Observatiekliniek voor kinderen? Dat nooit!

0
975
blog placeholder

Heeft uw kind gedragsproblemen of heeft u pleegkind gedragsproblemen is de meest verstandige zet om dit niet te melden bij de jeugdzorg. Ik heb hier al eerder een artikel over geschreven maar ik wil het hierbij nogmaals benadrukken. Indien u toch al met de jeugdzorg bezig bent en ze raden een observatiekliniek aan ga dan ook daar niet op in. Lees onderstaand artikel!

Problemen met uw (pleeg) kind

Op het moment dat u de hulp inroept van bureau jeugdzorg en met name als het gaat om een pleegkind van u dan wordt u dat zeker niet in dank afgenomen. De dames en heren van bureau jeugdzorg moeten aan het werk en dat vinden ze niet fijn. Ze moeten hulp zoeken voor u, passende hulp en dat vergt tijd en energie, energie die ze liever stoppen in het verplaatsen van kinderen want dan levert het nog iets op.

Negatief?

Ja heel erg maar helaas inmiddels ook door ondervinding ervaren geworden. Op het moment dat je de mensen van bureau jeugdzorg “lastig valt”met problemen met je (pleeg) kind maar je hebt wel het beste met je (pleeg) kind voor ben je lastig en zullen ze je het ook erg lastig maken. Als je daarnaast ook nog het lef hebt op te komen voor je (pleeg) kind is het hek helemaal van de dam. Je bent onbegeleidbaar, je wil niet meewerken en je bent in het geval van een pleegkind adoptief ingesteld. Dit is allemaal inderdaad erg negatief geschetst maar als je wilt weten wat er leeft in de wereld van de jeugdzorg dan kun je op google zoeken op “misstanden in de jeugdzorg”, je komt dan dingen tegen waarvan je niet wist dat het kon in Nederland.

Observatiekliniek

Bij ons hebben ze gebruik gemaakt van een observatiekliniek om ons pleegkind uit huis te halen. De kinderen worden in een observatiekliniek geplaatst om te kijken naar de “kindfactoren”. Ze gaan in een dergelijke kliniek het kind observeren en ze kunnen je na 15 weken precies vertellen wat je kind nodig heeft en wat het mankeert. UIteraard is dit advies zo summier en kan op zoveel manieren worden uitgelegd dat er altijd wel dingen in het verslag staan die tegen je zijn.

Ieder kind heeft rust, regelmaat en reinheid nodig. Iedere goede ouder probeert dit ook zo goed mogelijk na te streven. Er zijn echter situaties waarin dit niet lukt, en juist die situaties worden aangegrepen om aan te geven dat je (pleeg) kind niet langer bij jullie in huis kan blijven.

Een kind met probleemgedrag heeft vaak een ontwikkelingsachterstand. Het probleemgedrag slokt zoveel energie op van het kind dat het op een ander vlak achter zal blijven. Die ontwikkelingsachterstand wordt uiteraard “ontdekt”bij de observatiekliniek en voor bureau jeugdzorg natuurlijk de manier om aan te geven dat het kind zich bij jullie niet goed kan ontwikkelen en dat dus een andere plaats gewenst is.

Mogelijkheden

je hoeft een kind niet zonder slag of stoot naar een observatiekliniek te laten gaan. Je hebt de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan als het een beslissing van de kinderrechter betreft. Iedere ambulante kinderpsychiater kan hetzelfde onderzoek uitvoeren als in de observatiekliniek en het kan vanuit huis gebeuren vanuit de veilige situatie van het kind. Iedere kinderpsychiater kan precies hetzelfde als wat de observatiekliniek kan en dat is belangrijk om te weten.

Ook het kind zelf wordt niet beter in een observatiekliniek, ze worden uit hun vertrouwde omgeving weggerukt en op een groep geplaatst met allemaal kinderen met gedragsproblemen en vaak komen ze met meer problemen terug dan dat ze er heen gaan.

Indien de jeugdzorg toch met een observatiekliniek komt ga dan zelfstandig op zoek naar een kinderpsychiater zodat je bij de rechter niet met lege handen staat en de rechter een alternatief aan kunt bieden. Liefst meerdere kinderpsychiaters zodat er eventueel voor de rechter nog keuze is.

RMPI te Barendrecht

Ons kind is geplaatst geweest in het RMPI te Barendrecht. De kinderrechters zijn er van overtuigd dat het een hele goede kliniek is met kundige mensen. Hun beleid is dat het kind na de behandeling terug gaat naar de plaats waar het eerst woonde. Echter het is een “mondeling beleid” en ze durven het niet zwart op wit te zetten. Ze durven geen uitspraken te doen over waar het kind moet gaan wonen na de observatie, en als ze al een uitspraak doen dan durven ze dat niet op papier te zetten.

De jeugdzorg is de grootste “klant” van het RMPI in Barendrecht en ze zullen nooit iets doen wat tegen de jeugdzorg is. Een opname van een kind kost enorm veel geld, geld dat dus verdient wordt via de jeugdzorginstanties en ze zullen hun kip met gouden eieren nooit slachten.

Mocht het dus zover komen dat een observatiekliniek wordt aangeraden. blijf dan vechten in het belang van je (pleeg) kind en zorg dat het NOOIT EN TE NIMMER in een dergelijke kliniek terecht komt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here