Inburgering

0
1417
blog placeholder

Inburgering:

Wilt u met uw buurman of buurvrouw een praatje maken? Wilt u alleen naar de dokter of tandarts kunnen gaan? Wilt u uw kinderen helpen met hun huiswerk? Of een gesprek hebben met de juffrouw van uw kind? Wilt u werken en een inkomen verdienen? Maar kunt u dit alles nog niet omdat u de Nederlandse taal nog niet spreekt? Dan is het heel erg belangrijk om de Nederlandse taal te leren. Want als u de Nederlandse taal spreekt , kunt u meedoen in Nederland.

Vanaf 1 Januari 2007 is het inburgeringsexamen een feit in Nederland. Inburgeraars moeten aantonen dat ze voldoende Nederlands beheersen en dat ze voldoende kennis van de Nederlandse samenleving hebben. Maar voor wie is deze test nu eigenlijk precies bedoeld en wat is het doel van dit examen voor de doelgroep zelf en voor de Nederlandse samenleving.

Inburgeren betekend de Nederlandse taal leren begrijpen, spreken, schrijven, lezen, en leren hoe we in Nederland wonen en werken. U kunt op meerdere manieren inburgeren: met het inburgeringsexamen of het staatsexamen of een beroepsopleiding. Met het staatsexamen krijgt u toegang tot (hoger) beroepsonderwijs of de universiteit.

De mensen die moeten inburgeren zijn opgedeeld in drie groepen: oudkomers, nieuwkomers en geestelijk bedienaren. U bent oudkomer als u voor 1 Januari 2007 al in Nederland woonde en op 31 december 2006 geen nieuwkomer was volgens de oude wet inburgering nieuwkomers. U bent nieuwkomer als u na 1 Januari 2007 in Nederland bent komen wonen of op 31 december 2006 nieuwkomer was volgens de oude wet inburgering nieuwkomers. U bent geestelijk bedienaar als u werk heeft dat met een godsdienst of kerk te maken heeft. Een imam, prediker, priester, geestelijk voorganger, godsdienstleraar of zendeling zijn voorbeelden van geestelijk bedienaren.

Men hoeft niet in te burgeren als: men een Nederlands paspoort heeft, afkomstig is uit de Europese Unie of Zwitserland, jonger dan 18 of ouder dan 65 jaar is, of acht jaar of langer in Nederland woonde toen men leerplichtig was. Eveneens hoeft men niet in te burgeren als men een over Nederlandse diploma”s, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal beschikt. Of tijdelijk naar Nederland komt voor een studie of werk.

Als men een psychische of lichamelijke beperking heeft of door een verstandelijke handicap het inburgeringsexamen  niet kan behalen kan men ontheffing van de inburgeringsplicht krijgen. Als de gemeente oordeelt dat men na de inburgering niet in staat is het inburgeringsexamen te halen , ondanks dat daar wel voldoende inspanning voor is geleverd, maakt men ook gebruik van ontheffing van de inburgeringsplicht.

U kunt ook vrijwillig inburgeren, als men daar interesse voor heeft kan men daarover meer informatie vragen bij de desbetreffende gemeente. De gemeente kan dan soms gedeeltelijk de kosten voor het examen betalen. 

Voordelen voor de doelgroep die moet inburgeren zijn dat het verblijfsvergunning bij verlening kan worden omgezet in een verblijfsverguning voor onbepaalde tijd. Dit scheelt veel geld want zo hoeft er niet steeds opnieuw betaald te worden voor de verlening. En het biedt meer zekerheid om in Nederland te mogen blijven. Als het inburgeringsexamen op voldoende niveau behaald is kan men de Nederlandse nationaliteit krijgen.

Voordelen voor de samenleving zijn dat alle doelgroepen en mensen in Nederland met elkaar op niveau kunnen communiceren. Als de ingeburgerde doelgroep aan het werk kan en een inkomen kan verdienen is dat ook goed voor economie. Daarnaast kunnen de verschillende culteren dingen van elkaar leren.  

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here