WAZ uitkering aanvragen

0
1179
blog placeholder

Er zijn genoeg verzekeraars die hier op in zijn gesprongen en tal van
verzekeringen aanbieden die arbeidsongeschiktheid dekken. Dit is echter
op vrijwillige basis en wordt door veel zelfstandigen niet gedaan.

Hoe krijg ik een WAZ uitkering?
De WAZ mag dan wel in 2004 zijn afgeschaft, maar er zijn nog tal van
mogelijkheden om toch nog een WAZ uitkering te kunnen krijgen. In de nu
volgende situaties bestaat nog steeds de mogelijkheid om een WAZ
uitkering te krijgen:
*Wanneer u een WAZ uitkering ontvangen heeft en deze is vervallen omdat u
volledig bent gaan werken. U kunt weer opnieuw een WAZ uitkering
krijgen, indien u weer binnen 5 jaar dezelfde klachten heeft.
*U ontvangt al een gedeeltelijke WAZ uitkering, uw klachten worden
echter steeds erger. In dit geval kunt u een verhoging van uw WAZ
uitkering aanvragen.
*Uw WAZ uitkering is gestopt omdat u naar het buitenland vertrokken
bent. Komt u echter terug naar Nederland, dan kunt u opnieuw een WAZ
uitkering aanvragen.
*Omdat u niet mee wilde werken met een herbeoordeling, bent u uw WAZ
uitkering kwijt geraakt. Indien u hebt besloten om nu wel met de
herbeoordeling mee te werken, kunt u opnieuw een WAZ uitkering
aanvragen.

Kan ik zelfstandig zijn naast WAZ?
Ontvangt u een WAZ uitkering, dan mag u als zelfstandige aan het werk.
Het UWV wil dan wel aan het eind van ieder jaar zien welke inkomsten u
gehad heeft. Dit kunt u doorgeven aan de hand van de jaarcijfers die u
heeft. Het UWV berekend dan op hoeveel WAZ uitkering u voor dat jaar
recht heeft gehad. Indien er nog geen jaarcijfers zijn, schat het UWV
hoeveel WAZ u krijgt. Blijkt achteraf dat u te weinig of te veel WAZ
uitkering heeft gehad, dan wordt dit door het UWV verrekend.

Mag ik werken naast WAZ?
U heeft de verplichting om het UWV binnen 7 dagen te melden, indien u
aan het werk bent gegaan. U mag naast een WAZ uitkering werken. Hier
heeft u geen toestemming voor nodig. Wel is het zo dat u dan een
uitnodiging zult ontvangen van het UWV, om met een deskundige te praten.
Er wordt tijdens dit gesprek door de deskundige bekeken of u naast het
werken nog recht op een WAZ uitkering blijft houden. Bij het UWV kunt u
formulieren ophalen, om wijzigingen in uw situatie door te geven.

Op hoeveel WAZ maak ik aanspraak?
Het inkomen dat u gehad heeft voordat u arbeidsongeschikt bent geworden,
is bepalend voor de hoogte van de WAZ uitkering waar u aanspraak op
maakt. Met de volgende stappen kan er worden bepaald hoe hoog de WAZ
uitkering zal zijn:
*De berekening van de WAZ wordt gedaan aan de hand van uw laatste
inkomen. De hoogte van een WAZ uitkering wordt echter nooit hoger dan
het minimum loon.
*Er wordt gekeken naar de mogelijkheden die u heeft om zelf uw geld te
kunnen verdienen. Tevens wordt er gekeken naar wat uw inkomsten zouden
zijn geweest, indien u niet arbeidsongeschikt was geworden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here