Hoe zien wij ons zelfbeeld?

0
893
blog placeholder

Hoe negatief beoordelen
wij onszelf?

Enerzijds is het hebben of ontbreken van zelfvertrouwen
debet aan het in meer of mindere mate hebben van een negatief zelfbeeld. Daar
komt bij dat het grootste gedeelte van de  mensen beoordeelt het eigen uiterlijk altijd
net iets lager/negatiever in dan dat van andere mensen. Je kunt dit schuiven
onder de (calvinistische) noemer  “doe
maar gewoon” en zoals het eerder genoemde technisch werken van de hersenen.

 

Hoe beoordelen de
hersenen het zelfbeeld?

Het is zo dat de hersenen het verwerken van beelden
voornamelijk via de rechter hersenhelft doen. In de rechter hersenhelft bekijk
je als het ware het grote beeld en links vult aan door de details in het
gezicht goed te observeren en in de hersenen vast te leggen.

Vreemd genoeg werkt het net even anders met het zelfbeeld.
Als je in de spiegel kijkt is je linker hersenhelft veel nadrukkelijker
betrokken bij het totaalplaatje, dan wanneer je iemand anders aankijkt. Details
kunnen dan ook behoorlijk uitvergroot worden. Hier kan je niets aan doen, dit gaat
vanzelf.

Tot op heden heeft de wetenschap niet vast kunnen leggen hoe
dit komt.

 

Hoe beoordeelt de
psyche het zelfbeeld?

De omgeving, althans in ieder geval in Nederland, heeft niet
zo heel veel op met mensen die zich – ogenschijnlijk – op de borst slaan. De
grote mate van zelfvertrouwen wordt snel als arrogant betiteld. Het wordt nog
lastiger als blijkt dat we de man of vrouw met afhangende schouders en vanuit
eigen gedachte als dom betiteld, toch ook niet zien zitten. “We” vinden dus
eigenlijk dat we allemaal in die middenmoot moeten zitten. We moeten
manoeuvreren binnen de kaders die de omgeving stelt en dat is behalve niet
altijd wenselijk, ook niet voor iedereen haalbaar. Wat maakt dat als we onszelf
net even iets minder aantrekkelijk betitelen en maakt het een veilige keuze.

 Noot! “we” bestrijkt al snel ruim 80%.

 

Concluderend

Deels ingegeven door de buitenwereld en deels door de
werking van de hersenen heb je relatief weinig invloed op je zelfbeeld. Daar
waar iemand last heeft van een té negatief zelfbeeld, is mogelijk professionele
hulp zinvol. Het kan het leven immers behoorlijk beïnvloeden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here