Tradities in de kerk; kinderdoop en volwassendoop

0
942
blog placeholder

Er heerst in christelijk Nederland een heftige strijd; hoe met er gedoopt worden? Mag je kinderen dopen of moet iemand zich laten dopen als hij tot geloof gekomen is. De strijd is vaak zo erg dat men elkaar doodgooit met teksten. Zo werpen elkaar de kerk uit in de volle overtuiging het Grote Gelijk aan hun kant te hebben. Waarom doen mensen dit en blijven ze zich christen noemen? Is het eigenlijk wel de bedoeling dat er nog gedoopt wordt in water? Of bedoelt de Bijbel iets heel anders?

In Kolossenzen 2 vers 8, 9 en 10 staat: Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in Hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u een bent met Hem, het hoofd van alle macht en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Het woord volledig/volheid in het grieks betekent vervullen of vervuld worden tot het volledige. Als christen ben je niet alleen in Christus gedood, begraven en opgestaan, maar ook met Hem verhoogd en een plaats in de hemelse sferen gegeven. Efeze 6 vers 2. We hebben de burgerrechten door Jezus.  Filippenzen 3 vers 20. Kortom; door het geloof in het offer van Jezus en Zijn opstanding heb je dezelfde status als Jezus.
Paulus benadrukt elke keer weer dat de volledigheid in Christus alleen voldoende is. Religie, tradities en uiterlijk veroon zetten de gelovige op een dwaalspoor, terwijl het de bedoeling is om je te richten op Jezus Christus.

Wat is de doop?

In 1 Kor. 12 vers 13 staat: Want ook wij allen zijn in een Geest tot een Lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, slaaf of vrije.. Wat hier geschreven staat refereert naar het handelen van God, die de gelovige -wie hij ook is – in Christus zet. Het gaat hier duidelijk niet om een ritueel als de waterdoop, maar het werk van God, die de gelovige eenmaakt met Christus. Ook wel het lichaam van Christus genoemd.
In Efeze 4 vers 5 zegt Paulus: Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: èèn lichaam en èèn geest, zoals u een hoop hebt op grond van uw roeping, èèn Heer, èèn geloof, èèn doop, èèn God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.
Wat die ene doop is, beschrijft Paulus duidelijk in Collossenzen 2 vers 12 en 13: Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven en met Hem bent u ook tot leven gewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijt schold.
Wanneer gebeurde dit? Tijdens het ritueel van een waterdoop? Nee, bij de bekering toen ik werd “gedoopt in Hem..tot het Lichaam van Christus.

Bekering is genoeg

Jezus Christus heeft alles voor ons gedaan, de Heilige Geest doet iets op het moment dat we tot geloof komen en doopt ons in Hem, zodat Hij ons identificeert met Zijn dood, begrafenis en opstanding. Doopt ons in Hem tot het Lichaam van Christus en zo worden we op dat moment leden van een levend organisme; de gemeente.
Denk je eens in dat er geen discussies meer zijn over de traditie dopen, maar dat we elkaar kunnen aanvaarden in Hem. In Zijn liefde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here