop. Bij de jongeren geeft het een collectieve bewustwordingsgevoel. Het heeft te maken met status, beroep en sportuitoefening. Allemaal beroepen die een eigen uniformiteit eisen.

Met andere woorden kleren zijn niet alleen om je te bedekken, het heeft een psychologische impact op de medemens, die geheel anders over iemand denkt. Een voorbeeld illustreert dit duidelijk. Iemand gekleed als een junk wordt met argusogen bekeken en ontweken, terwijl een deftig gekleed iemand met een glimlach wordt begroet.

De modewereld die vroeger een kunst was is nu een wetenschap geworden. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliuteit van stoffen. Die heeft heel wat research nodig. De couturiers moeten het heden in de toekomst projecteren. Hij moet zich weten te verplaatsen in de geest van niet alleen een enkeling maar van de hele gemeenschap, die ook nog opgedeeld is in verschillende leeftijdsgroepen, denktrend, beroepen, sociale rangen en standen. Want die hebben allemaal hun eigen wensen en keuzes.

Een gedicht helaas in het Engels, oorspronkelijk geschreven voor een Engelse site.

When I saw you, I was attracted by your dress

It was striking, because all was in a mess

After a gaze, the beauty beneath projected

Even you were looking so neglected

In a magazine, I saw it was fashion

For me it was a big lesson

I went to the same place

I hurried with big pace

For hours I looked around

But you were not to be found

I don’t know where to see

So I bought the dress as memory