Tradities in de kerk: de vrouw staat onder de man

0
1128
blog placeholder

De status van de vrouw in de tradotionele kerk is ergens tussen eigendom en persoonlijke slaaf van  mannen. Ook de mannen zijn dominant in leidinggevende posities in de samenleving. Deze positie is zelfs stevig verankerd in onze ‘verlichte’ de moderne samenleving.  Vrouwen bezitten geen macht en het religieuze vooroordelen en tradities  heersen in bijna elk aspect van  het leven van vrouwen. Het is geen wet, het is een leugen dat vrouwen minderwaardig zijn door hun vrouwzijn. Maar het bewijs, dat er geen  gelijkheid is, is terug te vinden  in bijna elk niveau van de samenleving en in elke cultuur in de  wereld.

De houding van Jezus ten opzichte van vrouwen

Je hoeft niet eens een diepgaande studie te maken over het leven van Jezus en zijn houding ten opzichte van vrouwen. Je leest direct, dat Hij  niet neerbuigendheid doet of vrouwen negeert, maar Hij behandelt hen met respect, liefde, op de  gelijke manier als de mannen. Vrouwen zijn niet minderwaardig in de ogen van God, maar wel in de primitieve, onwetend en onderdrukkende visie van een door mannen gedomineerde wereld.

De vrouw in het oude Israël

 Vrouwen in het oude Israël had hun positie in de samenleving, die gebaseerd was op de Thora en Talmoed  en de interpretatie van deze geschriften. Hun status en vrijheden werden ernstig beperkt door de Joodse wetten en de tardities, die door overlevering en gebruiken, die erin geslopen waren:

♦ Vrouwen werden beperkt en hadden weinig of geen gezag.

♦Vrouwen hoorden in de  woningen van hun vaders of echtgenoten.

♦Vrouwen stonden onder de mannen, onder de directe gezag van mannen, hun vaders vóór het huwelijk, of hun echtgenoot als ze eenmaal getrouwd was.

♦Vrouwen mochten niet te getuigen in rechtszaken.

♦Vrouwen komen niet in openbare gelegenheden.

♦Vrouwen mochten niet praten met vreemden

Dit is de schrijnende waarheid, die nog in veel Oosterse en Afrikaanse landen zo is. En nog triester is de werkelijkheid, dat in veel Christelijke en evangelische kerken en gemeenten er ook op deze manier over vrouwen gedacht wordt. Veel kerken worden geleid door mannen met de mening, dat een vrouw dat niet kan en mag.

Het Nieuwe Verbond en vrouwen

De wijze waarop Jezus met de vrouwen van zijn tijd omgaat geeft onmiskenbaar het bewijs dat de onderdrukkende behandeling van vrouwen door de tradities en ideeèn was afgelopen. Jezus maakt een einde aan vele eeuwen van onderdrukking van het, goedgekeurd door het  Joodse recht en het gewoonterecht. Hij maakte duidelijk in Zijn handelen naar  vrouwen dat vrouwen en mannen elkaars gelijken zijn. Hij negeerde een groot aantal tradities uit het Joodse leven  waar  ongelijkheid de boventoon voert. Hij overtreedt consequent  de regels voor vrouwen van de drie grote Joodse religieuze groeperingen van de dag: de Essenen, Farizeeën en Sadduceeën. De behandeling van vrouwen door Jezus was zeer radicaal voor Zijn tijd. Hier zijn slechts een paar voorbeelden van die revolutionaire verandering:

Hij onderwees vrouwen: Lukas 10 vers 38 – 42

Hij riep een ziek vrouw bij Zich en noemde haar dochter van Abraham, wat gelijk staat een zoon van Abraham. Lukas 13 vers 16

Hij accepteerde vrouwen in Zijn buurt. Lukas 8 vers 1 – 3

Na Zijn opstanding verscheen Hij eerst aan een vrouw. Mattheüs 28 vers 1

Jezus heeft Zich vaak bezorgd geuit over de weduwen. Lukas 20 vers 46

Hij sprak met buitenlandse vrouwen. Johannes 4 vers 7 – 10

Na Zijn opstanding is het eenvrouw, die aan de discipelen mag vertellen, dat Jezus is opgestaan. Mattheüs 28 vers 5 – 7

Conclusie

Met de voorbeelden hierboven en gelet op de liefde die Jezus voor de hele mensheid heeft en het geluk voor ogen heeft voor alle mensen is de huidige behandeling van vrouwen door de hoofdstroom in de kerk niet de leer of de praktijk van de Zoon van God. Vrouwen zijn gelijk aan mannen en zij moeten worden behandeld met gelijkheid en respect in alle zaken in deze wereld, en zeker in het  Koninkrijk van God. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here