Over asbest en zijn slachtoffers

0
1001
blog placeholder

ZOMAAR OP EEN DAG

Zomaar op een dag ga je met een klacht van wat benauwdheid naar de huisarts, die je vervolgens doorstuurt naar het ziekenhuis. Je wordt opgenomen omdat er zich steeds vocht blijkt op te hopen tussen de longvliezen. De artsen trachten het vocht af te voeren en dan mag je na een week naar huis in afwachting van de uitslag van de gedane onderzoeken.       
Na 2 weken kom je met je partner op consult voor de uitslag.   
De longarts vertelt je dat je mesothelioom hebt, een ernstige vorm van longkanker, die veroorzaakt wordt door blootstelling aan asbest. De vooruitzichten zijn slecht, want ….. het is niet te behandelen!

Het is alsof de grond onder jou en die van je partner wordt weggeslagen. Is het een slechte droom, een nachtmerrie?? De longarts biedt je de povere troost alles te doen wat je wilt doen en nog zoveel mogelijk te genieten van de dagen die je nog resten.

Het kan een maand duren, misschien een jaar, een echte prognose geeft hij niet.

Je gaat in een apathische roes terug naar huis met je partner. Je huilt samen de wanhoop uit jullie lijven. Waarom, wat nu, hoe verder, wat straks, wat staat ons nog te wachten? Zoveel vragen die nog allemaal onbeantwoord zijn en eigenlijk wil je de antwoorden niet weten. Zoveel plannen had je nog samen. Nog een jaar en je zou met pensioen gaan, maar nu …. ? Je moet je kinderen inlichten en je kleinkinderen en de rest van de familie en ze zijn allemaal geschokt. Afscheid moeten nemen van wat en wie je lief is. Alles lijkt zo onwezenlijk en niet waar.

Je kan je niet herinneren ooit in aanraking te zijn geweest met asbest. Wanneer dan en waar zat het in? Zat het in je huis, op je werk, wie, wat waar en wanneer dan?

Zomaar een slachtoffer van asbest en hoeveel zijn er nog en hoeveel volgen er nog?

ASBEST

 

Asbest, je hebt er al eens van gehoord, maar wat is het precies dat je er zo ziek van kan worden? Asbest is vervaardigd uit in de natuur voorkomende mineralen serpentijn of amfibool. Tot ongeveer het jaar 1980 werd het veelvuldig gebruikt in huizen, gebouwen, schepen, liften, rioolbuizen, auto’s (remblokjes), wegenbouw, onder vloerbedekking, etc., want het was een goedkoop, isolerend, slijtvast en brandwerend product

Zolang de asbest onbeschadigd is en niet wordt bewerkt, kunnen de vezels ervan niet losraken. Is dat wel het geval, dan kunnen de loskomende asbestvezels in de longen terechtkomen en asbestlongkanker, asbestose (stoflongen) en/of buikkanker veroorzaken. Wanneer men is blootgesteld aan asbest, dan duurt het tientallen jaren alvorens de eerste ziekteverschijnselen optreden.

 


HERKENNEN VAN ASBEST

 

Hoe herken je nu als leek asbest?

Na de 2e Wereldoorlog is asbest als materiaal erg veel gebruikt en pas sinds 1993 heeft de overheid  het gebruik ervan verboden. Waarschijnlijk bevindt zich in  alle naoorlogse woningen en gebouwen die voor 1994 gebouwd zijn nog steeds asbest.  

Eigenlijk is het toch misdadig dat een dergelijk ernstig ziek makende grondstof zich nog steeds in onze omgeving kan bevinden. Sta je op je galerij vlijtig de platen onder de ramen te boenen en te soppen, blijkt achteraf dat het asbest is! Kan geen kwaad zolang het materiaal nog helemaal intact is, zegt zo’n huisbaas doodleuk! En stel je voor dat je druk aan het verbouwen slaat in je huis en onwetend opeens in asbest staat te hakken (zit in oude huizen vaak in plafonds en tussenmuurtjes)?!

Asbest is vaak te herkennen, d.w.z. als het beschadigd is en/of breuken vertoont, aan de vezelachtige structuur! Maar als het zover is, hoeveel asbest heb je intussen dan al ingeademd en wat kan dat op den duur voor kwaad? Als u weet in welke producten het destijds gebruikt is, dan kan dat een leidraad zijn, maar je moet dan wel goed op de hoogte zijn van waar het destijds allemaal in is gebruikt!

Weet u niet zeker of een materiaal asbest bevat, dan kunt u op uw eigen kosten een monster opsturen en/of u kunt een monster laten afnemen. Zie daarvoor website http://www.asbest-herkennen.nl

 

 

ASBEST VERWIJDEREN

 

Asbest dient volgens de door de overheid vastgestelde strenge voorschriften te worden verwijderd. Worden die voorschriften niet nageleefd, dan staan daar hoge boetes op.

Particulieren die asbestbevattend materiaal willen verwijderen krijgen te maken met het Asbestverwijderingsbesluit en de regels van hun gemeente. Bedrijven en instellingen en zelfstandig werkenden die asbest willen (laten) verwijderen uit een bouwwerk, moeten met beide besluiten rekening houden. Omdat de gevaren verbonden aan het werken met asbest groot zijn geldt het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft asbest niet alleen voor werkgevers en werknemers, maar ook voor zelfstandigen zoals landbouwbedrijven

 

 

ASBESTZIEKTES

 

Als gevolg van blootstelling aan asbest kan men de volgende ziektes krijgen:

–  asbestose (stoflongen)
–  asbestpleuritis (ophoping van vocht tussen de longvliezen)
–  longkanker
–  mesothelioom (kwaadaardig gezwel longvlies en/of buikvlies of hartzakje)
–  pleuraverdikking (verdikking longvlies)

 


MEDISCHE BEHANDELING ASBESTKANKER

 

Helaas bestaat er tot op heden nog geen genezende behandeling voor asbestkanker. Radiotherapie kan slechts worden toegepast om de pijn te verminderen, maar het mesothelioom zelf is er ongevoelig voor. Ook chemotherapie heeft weinig of geen effect op het mesothelioom.

Het is mogelijk te trachten de tumor chirurgisch te verwijderen, maar ook dat leidt slechts zelden tot volledige genezing. Het is namelijk nagenoeg onmogelijk een dergelijke tumor helemaal te verwijderen, daar deze vaak vergroeid is met de borstwand en het hart.

Het Erasmus Medisch Centrum werkt op het ogenblik hard aan een vaccin tegen mesothelioom oftewel asbestkanker.

SCHADEVERGOEDING

 

Werknemers die gezondheidsklachten hebben doordat ze blootgesteld zijn geweest aan asbest, kunnen in aanmerking komen voor een uitkering van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid (http://www.asbestslachtoffers.nl)

Mocht uw werkgever inmiddels niet meer bestaan, dan kunt u  van de overheid een eenmalige uitkering krijgen volgens .de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

(http://wetten.overheid.nl/BWBR0011113/geldigheidsdatum_27-03-2011#Hoofdstuk2).

Ook mensen met asbestkanker die in de buurt hebben gewoond van een asbestfabriek en/of asbestslachtoffer zijn geworden door het milieu,  kunnen voor een dergelijke uitkering in aanmerking komen.

 

 

NOG NIET EEN SCHRALE TROOST

 

Maar al die regelingen, voorschriften en zelfs schadevergoedingen, zijn nog niet een schrale troost voor hen, die ten gevolge van asbest getroffen zijn door zo een agressieve ziekte.

Naast je ziekte moet je je ook nog zorgen maken over hoe het straks verder moet met je partner, je gezin, je naasten!

Wie kan je nog helpen nu je terecht bent gekomen in het diepste dal van je leven? Je hoopt elke dag op dat ene medicijn dat misschien nog je leven zou kunnen redden. Ze werken er hard aan, maar hoe lang nog, hoeveel tijd gaat dat nog kosten! Jij, een slachtoffer van asbest en hoeveel zullen er de komende tijd nog volgen?

PATIËNTENORGANISATIES

 

Asbestslachtoffers kunnen bij verschillende patiëntenorganisaties terecht voor ondersteuning en informatie.

 

 

·         Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN).           

Is lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.
 http://www.asbestslachtoffer.nl

·         Het comité asbestslachtoffers

http://www.comiteasbestslachtoffers.nl

 

·         KWF Kankerbestrijding
http://www.kwfkankerbestrijding.nl

 

·         Longkankerinformatiecentrum
http://www.longkanker.info

Geraadpleegde bronnen :

KWF Kankerbestrijding

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland

Ingenieursbureau Oesterbaai

Overheid


 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here