Wat is antropologie

0
1058
blog placeholder

Het is zo gegroeid, dat de antropologen worden opgeleid in een van de vier volgende gebieden: sociaal-culturele-, biologisch/fysische antropologie, archeologie en linguïstiek. Maar vaak vindt er ook een integratie tussen deze vakgebieden en loopt het door elkaar.

Sociaal – culturele antropologie. Dit vakgebied bestudeert de patronen en processen van culturele veranderingen en hoe mensen op een bepaalde plaats zich organiseren, wetten en regels maken en betekenis aan hun leven geven. Men observeert en verwerft informatie van een bepaalde groep mensen of volk wen probeert in kaart te brengen, hoe men de problemen in het dagelijks leven probeert te hanteren en hoe men omgaat met kennis, waarheid, macht en rechtvaardigheid.
Biologische antropologie. Deze antropologen zijn voornamelijk geïnteresseerd in de oorsprong van de mens, de evolutie en de veranderingen. Zij onderzoeken voornamelijk de vragen, die te maken hebben met de evolutietheorie, onze plaats in de natuur en de aanpoassingen van de mens als biologische variatie. Biologische antropologen willen weten hoe de mens zich heeft aangepast in zeer uiteenlopende omgevingen. Hoe biologische en culturele processen hun invloed hebben gehad op mensen in verband met groei, ontwikkeling en gedrag.
Archeologie. Archeologen maken studie van het verleden van volken, van de pre-historie tot het recnte verleden. Ze onderzoeken de overblifselen en analyseren deze. Aardewerk, stenen werktuigen, botten van mensen en dieren worden onderzocht en er wordt gekeken, hoe de mens in die tijd leefde en zich in leven hield. Men veronderstel een zeker patroon, dat bij iedere bevolkingsgroep voorkomt, maar erkent ook, dat elke samenleving een gevolg is van zijn eigen unieke geschiedenis. En dat er in elke samenleving  zowel overeenkomsten zijn en variatie is.
Linguïstische archeologie. Dit is de studie, die de taal van de mens bestudeert en zijn invloed op de samenleving. Men onderzoekt de vele manieren waarop het taalgebruik vorm krijgt, de patronen van communicatie, de sociale identiteit en groepsvorming, hoe vormen zich culturele overtuigingen en ideologieën.

De aanpak van ingewikkelde vraagstukken, zoals de menselijke oorsprong, volksverhuizingen en de gevolgen, globalisatie, het voorkomen en bestrijden van  besmettelijke ziekten vereist een samenwerking tussen bovenstaande soorten antropologen. Inzicht in elkaars vakgebieden helpt sociale afstanden te overbruggen en stelt mensen in de gelegenheid inzicht te krijgen in hun cultuur, verleden en heden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here