Hannah Arendt

0
1476
blog placeholder

Hannah Arendt (Linden bij Hannover, 14 oktober 1906 – New York City, 4 december 1975) was een Joods-Duits-Amerikaanse filosofe en politiek denkster. Zij is vooral bekend geworden door haar theorieën van de “vita activa” oftewel “De mens: bestaan en bestemming”.

In de vita activa bespreekt ze drie verschillende vormen van activiteiten: arbeid, werken en handelen. Samen zorgen deze drie activiteiten voor alle mogelijkheden voor het menselijk leven op aarde. ‘Arbeid’ heeft te maken met het biologische proces van het menselijk lichaam, ‘werk’ met de onnatuurlijkheid van het menselijk bestaan, en ‘handelen’ met de veelvormigheid van mensen.

Arbeid:
Iemand die arbeid bedrijft, die hoeft eigenlijk niet na te denken bij wat hij doet. Het functioneert puur als het verschaffen van het noodzakelijke. Bij de oude Grieken werden voor dit onderdeel van het complete werksysteem vooral vrouwen en slaven ingezet. Tegenwoordig wordt voor dit werk in onze westelijke samenleving vooral uitbesteed aan machines, goedkope buitenlandse werkkrachten en jongeren. Voorbeelden hiervan zijn: Kassawerk, vakken vullen, bollen pellen etc.

Werk:
Iemand die werk bedrijft, die vervuld de secundaire behoeftes van mensen. Je schept dingen die niet rechtstreeks uit de natuur komen en maakt ze zodat ze functioneler worden in het gebruik. Hierbij speelt vraag en aanbod ook een rol. De mens schept de aarde op de manier dat het voor zichzelf het beste is. Arendt stelt wel dat het in een fabriek werken aan lopende band tot arbeid behoort en niet tot werk, omdat de fabriek zelf de werkende rol vervuld en niet de mensen. Goede voorbeelden hiervan zijn: Meubels maken, architectuur etc.

Handelen:
Iemand die handelt, die denkt na over zijn soort en het voortbestaan ervan. Dit kan gebeuren in het bijzijn van verschillende partijen, wat het over het algemeen beter maakt. Nadenken is zeer belangrijk voor de handelende persoon. Er hoeft niet iets gecreëerd worden, zolang er uiteindelijk maar iets bereikt word. Een identiteit is in handelen belangrijk, om zo een mening te kunnen vormen. Arendt ziet handelen als de hoogste menselijke activiteit. Voorbeelden hiervan is: Politiek

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here