Hoe schrijf ik een bacheloressay (rechten)?

0
940
blog placeholder

Een begeleider

Het proces van het schrijven van een essay kan begeleid worden door een begeleider. De begeleider helpt je wanneer je problemen ondervindt en is bereid je essay tot een optimaal standaard te brengen. Onder de docenten en secretariaten verschillen de opvattingen over begeleiding. Terwijl de een het  niet erg vind om een conceptversie aan te nemen, beschouwt de ander dit als extra hulp dat invloed heeft op het cijfer. Spreek met de begeleider af wat wel en niet mag: mag je een conceptversie inleveren,  zoja heeft dit invloed op het eindcijfer, etc.

Zelfs voordat je een onderwerp hebt, is het mogelijk om een begeleider te vinden. Het is dan wel belangrijk om te weten wat je gebied zal zijn: strafrecht, gezondheidsrecht, etc. Je kunt het secretariaat mailen met de vraag of iemand je wil begeleiden bij je essay. Je krijgt een docent toegewezen. Het is verstandig om ruim van te voren een begeleider te nemen, dit in verband met het gevaar dat de begeleiders allemaal bezet zijn en geen tijd meer voor jou hebben. Met de docent spreek je minstens 1 keer af en meestal dien je dan een ruwe versie van een opzet in te leveren.

Het onderwerp

Onderwerpen zijn overal te vinden, kranten, tijdschriften, nieuws.  Het kiezen van een onderwerp kan lastig zijn. Kies een onderwerp  dat je leuk vindt om te onderzoeken en waar je literatuur over kunt vinden. Zijn het betrekkelijk nieuwe onderwerpen (nieuwe wetgeving), dan is het lastig om daar al veel literatuur of jurisprudentie over te vinden. Het is mogelijk om de nieuwe wetgeving te vergelijken met de oude, waardoor je wel literatuur en jurisprudentie hebt. Wees realistisch in je onderwerp en wees niet oppervlakkig. Probeer het onderwerp goed toe te spitsen. Dit is belangrijk omdat men niet wil dat je een globale opsomming van alle feiten over het onderwerp weergeeft. Is er een recht op euthanasie in Europa, is een goede vraag voor een grote essay waarin deze vraag een deelvraag  is. Een essay van 15 bladzijdes dient een meer verfijnde vraag te hebben, zoals dient Spanje een recht op euthanasie te erkennen.

De literatuur

Voor informatie en handige tips voor het vinden van literatuur, kan men het artikel ‘Zoeken van bronnen’ lezen. Literatuur vindt men in de eigen studieboeken (het makkelijkst, omdat je daar alle kennis van hebt), in wetenschappelijke artikelen (in tijdschriften of online) en ook in de eigen universitaire bibliotheek. Voor de jurisprudentie van het EHRM, kan men terecht op de website van het Hof. Wil men kamerstukken zoeken, dan kan dit op overheid.nl (voor kamerstukken na 1995) en op staten generaal digitaal (voor kamerstukken vanaf de twintigste eeuw).

Het essay

Een essay bestaat uit:

–          Een voorblad

–          Een inhoudsopgave

–          Het essay: inleiding, midden, conclusie

–          Bronnenlijst: jurisprudentie, literatuur, etc.

–          Eventuele bijlagen

 

In de inleiding geeft men weer waarom men eigenlijk een essay over het onderwerp wil schrijven. Dit hoeft men niet te doen door letterlijk te vertellen ‘ik wil een essay schrijven over klimaatverandering, omdat ik dat een heel belangrijk en actueel onderwerp vindt’. Een aanleiding tot het schrijven, doet men door een casus te nemen ‘afgelopen week heeft president Obama van de Verenigde Staten aangegeven wat te doen tegen klimaatverandering…’. Tevens geeft men weer wat de onderzoeksvraag zal zijn en wat de overige vragen zouden kunnen zijn. Het een moet uit de ander voortvloeien. ‘De vraag kan gesteld worden of de Verenigde Staten wel van plan zijn om hun houding te veranderen’. Je kunt besluiten om de lezer te vertellen hoe het essay in elkaar zit: eerst zal ik beginnen met 1, vervolgens zal ik 2 onderzoeken, tot slot zal 3 behandeld worden.

In het midden beantwoord je de deelvragen die uiteindelijk een antwoord op de onderzoeksvraag dienen te geven. Deelvragen zijn geen moeilijke vragen. Het zijn vragen die een stuk van de onderzoeksvraag behandelen om daarmee het groter geheel, de onderzoeksvraag, te begrijpen. De standaardvragen zoals wat en waarom kunnen een deelvraag vormen. Wat is de situatie nu? Waarom is het zo? Wat kan men ertegen doen? Een overzicht van voor en tegen argumenten maakt het essay overzichtelijker. Vind je het interessant om het Nederlandse toetsverbod te onderzoeken, dan kun je de volgende vragen overwegen: hoe is het toetsverbod op dit moment geregeld? Hoe was dit vroeger? Waarom heeft de regering en de politiek gekozen voor het toetsverbod? Dient het toetsverbod afgeschaft te worden? Het antwoord op de onderzoeksvraag geeft men in de conclusie. Je neemt al het voorgaande in overweging en geeft aan waarom je tot die conclusie komt. “Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien waarborgt het toetsverbod…” 

Een goede werkwijze is door te beginnen met een aanleiding (feiten). Vervolgens kijkt men op een ander, abstracte, niveau naar de aanleiding. Deze abstracte niveau past men toe op de aanleiding. Vervolgens eindigt men met een conclusie. Om een voorbeeld te geven: ‘op 10 maart 2009 heeft X gezien dat Y P heeft neergeschoten. P is hierdoor overleden’.  Bij de abstracte niveau kijkt men naar het toepasselijk recht, dat is het strafrecht (wat zegt het strafrecht over iemand neerschieten). Op derde plaats past men de bevindingen (de theorie) toe op de aanleiding ‘heeft Y moord of doodslag gepleegd’. Samenhangend met dit komt men tot de conclusie dat Y moord of doodslag heeft gepleegd, maar men kan dit verder uitwerken door de schulduitsluitingsgronden erbij te betrekken. 

Formaliteiten

Naast het inhoudelijke deel, wordt er ook op het formele gedeelte van het essay gelet:

de voorwaarden
spellingscontrole en grammaticale controle
vormgeving
plagiaat

Met voorwaarden doel ik op de eisen die de faculteit stelt aan het essay. Dit kan zijn de lettertype (Times New Roman), de lettergrootte (12), de regelafstand (anderhalf) en het aantal pagina’s. Daarnaast dient men het eigen essay altijd te controleren op fouten. Vraag aan mede-studenten of zij jouw essay willen doornemen en kunnen aangeven wat jij zou kunnen verbeteren. Een derde punt is de vormgeving. Zoals we hierboven hebben gezien, dient een essay te bestaan uit een voorblad, inhoudsopgave, essay (inleiding, midden, conclusie) en literatuurlijst. Op het voorblad geef je het volgende aan: je naam, je studentnummer, de inleverdatum, de begeleider, het aantal ec en het onderwerp/de onderzoeksvraag. Hiermee heeft de docent alle informatie die het nodig heeft. Gebruik paginannummering en voetnoten, indien je verwijzingen gebruikt. Om het essay overzichtelijk te maken, kun je gebruik maken van hoofdstukken waarbij elke deelvraag een ander hoofdstuk vormt. Voorkom plagiaat! Het plegen van plagiaat heeft grote gevolgen. Controleer op plagiaat bij ephorus, dit is een plagiaatdetectie machine die de meeste universiteiten gratis aanbieden aan de student.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here