Van 7 naar 13 chakra’s

0
1309
blog placeholder

Chakra is een term uit de traditionele
Indiase geneeskunde en het Hindoeïsme, die “cirkel” of “wiel”
betekent. Mensen voor wie ze zicht- of voelbaar zijn nemen namelijk
een draaiende energie waar. Chakra’s zijn centra in het etherische of
energielichaam van levende wezens. Simpel gezegd dienen ze om de
verschillende stoffelijke en niet-stoffelijke lagen van de mens van
energie te voorzien. Ze zijn dus essentieel voor de doorstroming van
energie op de verschillende bewustzijnsgebieden die zij
vertegenwoordigen. Hoewel de meeste mensen er in het dagelijks leven
nauwelijks bewust van zijn, heeft het functioneren van je chakra’s
grote invloed op je doen en laten. Ons energie-kanaal kan als het
ware dichtslibben a.g.v. opvoeding, trauma’s en emotionele
stoornissen. Meestal zit zo’n blokkade geconcentreerd op één of
meerdere chakra’s, die te maken hebben met het betreffende
bewustzijns- of levensgebied.

De 7 klassieke chakra’s
In de meeste spirituele systemen, die
vanuit het Oosten naar ons toe zijn gekomen, was sprake van 7
hoofdchakra’s, die langs de ruggengraat liggen, van je stuitje tot
aan je kruin. Hier volgen in het kort de karakteristieken van de 7
klassieke chakra’s.

Basis- of wortelchakra,
gerelateerd aan alles wat “vast” is zoals de structuur
(botten) van je lichaam, het instinct om te overleven, materiële
zekerheid en doorzettingsvermogen. Het is het fundament voor alle
andere chakra’s en de bijbehorende kleur is rood.

Het Sacraal chakra heeft te maken
met alles wat stroomt, beweegt en aan verandering onderhevig is. Als
scheppende kracht heeft te maken met gevoelens, creativiteit en
sexualiteit. De kleur is oranje.

Het Zonnevlechtchakra is gevuld
met kracht, warmte en positiviteit. Dit chakra, met de bijbehorende
kleur: geel, transformeert de emoties uit de lagere chakra’s tot de
wil, die vorm en een doel geeft aan je leven.

Het Hartchakra is de schakel
tussen de onderste en de bovenste drie. Het staat voor liefde,
harmonie en eenheid en het helen van jezelf en anderen. Het goed
functioneren ervan is essentieel in het kunnen aangaan van gezonde
relaties. De kleur is groen, ook wel roze.

Het Keelchakra speelt een rol in
het vermogen gedachten en gevoelens uit te drukken, dus communicatie
en zelfexpressie. Het is de schakel tussen de hart- en de
voorhoofdchakra met als kleur blauw.

Het Hypofysechakra, ook wel
Voorhoofdchakra of Derde oog genoemd, staat voor
onderscheidingsvermogen, intuïtie en bewuste waarneming. Het wordt
ook geassocieerd met helderziendheid, mits de overige chakra’s
optimaal functioneren. De bijbehorende kleur is indigo
(spijkerbroek-blauw) of violet.

Het Kruin- of kroonchakra is
gerelateerd aan kosmisch bewustzijn, universeel weten, rust en
harmonie. Ook dit chakra functioneert beter naarmate de andere
chakra’s goed werken. De kleur kan wit zijn, violet of een
combinatie van kleuren.

Als je meer wilt weten over deze 7
chakra’s is er enorm veel informatie te vinden op verschillende
websites. Ook staat hun invloed op ons functioneren uitgebreid en
helder beschreven in het Handboek Chakrapsychologie van Anodea
Judith.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here