Trainingskenmerken

0
1430
blog placeholder

Kenmerken van trainingen
Om het effect van een training te kunnen meten, moet je dus weten wat een training precies doet. In de meeste gevallen worden trainingen vaak zeer oppervlakkig beschreven. En dat is natuurlijk wel logisch. Als inkoper zit je niet te wachten op een document dat in detail beschrijft wat een training allemaal gaat doen. Daarbij wil je als verkoper van een training natuurlijk niet je bedrijfsgeheimen op straat gooien, door precies te beschrijven wat je doet tijdens een training.

Algemeen specifiek
Maar het hoeft ook allemaal niet zo precies om het effect van een training te kunnen weten. Er zijn namelijk maar een paar aspecten van belang voor het creëren van een effectieve training.
Zo heeft een effectieve training altijd een opbouw van algemeen naar specifiek. Mensen moeten namelijk eerst een kader hebben van wat ze gaan leren, zodat ze de specifieke kennis kunnen plaatsen. Zo zal een accountant bijvoorbeeld graag van tevoren willen weten of de training gaat over nieuwe regels van de overheid voor de controle van een boekhouding of dat het gaat om nieuwe regels opgesteld door de vereniging van zijn eigen beroepsgroep om betrouwbaarder te kunnen werken.
Zo zal een leraar Nederlands graag van tevoren weten of de training betrekking heeft op een nieuwe lesmethode of op een nieuwe didactische werkwijze.

Leren door doen
Een training houdt bijvoorbeeld ook rekening met het feit, dat mensen meer leren door te doen dan door te luisteren of te zien. Dus zullen er verschillende soorten werkvormen gebruikt worden. Het gaan dan om werkvormen waarbij de lerende de kans krijgt om zich een beeld te vormen van de stof door de stof aan te bieden in de vorm van tekst, geluid en beeld. En vervolgens kan de deelnemer met de stof oefenen om te ontdekken wat hij kan en begrepen heeft.

Overdracht
Verder sluit een effectieve training aan bij de omgeving waarin de nieuwe kennis moet worden toegepast. Een effectieve training zorgt er dus voor, dat er een lage drempel is voor de overdracht van de kennis tussen de training en de werkplek. Dat kan natuurlijk op meerdere manieren. De eenvoudigste vorm is het opleiden op de werkplek zelf. Dan is er hoegenaamd geen drempel. Deze aanpak is echter alleen mogelijk als de inhoud van de opleiding ongevaarlijk is en eenvoudig te leren.
Een iets ingewikkeldere vorm is het opleiden op een plek, die lijkt op de werkplek. Dit is bijvoorbeeld vooral handig als het gaat om het werken met gevaarlijke stoffen. Een variant van deze op werkplek gelijkend trainen is het werken met simulaties. Het kan daarbij gaan om computer- of levensechte simulaties. Een rampenoefening is een voorbeeld van een levensechte simulatie. Een computerspelletje als SimCity is een voorbeeld van een computer simulatie.
Tot slot is het uitvoeren van opdrachten die passen bij de werkplek tijdens een training een manier om overdracht te organiseren. Daarvoor kan de trainer de deelnemers vragen om voorbeelden van opdrachten mee te nemen die op de eigen werkplek worden uitgevoerd. Of de trainer kan de opdrachten zelf verzamelen tijdens een verkennend bezoek aan de organisaties van de deelnemers.

Niveau deelnemers

Naast de opzet, het leren en de overdracht houdt een effectieve training rekening met het voorkennis niveau van de deelnemers. Het verschil in niveau tussen deelnemers mag niet te groot zijn. Vergelijkbare niveaus van deelnemers zorgen ervoor dat alle deelnemers in een vergelijkbaar tempo kunnen werken. En dat de trainer de bedoelde kennis op een tempo kan overdragen, die past bij alle deelnemers. Dat voorkomt dat er deelnemers zijn die zich zitten te vervelen omdat ze alles al weten. Of het voorkomt dat er deelnemers zijn die zich dom voelen, omdat de informatie onbegrijpelijk voor ze is. Wat dan tot gevolg kan hebben dat de trainer teveel tijd kwijt is aan het op niveau brengen van de deelnemers, voordat de bedoelde stof behandeld kan worden. Waardoor andere deelnemers zich weer achtergesteld gaan voelen, omdat de training opeens een niveau behandeld waar ze niet voor kwamen.

Kwaliteit trainer
Tot slot werkt een kwalitatief goede training met een kwalitatief goede trainer. Dat betekent dat de trainer bekend is met het vakgebied waarover hij gaat lesgeven. Maar een goede trainer is ook bekend met de verschillende didactische werkvormen om de kennis inhoud over te dragen. En hij of zij is instaat om deelnemers bij de les te betrekken en een sfeer van veiligheid te creëren.

Al deze aspecten dragen ertoe bij, dat een training effect heeft.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here